×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III
     

C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III

by Joseph Albahari
 

<h4> Kompendium C# zawsze pod r?k?!</h4>

C# to obiektowy j?zyk programowania przeznaczony do tworzenia rozwi?za? dla platformy .NET. Dzi?ki licznym zaletom zdoby? ogromn? popularno?? w?ród programistów i jest jednym z wiod?cych j?zyków programowania. W jego kolejnej wersji, 5.0, wprowadzono usprawnienia, dzi?ki którym ?ycie

Overview

<h4> Kompendium C# zawsze pod r?k?!</h4>

C# to obiektowy j?zyk programowania przeznaczony do tworzenia rozwi?za? dla platformy .NET. Dzi?ki licznym zaletom zdoby? ogromn? popularno?? w?ród programistów i jest jednym z wiod?cych j?zyków programowania. W jego kolejnej wersji, 5.0, wprowadzono usprawnienia, dzi?ki którym ?ycie programistów sta?o si? ?atwiejsze. Ten podr?czny leksykon pozwoli Ci b?yskawicznie pozna? j?zyk C# oraz nowo?ci wprowadzone w wersji 5.

W trakcie lektury poznasz podstawy j?zyka C#, jego sk?adni?, sposób deklarowania zmiennych i tworzenia funkcji. Nauczysz si? operowa? na typach liczbowych, tworzy? p?tle, instrukcje warunkowe oraz przestrzenie nazw. Ponadto wkroczysz w ?wiat programowania obiektowego, zaznajamiaj?c si? z dziedziczeniem, polimorfizmem i interfejsami. Kolejne strony to coraz bardziej zaawansowana wiedza na temat j?zyka LINQ, wi?za? dynamicznych (nowo?? w C# 5.0) i funkcji asynchronicznych. Ten leksykon to pozycja obowi?zkowa dla ka?dego programisty. Sprawdzi si? równie? w r?kach pocz?tkuj?cych programistów jako b?yskawiczny przewodnik po konstrukcjach j?zyka C#. Warto mie? t? ksi??k?!

Poznaj:

    <​li>nowo?ci w C# 5.0
  • mo?liwo?ci LINQ
  • zasady programowania obiektowego
<h4>B?d? na bie??co z nowymi mo?liwo?ciami C# 5.0!</h4>

Product Details

ISBN-13:
9781457178528
Publisher:
Helion
Publication date:
09/30/2013
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
208
File size:
2 MB

Related Subjects

Meet the Author

Joseph Albahari is author of C# 3.0 in a Nutshell, LINQ Pocket Reference, and C# 3.0 Pocket Reference. He has been developing large-scale enterprise applications on .NET and other platforms for more than 15 years, and is author of LINQPad - the popular utility for querying databases in LINQ.

Joseph is currently a freelance consultant.

Joseph's Home Page


Ben Albahari is the founder of Take On It. He was a Program Manager at Microsoft for 5 years, where he worked on several projects, including the .NET Compact Framework and ADO.NET.

He was the cofounder of Genamics, a provider of tools for C# and J++ programmers, as well as software for DNA and protein sequence analysis. He is a co-author of C# Essentials, the first C# book from O'Reilly, and of previous editions of C# in a Nutshell.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews