Dameidiog Ddaear - 003 - Oer Cysyniad (Welsh Edition) [NOOK Book]

Overview

Antur epig i gamddealltwriaeth, y gyfres o straeon byrion seicolegol, archwilio ystyr manylaf y ystyron ddiystyr hanwybyddu gan ddeall ei hun.
 
Oer Cysyniad: Yn Hawdd I'w Wneud
 
Yn anffodus, ymysg y rhai tasgau yr ydym yn rhagori mor fawr o ran niferoedd, ni ellir meddwl ei gyfrif. Ac eto, os yw ein hanes yn arddangos unrhyw beth mwy na ein gallu gros ar gyfer ...
See more details below
Dameidiog Ddaear - 003 - Oer Cysyniad (Welsh Edition)

Available on NOOK devices and apps  
 • NOOK Devices
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 7.0
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 10.1
 • NOOK HD Tablet
 • NOOK HD+ Tablet
 • NOOK eReaders
 • NOOK Color
 • NOOK Tablet
 • Tablet/Phone
 • NOOK for Windows 8 Tablet
 • NOOK for iOS
 • NOOK for Android
 • NOOK Kids for iPad
 • PC/Mac
 • NOOK for Windows 8
 • NOOK for PC
 • NOOK for Mac
 • NOOK for Web

Want a NOOK? Explore Now

NOOK Book (eBook)
$4.99
BN.com price

Overview

Antur epig i gamddealltwriaeth, y gyfres o straeon byrion seicolegol, archwilio ystyr manylaf y ystyron ddiystyr hanwybyddu gan ddeall ei hun.
 
Oer Cysyniad: Yn Hawdd I'w Wneud
 
Yn anffodus, ymysg y rhai tasgau yr ydym yn rhagori mor fawr o ran niferoedd, ni ellir meddwl ei gyfrif. Ac eto, os yw ein hanes yn arddangos unrhyw beth mwy na ein gallu gros ar gyfer trais, a thwyll ohono, mae'n sicr y gallwn wneud mwy gyda'n gilydd nag erioed ar wahân. Mae nifer o dasgau grŵp all ragori y tu hwnt i'r unigolyn yn di-rif: Gyda'n gilydd rydym yn hela a chasglu mwy o wybodaeth, teithio ymhellach ar gyfer rhatach, cloddio yn gyflymach ac yn ddyfnach, ddringo'n uwch am fwy o amser; fwy yn unig yn ein gwneud yn gryfach, er nad oes unrhyw gorff neu grŵp cydosod erioed wedi meddwl yn fwy rhydd drwy gynyddu ei nifer.
 
Simple English Edition: Sad, among those thing which we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for violent, and trick there-of, it is sure that we can do more together than ever apart. The number of thing a group can do beyond the person is count-less: Together we hunt great and hold more, travel far for cheap, dig fast and deep, climb high for long; more only make us strong, though no body or group ever made has think more free by more it number.
 
a English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.
 
 
Geiriau Allweddol: antur epig, camddealltwriaeth, straeon byrion seicolegol, ystyron ddiystyr, trefi ddiflas, rwberi ffeil, hil-laddiad, asiantau cysylltiedig, asiantau gyfrinach, rhyfel gwirionedd, trosoledd dylanwad, grŵp yn meddwl, arddangosion hanesyddol, dwyll trais, agosatrwydd, helwyr casglu, teithio rhad, gyflym cloddio dyfnach, dringo uwch, rhad ac am, llygredd decadent, marweiddio usuriaeth, darostyngiad, adeiladu cofadail, mwyafrif arweiniol, grwpiau corfforol, gormes deallusol, ffasgaeth disgwyl yn, gogledd môr ewrop, thermopylae llong danfor, llongau masnachol echel, brenin a wlad, brwydro yn erbyn, arsylwadau llynges, papurau newydd hanesyddol, dwyn achlysurol, cysgu dros, gwersylloedd crynhoi, dim trugaredd, hil-laddiad armenia, holocost armenia, cyflafanau armenia, y troseddau mawr, braw-newyn yn yr, newyn-hil-laddiad yn yr, stalin holodomor, newyn o wcráin, newyn tatws gwyddelig, newyn mawr iwerddon, ffurfio eich meddwl, chwarae gemau, gwirionedd golau llachar, otomaniaid ymerodraeth, cristion lladd, adrodd straeon, ein gorau awr, gwyliadwriaeth cudd, rheithfarn euog, marcswyr, gwrywgydwyr, iddewon, adolf hitler, hermann goering, joseph goebbels, gwyredig cymdeithasol, wleidyddol annibynadwy, llofruddiaeth merthyron, budd-daliadau colli, methiant buddugoliaethus, fuddugoliaeth marwolaeth, syrthio ar cleddyf, chwedl merthyron, aberth yn dyfodol, dwyn ffrwyth nobl, chwedl merthyrdod, uwchben y ffeithiau, di-sail cred, barn llethol, gelyniaethus llechwraidd, cred heb gefnogaeth, bwlio, gwthio pobl gwmpas, methiant, cosbi o chwedl, enghraifft nobl, eraill yn elwa, anallu i oroesi, farw farw marw, gwneud elw lofruddiaeth, chwedl gwneud gêm, aberth yn dyfodol, cyfanrwydd y meirw, meddyliau wahardd, meddyliau ddi-eiriau, glodfori merthyrdod, bywyd dewis-llai, barn o gred, methiant dibwrpas, methiant i addasu, ffynnu bob dydd, goroesi bob dydd, cofnodion sydd wedi, danzig almaen, gogoniant prydain, cia llongau tanfor, ysbrydoliaeth mor hy, gyfrinach cia cyllid, bywyd draenio, wybodaeth sy'n bwysig, dynion sy'n bwysig, camau gweithredu sydd, gwybodaeth gwyllt, diwedd y rhyfel, ego bradwr, gwasanaeth strategol, ystod y rhyfel, tywyll-oed, mlynedd heddwch, fyddin gymwys, rhyfel tragwyddol, masau diderfyn, wawr o amser, handlen drws, stiw tegellau, neuaddau di-haint hir, cudd-wybodaeth ganolog, almaen yn gormes, dinistrio perffaith, bopeth ac unrhyw, awr dyn tywyllaf, adeiladu byd gwell, papurau newydd postmon, y rhyfel mawr, tudalen hysbysiadau marwolaeth, gwallgofrwydd pŵer o'r, pŵer o'r enw, cam-drin y camdriniwr., bwledi neu olchiadau, helfa ffanatig, ffanatig difodiant, heintio achosi, aberthu enw, trin yn dod, caethiwo a llofruddiaeth, màs hysteria-, llwgu i farwolaeth, pyllau lladd, siambrau nwy, sgwadiau gweithredu symudol, ffatrïoedd y farwolaeth, hanifeiliaid hil-leiddiol, cadw canolfan, gwrthwynebwyr gwleidyddol, estroniaid gelyn
Read More Show Less

