CSS3. Nieoficjalny podr?cznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland | NOOK Book (eBook) | Barnes & Noble
CSS3. Nieoficjalny podr?cznik. Wydanie III

CSS3. Nieoficjalny podr?cznik. Wydanie III

by David Sawyer McFarland
     
 

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, CSS) odmieni?y ?wiat stron internetowych. Pozwoli?y oddzieli? tre?? strony od jej wygl?du. Od tej chwili ?ycie projektantów sta?o si? zdecydowanie prostsze. Praca nad zmian? wygl?du strony przesta?y przyprawia? o zawrót g?owy, a szybkie przygotowanie kilku wersji na konkretne urz?dzenia sta?o

Overview

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, CSS) odmieni?y ?wiat stron internetowych. Pozwoli?y oddzieli? tre?? strony od jej wygl?du. Od tej chwili ?ycie projektantów sta?o si? zdecydowanie prostsze. Praca nad zmian? wygl?du strony przesta?y przyprawia? o zawrót g?owy, a szybkie przygotowanie kilku wersji na konkretne urz?dzenia sta?o si? realne. Ostatnia wersja CSS3 wprowadza kolejne nowo?ci, które zapewni? optymalne wykorzystanie potencja?u stron WWW.

Ta ksi??ka nale?y do cenionej serii „Nieoficjalny podr?cznik”. W trakcie lektury dowiesz si?, jak przygotowa? poprawny arkusz stylów i do??czy? go do strony. Poznasz najlepsze techniki formatowania konkretnych elementów kodu HTML. Ponadto przekonasz si?, ?e mo?na szybko i wygodnie zaprojektowa? profesjonaln? stron? WWW. Znajdziesz tu równie? opis nowo?ci HTML-a w wersji 5 oraz nauczysz si? korzysta? z innych czcionek ni? Arial czy Verdana. Dzi?ki CSS3 wiele operacji, które do tej pory sprawia?y k?opoty lub wymaga?y korzystania z elementów graficznych, uda Ci si? wykona? za pomoc? zaledwie paru linijek kodu. Zaokr?glone rogi, obracanie elementów, gradienty to tylko niektóre z nich. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? dla ka?dego projektanta i webmastera chc?cego by? na bie??co z nowinkami ze ?wiata stron WWW.

Poznaj sekrety CSS3!

  • Formatowanie stron
  • Wykorzystanie niestandardowych czcionek
  • Obracanie elementów
  • Animacje
<h4>​ Najlepszy przewodnik po CSS3 dla webmasterów!</h4>

Product Details

ISBN-13:
9781457178627
Publisher:
Helion
Publication date:
08/01/2013
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
584
File size:
19 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >