ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie

ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie

by Jesse Liberty, Dan Hurwitz
     
 

 • Jak stworzy? stron? WWW w ASP.NET 2.0?
 • Jak skorzysta? z dobrodziejstw technologii AJAX?
 • Jak zapewni? bezpiecze?stwo, poprawno?? i trwa?o?? danych w ASP.NET 2.0?

ASP.NET jest technologiš stworzonš przez firm? Microsoft, pozwalajšcš na tworzenie dynamicznych stron Dostarcza ona wielu kontrolek, które

See more details below

Overview

 • Jak stworzy? stron? WWW w ASP.NET 2.0?
 • Jak skorzysta? z dobrodziejstw technologii AJAX?
 • Jak zapewni? bezpiecze?stwo, poprawno?? i trwa?o?? danych w ASP.NET 2.0?

ASP.NET jest technologiš stworzonš przez firm? Microsoft, pozwalajšcš na tworzenie dynamicznych stron Dostarcza ona wielu kontrolek, które wspomagajš programist? w codziennych dzia?aniach i pozwalajš na znaczšce przyspieszenie prac nad projektowanš witrynš. Wykorzystanie technologii AJAX u?atwia tworzenie stron dostarczajšcych niezapomnianych wra?e? ich u?ytkownikom. ASP.NET wraz z technologiš AJAX w po?šczeniu z narz?dziami programistycznymi firmy Microsoft stanowiš wiodšce rozwišzanie na rynku aplikacji internetowych, a wsparcie potentata z Redmond gwarantuje sta?y rozwój tej platformy.

"ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie" odkrywa tajniki wykorzystania technologii AJAX oraz ASP.NET. Dzi?ki tej ksiš?ce dowiesz si?, jak tworzy? interaktywne i wydajne aplikacje WWW z wykorzystaniem j?zyka VisualBasic 2005. Jednocze?nie nauczysz si? zapewnia? bezpiecze?stwo w tworzonych aplikacjach i korzysta? z poszczególnych kontrolek. Autorzy ksiš?ki poka?š Ci metody radzenia sobie z b??dami, usterkami i wyjštkami wyst?pujšcymi w trakcie tworzenia i u?ywania strony. Na koniec ka?dego rozdzia?u Jesse, Dan i Brian sprawdzš Twojš wiedz? w krótkim quizie -- ale nie martw si?, na ko?cu ksiš?ki znajdziesz odpowiedzi na poszczególne pytania.

 • Podstawy tworzenia stron WWW
 • Za?o?enia i wykorzystanie technologii AJAX
 • Sposób zapisywania i odczytywania danych oraz kontrolki wspierajšce ten proces
 • Zapewnianie poprawno?ci danych
 • Definiowanie i wykorzystanie arkuszy stylów CSS
 • Wykorzystanie stron wzorcowych
 • Obs?uga i zasady nawigacji na stronie
 • Zapewnienie bezpiecze?stwa witrynie
 • Wykrywanie i rozwišzywanie problemów w kodzie
 • Obs?uga wyjštków
Wejd? w ?wiat dynamicznych stron WWW -- wykorzystaj najnowsze technologie ASP.NET!

Read More

Product Details

ISBN-13:
9781457175237
Publisher:
Helion
Publication date:
09/11/2008
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
488
File size:
30 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >