BN.com Gift Guide

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III [NOOK Book]

Overview

Autorem ksi??ki jest Eric A. Meyer, guru CSS, jeden z najbardziej cenionych specjalistów w dziedzinie projektowania stron WWW. Odkrywa granice mo?liwo?ci zastosowania CSS-a. Wyst?puje na wielu konferencjach po?wi?conych standardom internetowym, zastosowaniu CSS oraz projektowaniu witryn.

Kompendium wiedzy o kaskadowych arkuszach stylów
 • Opis...
See more details below
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III

Available on NOOK devices and apps  
 • NOOK Devices
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 7.0
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 10.1
 • NOOK HD Tablet
 • NOOK HD+ Tablet
 • NOOK eReaders
 • NOOK Color
 • NOOK Tablet
 • Tablet/Phone
 • NOOK for Windows 8 Tablet
 • NOOK for iOS
 • NOOK for Android
 • NOOK Kids for iPad
 • PC/Mac
 • NOOK for Windows 8
 • NOOK for PC
 • NOOK for Mac

Want a NOOK? Explore Now

NOOK Book (eBook)
$9.99
BN.com price
(Save 41%)$17.00 List Price

Overview

Autorem ksi??ki jest Eric A. Meyer, guru CSS, jeden z najbardziej cenionych specjalistów w dziedzinie projektowania stron WWW. Odkrywa granice mo?liwo?ci zastosowania CSS-a. Wyst?puje na wielu konferencjach po?wi?conych standardom internetowym, zastosowaniu CSS oraz projektowaniu witryn.

Kompendium wiedzy o kaskadowych arkuszach stylów
 • Opis struktury arkusza stylów
 • Sposoby definiowania charakterystyk czcionek
 • Tworzenie efektownych interfejsów u?ytkownika
 • Pozycjonowanie elementów

Kaskadowe arkusze stylów (CSS), to technologia, która zrewolucjonizowa?a proces tworzenia witryn internetowych. Projektanci stron WWW dostali do r?ki pot??ne narz?dzie pozwalaj?ce na definiowanie wygl?du tekstu, tabel, ramek, ??czy i innych elementów dokumentu za pomoc? prostych parametrów zamieszczonych w odr?bnym pliku lub wydzielonym miejscu kodu strony. Dzi?ki arkuszom stylów mo?liwe jest ca?kowite rozdzielenie procesu edycji tre?ci strony od okre?lania jej aspektów typograficznych i kolorystycznych, co niezwykle u?atwia dostosowanie serwisu WWW do przegl?dania na ró?nych urz?dzeniach -- monitorach komputerów, wy?wietlaczach telefonów komórkowych i terminali Blackberry.

Ksi??ka "CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III" to kompleksowe ?ród?o informacji o wszystkich aspektach stosowania kaskadowych arkuszy stylów zgodnie z najnowszymi specyfikacjami konsorcjum W3C -- CSS2 oraz CSS2.1. Czytaj?c j?, dowiesz si?, jak definiowa? style dla tekstu, formatowa? tabele i tworzy? funkcjonalne interfejsy u?ytkownika. Poznasz ró?nice pomi?dzy elementami p?ywaj?cymi i pozycjonowanymi, zasady stosowania jednostek miar w definicjach stylów oraz metody przystosowywania tre?ci i uk?adu strony do druku czy odczytywania przez oprogramowanie u?atwiaj?ce korzystanie z sieci osobom niepe?nosprawnym. Znajdziesz tu tak?e informacje o tym, które elementy specyfikacji CSS s? obs?ugiwane przez przegl?darki obecne dzi? na rynku.

 • ??czenie stylów z dokumentami XHTML
 • Stosowanie selektorów
 • Struktura definicji stylów
 • Jednostki miary stosowane w definicjach stylów
 • Korzystanie z ró?nych krojów czcionek
 • Formatowanie tekstu
 • Marginesy i obramowania
 • Kolory
 • Pozycjonowanie elementów
 • Korzystanie z tabel
 • Definiowanie stylów dla mediów nieekranowych
Wykorzystaj do?wiadczenie Erica Meyera
i poznaj wszystkie aspekty stosowania CSS.


Read More Show Less

Product Details

 • ISBN-13: 9781457173530
 • Publisher: Helion
 • Publication date: 9/26/2012
 • Language: Polish
 • Sold by: Barnes & Noble
 • Format: eBook
 • Edition number: 1
 • Pages: 528
 • File size: 21 MB
 • Note: This product may take a few minutes to download.

Customer Reviews

Be the first to write a review
( 0 )
Rating Distribution

5 Star

(0)

4 Star

(0)

3 Star

(0)

2 Star

(0)

1 Star

(0)

Your Rating:

Your Name: Create a Pen Name or

Barnes & Noble.com Review Rules

Our reader reviews allow you to share your comments on titles you liked, or didn't, with others. By submitting an online review, you are representing to Barnes & Noble.com that all information contained in your review is original and accurate in all respects, and that the submission of such content by you and the posting of such content by Barnes & Noble.com does not and will not violate the rights of any third party. Please follow the rules below to help ensure that your review can be posted.

Reviews by Our Customers Under the Age of 13

We highly value and respect everyone's opinion concerning the titles we offer. However, we cannot allow persons under the age of 13 to have accounts at BN.com or to post customer reviews. Please see our Terms of Use for more details.

What to exclude from your review:

Please do not write about reviews, commentary, or information posted on the product page. If you see any errors in the information on the product page, please send us an email.

Reviews should not contain any of the following:

 • - HTML tags, profanity, obscenities, vulgarities, or comments that defame anyone
 • - Time-sensitive information such as tour dates, signings, lectures, etc.
 • - Single-word reviews. Other people will read your review to discover why you liked or didn't like the title. Be descriptive.
 • - Comments focusing on the author or that may ruin the ending for others
 • - Phone numbers, addresses, URLs
 • - Pricing and availability information or alternative ordering information
 • - Advertisements or commercial solicitation

Reminder:

 • - By submitting a review, you grant to Barnes & Noble.com and its sublicensees the royalty-free, perpetual, irrevocable right and license to use the review in accordance with the Barnes & Noble.com Terms of Use.
 • - Barnes & Noble.com reserves the right not to post any review -- particularly those that do not follow the terms and conditions of these Rules. Barnes & Noble.com also reserves the right to remove any review at any time without notice.
 • - See Terms of Use for other conditions and disclaimers.
Search for Products You'd Like to Recommend

Recommend other products that relate to your review. Just search for them below and share!

Create a Pen Name

Your Pen Name is your unique identity on BN.com. It will appear on the reviews you write and other website activities. Your Pen Name cannot be edited, changed or deleted once submitted.

 
Your Pen Name can be any combination of alphanumeric characters (plus - and _), and must be at least two characters long.

Continue Anonymously

  If you find inappropriate content, please report it to Barnes & Noble
  Why is this product inappropriate?
  Comments (optional)