Product Details

 • BN ID: 2940013494220
 • Publisher: Outtayurmind
 • Publication date: 3/30/2012
 • Series: Dameidiog Ddaear, #3
 • Sold by: Barnes & Noble
 • Format: eBook
 • File size: 171 KB

Meet the Author

Cefais fy ngeni unwaith.
Mae'r meddyg yn hwyr.
Yr wyf yn gwneud fy allan ffordd eu hunain.
Mae'r nyrs yn curo fy haerllugrwydd.
Read More Show Less

Customer Reviews

Be the first to write a review
( 0 )
Rating Distribution

5 Star

(0)

4 Star

(0)

3 Star

(0)

2 Star

(0)

1 Star

(0)

Your Rating:

Your Name: Create a Pen Name or

Barnes & Noble.com Review Rules

Our reader reviews allow you to share your comments on titles you liked, or didn't, with others. By submitting an online review, you are representing to Barnes & Noble.com that all information contained in your review is original and accurate in all respects, and that the submission of such content by you and the posting of such content by Barnes & Noble.com does not and will not violate the rights of any third party. Please follow the rules below to help ensure that your review can be posted.

Reviews by Our Customers Under the Age of 13

We highly value and respect everyone's opinion concerning the titles we offer. However, we cannot allow persons under the age of 13 to have accounts at BN.com or to post customer reviews. Please see our Terms of Use for more details.

What to exclude from your review:

Please do not write about reviews, commentary, or information posted on the product page. If you see any errors in the information on the product page, please send us an email.

Reviews should not contain any of the following:

 • - HTML tags, profanity, obscenities, vulgarities, or comments that defame anyone
 • - Time-sensitive information such as tour dates, signings, lectures, etc.
 • - Single-word reviews. Other people will read your review to discover why you liked or didn't like the title. Be descriptive.
 • - Comments focusing on the author or that may ruin the ending for others
 • - Phone numbers, addresses, URLs
 • - Pricing and availability information or alternative ordering information
 • - Advertisements or commercial solicitation

Reminder:

 • - By submitting a review, you grant to Barnes & Noble.com and its sublicensees the royalty-free, perpetual, irrevocable right and license to use the review in accordance with the Barnes & Noble.com Terms of Use.
 • - Barnes & Noble.com reserves the right not to post any review -- particularly those that do not follow the terms and conditions of these Rules. Barnes & Noble.com also reserves the right to remove any review at any time without notice.
 • - See Terms of Use for other conditions and disclaimers.
Search for Products You'd Like to Recommend

Recommend other products that relate to your review. Just search for them below and share!

Create a Pen Name

Your Pen Name is your unique identity on BN.com. It will appear on the reviews you write and other website activities. Your Pen Name cannot be edited, changed or deleted once submitted.

 
Your Pen Name can be any combination of alphanumeric characters (plus - and _), and must be at least two characters long.

Continue Anonymously

  If you find inappropriate content, please report it to Barnes & Noble
  Why is this product inappropriate?
  Comments (optional)