×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Dameidiog Ddaear - 003 - Oer Cysyniad (Welsh Edition)
     

Dameidiog Ddaear - 003 - Oer Cysyniad (Welsh Edition)

by Robert Skyler
 

See All Formats & Editions

Antur epig i gamddealltwriaeth, y gyfres o straeon byrion seicolegol, archwilio ystyr manylaf y ystyron ddiystyr hanwybyddu gan ddeall ei hun.
 
Oer Cysyniad: Yn Hawdd I'w Wneud
 
Yn anffodus, ymysg y rhai tasgau yr ydym yn rhagori mor fawr o ran niferoedd, ni ellir meddwl ei gyfrif. Ac eto, os yw ein hanes yn arddangos unrhyw beth mwy na

Overview

Antur epig i gamddealltwriaeth, y gyfres o straeon byrion seicolegol, archwilio ystyr manylaf y ystyron ddiystyr hanwybyddu gan ddeall ei hun.
 
Oer Cysyniad: Yn Hawdd I'w Wneud
 
Yn anffodus, ymysg y rhai tasgau yr ydym yn rhagori mor fawr o ran niferoedd, ni ellir meddwl ei gyfrif. Ac eto, os yw ein hanes yn arddangos unrhyw beth mwy na ein gallu gros ar gyfer trais, a thwyll ohono, mae'n sicr y gallwn wneud mwy gyda'n gilydd nag erioed ar wahân. Mae nifer o dasgau grŵp all ragori y tu hwnt i'r unigolyn yn di-rif: Gyda'n gilydd rydym yn hela a chasglu mwy o wybodaeth, teithio ymhellach ar gyfer rhatach, cloddio yn gyflymach ac yn ddyfnach, ddringo'n uwch am fwy o amser; fwy yn unig yn ein gwneud yn gryfach, er nad oes unrhyw gorff neu grŵp cydosod erioed wedi meddwl yn fwy rhydd drwy gynyddu ei nifer.
 
Simple English Edition: Sad, among those thing which we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for violent, and trick there-of, it is sure that we can do more together than ever apart. The number of thing a group can do beyond the person is count-less: Together we hunt great and hold more, travel far for cheap, dig fast and deep, climb high for long; more only make us strong, though no body or group ever made has think more free by more it number.
 
a English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.
 
 
Geiriau Allweddol: antur epig, camddealltwriaeth, straeon byrion seicolegol, ystyron ddiystyr, trefi ddiflas, rwberi ffeil, hil-laddiad, asiantau cysylltiedig, asiantau gyfrinach, rhyfel gwirionedd, trosoledd dylanwad, grŵp yn meddwl, arddangosion hanesyddol, dwyll trais, agosatrwydd, helwyr casglu, teithio rhad, gyflym cloddio dyfnach, dringo uwch, rhad ac am, llygredd decadent, marweiddio usuriaeth, darostyngiad, adeiladu cofadail, mwyafrif arweiniol, grwpiau corfforol, gormes deallusol, ffasgaeth disgwyl yn, gogledd môr ewrop, thermopylae llong danfor, llongau masnachol echel, brenin a wlad, brwydro yn erbyn, arsylwadau llynges, papurau newydd hanesyddol, dwyn achlysurol, cysgu dros, gwersylloedd crynhoi, dim trugaredd, hil-laddiad armenia, holocost armenia, cyflafanau armenia, y troseddau mawr, braw-newyn yn yr, newyn-hil-laddiad yn yr, stalin holodomor, newyn o wcráin, newyn tatws gwyddelig, newyn mawr iwerddon, ffurfio eich meddwl, chwarae gemau, gwirionedd golau llachar, otomaniaid ymerodraeth, cristion lladd, adrodd straeon, ein gorau awr, gwyliadwriaeth cudd, rheithfarn euog, marcswyr, gwrywgydwyr, iddewon, adolf hitler, hermann goering, joseph goebbels, gwyredig cymdeithasol, wleidyddol annibynadwy, llofruddiaeth merthyron, budd-daliadau colli, methiant buddugoliaethus, fuddugoliaeth marwolaeth, syrthio ar cleddyf, chwedl merthyron, aberth yn dyfodol, dwyn ffrwyth nobl, chwedl merthyrdod, uwchben y ffeithiau, di-sail cred, barn llethol, gelyniaethus llechwraidd, cred heb gefnogaeth, bwlio, gwthio pobl gwmpas, methiant, cosbi o chwedl, enghraifft nobl, eraill yn elwa, anallu i oroesi, farw farw marw, gwneud elw lofruddiaeth, chwedl gwneud gêm, aberth yn dyfodol, cyfanrwydd y meirw, meddyliau wahardd, meddyliau ddi-eiriau, glodfori merthyrdod, bywyd dewis-llai, barn o gred, methiant dibwrpas, methiant i addasu, ffynnu bob dydd, goroesi bob dydd, cofnodion sydd wedi, danzig almaen, gogoniant prydain, cia llongau tanfor, ysbrydoliaeth mor hy, gyfrinach cia cyllid, bywyd draenio, wybodaeth sy'n bwysig, dynion sy'n bwysig, camau gweithredu sydd, gwybodaeth gwyllt, diwedd y rhyfel, ego bradwr, gwasanaeth strategol, ystod y rhyfel, tywyll-oed, mlynedd heddwch, fyddin gymwys, rhyfel tragwyddol, masau diderfyn, wawr o amser, handlen drws, stiw tegellau, neuaddau di-haint hir, cudd-wybodaeth ganolog, almaen yn gormes, dinistrio perffaith, bopeth ac unrhyw, awr dyn tywyllaf, adeiladu byd gwell, papurau newydd postmon, y rhyfel mawr, tudalen hysbysiadau marwolaeth, gwallgofrwydd pŵer o'r, pŵer o'r enw, cam-drin y camdriniwr., bwledi neu olchiadau, helfa ffanatig, ffanatig difodiant, heintio achosi, aberthu enw, trin yn dod, caethiwo a llofruddiaeth, màs hysteria-, llwgu i farwolaeth, pyllau lladd, siambrau nwy, sgwadiau gweithredu symudol, ffatrïoedd y farwolaeth, hanifeiliaid hil-leiddiol, cadw canolfan, gwrthwynebwyr gwleidyddol, estroniaid gelyn

Product Details

BN ID:
2940013494220
Publisher:
Outtayurmind
Publication date:
03/30/2012
Series:
Dameidiog Ddaear , #3
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
File size:
175 KB

Meet the Author

Cefais fy ngeni unwaith.
Mae'r meddyg yn hwyr.
Yr wyf yn gwneud fy allan ffordd eu hunain.
Mae'r nyrs yn curo fy haerllugrwydd.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews