×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie
     

ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie

by Liberty
 

 • Jak stworzy? stron? WWW w ASP.NET 2.0?
 • Jak skorzysta? z dobrodziejstw technologii AJAX?
 • Jak zapewni? bezpiecze?stwo, poprawno?? i trwa?o?? danych w ASP.NET 2.0?

ASP.NET jest technologiš stworzonš przez firm? Microsoft, pozwalajšcš na tworzenie dynamicznych stron Dostarcza ona wielu kontrolek, które

Overview

 • Jak stworzy? stron? WWW w ASP.NET 2.0?
 • Jak skorzysta? z dobrodziejstw technologii AJAX?
 • Jak zapewni? bezpiecze?stwo, poprawno?? i trwa?o?? danych w ASP.NET 2.0?

ASP.NET jest technologiš stworzonš przez firm? Microsoft, pozwalajšcš na tworzenie dynamicznych stron Dostarcza ona wielu kontrolek, które wspomagajš programist? w codziennych dzia?aniach i pozwalajš na znaczšce przyspieszenie prac nad projektowanš witrynš. Wykorzystanie technologii AJAX u?atwia tworzenie stron dostarczajšcych niezapomnianych wra?e? ich u?ytkownikom. ASP.NET wraz z technologiš AJAX w po?šczeniu z narz?dziami programistycznymi firmy Microsoft stanowiš wiodšce rozwišzanie na rynku aplikacji internetowych, a wsparcie potentata z Redmond gwarantuje sta?y rozwój tej platformy.

"ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie" odkrywa tajniki wykorzystania technologii AJAX oraz ASP.NET. Dzi?ki tej ksiš?ce dowiesz si?, jak tworzy? interaktywne i wydajne aplikacje WWW z wykorzystaniem j?zyka VisualBasic 2005. Jednocze?nie nauczysz si? zapewnia? bezpiecze?stwo w tworzonych aplikacjach i korzysta? z poszczególnych kontrolek. Autorzy ksiš?ki poka?š Ci metody radzenia sobie z b??dami, usterkami i wyjštkami wyst?pujšcymi w trakcie tworzenia i u?ywania strony. Na koniec ka?dego rozdzia?u Jesse, Dan i Brian sprawdzš Twojš wiedz? w krótkim quizie -- ale nie martw si?, na ko?cu ksiš?ki znajdziesz odpowiedzi na poszczególne pytania.

 • Podstawy tworzenia stron WWW
 • Za?o?enia i wykorzystanie technologii AJAX
 • Sposób zapisywania i odczytywania danych oraz kontrolki wspierajšce ten proces
 • Zapewnianie poprawno?ci danych
 • Definiowanie i wykorzystanie arkuszy stylów CSS
 • Wykorzystanie stron wzorcowych
 • Obs?uga i zasady nawigacji na stronie
 • Zapewnienie bezpiecze?stwa witrynie
 • Wykrywanie i rozwišzywanie problemów w kodzie
 • Obs?uga wyjštków
Wejd? w ?wiat dynamicznych stron WWW -- wykorzystaj najnowsze technologie ASP.NET!

Product Details

ISBN-13:
9781457175237
Publisher:
Helion
Publication date:
09/11/2008
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
488
File size:
30 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Jesse Liberty is the bestselling author of "Programming ASP.NET", "Programming C#", and a dozen other books on web and object oriented programming. As president of Liberty Associates, Inc., he provides contract programming, consulting and on-site training in ASP.NET, C#, C++ and related topics. Jesse has been a Distinguished Software Engineer at AT & T and Vice President for technology development at CitiBank.


Dan Hurwitz is the president of Sterling Solutions, Inc., where for nearly two decades he has been providing contract programming and database development to a wide variety of clients.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews