×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Ajax. Wzorce projektowe
     

Ajax. Wzorce projektowe

by Mahemoff
 

Praktyczne rozwi?zania dla projektantów aplikacji sieciowych

 • Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem technologii Ajax
 • Dynamiczne interfejsy u?ytkownika
 • Us?ugi sieciowe

Technologia Ajax, b?d?ca po??czeniem j?zyków XML i JavaScript, ostatnio zyskuje coraz wi?ksze uznanie w?ród twórców

Overview

Praktyczne rozwi?zania dla projektantów aplikacji sieciowych

 • Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem technologii Ajax
 • Dynamiczne interfejsy u?ytkownika
 • Us?ugi sieciowe

Technologia Ajax, b?d?ca po??czeniem j?zyków XML i JavaScript, ostatnio zyskuje coraz wi?ksze uznanie w?ród twórców witryn WWW i aplikacji sieciowych. Pozwala na ograniczenie do minimum komunikacji pomi?dzy przegl?dark? i serwerem, dzi?ki czemu aplikacje internetowe zachowuj? si? niemal identycznie jak powszechnie wykorzystywane narz?dzia biurkowe. U?ytkownicy programów zaprojektowanych z wykorzystaniem Ajaksa nie musz? czeka? na prze?adowanie strony -- odbywa si? to w tle i nie wp?ywa na szybko?? dzia?ania. W dobie rosn?cej popularno?ci narz?dzi internetowych Ajax wydaje si? by? idealnym rozwi?zaniem.

Czytaj?c ksi??k? "Ajax. Wzorce projektowe" opanujesz najlepsze praktyki tworzenia aplikacji sieciowych z wykorzystaniem tej technologii. Poznasz podstawowe wzorce projektowe oraz zasady ich stosowania w typowych aplikacjach. Nauczysz si? korzysta? z us?ug sieciowych, przesy?u strumieniowego i modelu DOM. Przeczytasz o optymalizacji kodu oraz powtórnym wykorzystywaniu jego fragmentów. Znajdziesz tu tak?e wzorce dotycz?ce funkcjonalno?ci i u?yteczno?ci witryn WWW oraz efektów graficznych. Ostatni? grup? wzorców opisanych w ksi??ce stanowi? techniki diagnozowania tworzonych aplikacji.

 • Geneza Ajaksa
 • Podstawy projektowania w Ajaksie
 • Zdalne wywo?ywanie polece?
 • Us?ugi sieciowe
 • Transformacje XSLT
 • Refaktoryzacja kodu
 • Optymalizowanie wydajno?ci aplikacji
 • Efekty graficzne
 • U?yteczne formularze
 • Testowanie aplikacji
Wykorzystaj w swoich projektach sprawdzone rozwi?zania.

Pobierz dodatkowy spis wzorców.

Product Details

ISBN-13:
9781457167126
Publisher:
Helion
Publication date:
02/19/2007
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
672
File size:
22 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Michael Mahemoff holds a Ph.D in Computer Science and Software Engineering from The University of Melbourne, where his thesis was on "Design Reuse in Software Engineering and Human-Computer Interaction". He lives in London and consults on software development issues in banking, healthcare, and logistics.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews