×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

ASP.NET 3.5. Programowanie
     

ASP.NET 3.5. Programowanie

by Jesse Liberty
 

Kompletne ?ród?o informacji na temat ASP.NET!

 • Jak maksymalnie wykorzysta? mo?liwo?ci Visual Studio?
 • Jakie tajemnice kryje j?zyk LINQ?
 • Jak tworzy? bezpieczne aplikacje internetowe?

Aplikacje internetowe ciesz? si? wci?? rosn?c? popularno?ci?. Na rynku narz?dzi do ich tworzenia mo?na znale?? wiele rozwi?za?, a w?ró

Overview

Kompletne ?ród?o informacji na temat ASP.NET!

 • Jak maksymalnie wykorzysta? mo?liwo?ci Visual Studio?
 • Jakie tajemnice kryje j?zyk LINQ?
 • Jak tworzy? bezpieczne aplikacje internetowe?

Aplikacje internetowe ciesz? si? wci?? rosn?c? popularno?ci?. Na rynku narz?dzi do ich tworzenia mo?na znale?? wiele rozwi?za?, a w?ród nich jedno wyj?tkowe — platform? .NET. Pozwala ona na wykorzystanie dowolnego obs?ugiwanego przez ni? j?zyka programowania do tworzenia dynamicznych, interaktywnych i atrakcyjnych rozwi?za? internetowych. Wybieraj?c platform? .NET, otrzymasz dost?p do wielu dodatkowych narz?dzi i — co najwa?niejsze — do wiedzy zgromadzonej przez ca?? u?ywaj?c? jej spo?eczno??. Niezliczona liczba stron, artyku?ów i osób ch?tnych do pomocy sprawia, ?e rozwi?zanie nawet najbardziej skomplikowanego problemu staje si? ?atwiejsze.

Dzi?ki tej ksi??ce zdob?dziesz wiedz? pozwalaj?c? Ci na swobodne poruszanie si? w ?wiecie aplikacji internetowych opartych o .NET. Nauczysz si? w maksymalny sposób wykorzystywa? mo?liwo?ci ?rodowiska Visual Studio 2008, poznasz dost?pne kontrolki oraz sprawdzisz, do czego mo?e Ci si? przyda? ADO.NET. Ponadto odkryjesz tajemnice j?zyka LINQ i zasady, których przestrzeganie zapewni bezpiecze?stwo Twojej aplikacji. W kolejnych rozdzia?ach autorzy przedstawi? Ci metody tworzenia us?ug sieciowych, zwi?kszania wydajno?ci poprzez buforowanie oraz konfiguracji serwera IIS 7.0. Ksi??ka ta pozwoli Ci w ?atwy sposób wykona? pierwszy krok w ?wiat dynamicznych stron WWW, tworzonych z wykorzystaniem ASP.NET.

 • Praca w zintegrowanym ?rodowisku programistycznym Visual Studio 2008
 • Podstawowe kontrolki oraz kontrolki pozwalaj?ce na dost?p do danych
 • Dost?p do baz danych z wykorzystaniem ADO.NET
 • Zastosowanie j?zyka LINQ
 • Gwarancja poprawno?ci danych
 • Zapewnienie bezpiecze?stwa aplikacji internetowej
 • Tworzenie stron wzorcowych
 • Przygotowanie us?ug sieciowych
 • Protoko?y i standardy us?ug sieciowych
 • Poprawa wydajno?ci poprzez zastosowanie buforowania
 • Konfiguracja serwera IIS 7.0
 • Debugowanie kodu i ?ledzenie jego wykonania
 • Wdra?anie aplikacji w ?rodowisku lokalnym i globalnym
 • Przydatne skróty klawiaturowe
Poznaj mo?liwo?ci jednej z najpopularniejszych platform do tworzenia dynamicznych stron WWW!

Product Details

ISBN-13:
9781457173233
Publisher:
Helion
Publication date:
09/13/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
1088
File size:
48 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Related Subjects

Meet the Author

Jesse Liberty is the bestselling author of "Programming ASP.NET", "Programming C#", and a dozen other books on web and object oriented programming. As president of Liberty Associates, Inc., he provides contract programming, consulting and on-site training in ASP.NET, C#, C++ and related topics. Jesse has been a Distinguished Software Engineer at AT & T and Vice President for technology development at CitiBank.


Dan Maharry is a senior developer for Co-operative Web, a software development workers co-op based in the UK. He specializes in working with new technologies and has been working with .NET since its first beta. This is his twelfth book on web development for the Microsoft platform. It is his first book for O'Reilly following successful contributions to the Wrox Beginning ASP.NET and Apress Beginning ASP.NET Databases series. He lives with his lovely wife Jane and a rose bush that is trying to engulf his house.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews