De Koran: Voorafgegaan Door Het Leven Van Mahomed, Eene Inleiding Omtrent De Godsdienstgebruiken Der Mahomedanen, Enz [NOOK Book]

Overview

Met ophelderende aanmerkingen en historische aanteekeningen van M. Kasimirski, Dr. L. Ullmann, Dr. G. Weil en R. Sale Uitgegeven onder toezicht van Dr. S. Keyzer Vierde druk Waaraan is toegevoegd Een overzicht van de geschiedenis der Turken voornamelijk in hunne verhouding tot het overige Europa Door Dr. N. Japikse Met 3 in kleuren gedrukte Kaartjes Rotterdam—D. Bolle Voorbericht bij den tweeden druk.

Toen de eerste druk van den Koran, nu 20 ...
See more details below
De Koran: Voorafgegaan Door Het Leven Van Mahomed, Eene Inleiding Omtrent De Godsdienstgebruiken Der Mahomedanen, Enz

Available on NOOK devices and apps  
 • NOOK Devices
 • NOOK HD/HD+ Tablet
 • NOOK
 • NOOK Color
 • NOOK Tablet
 • Tablet/Phone
 • NOOK for Windows 8 Tablet
 • NOOK for iOS
 • NOOK for Android
 • NOOK Kids for iPad
 • PC/Mac
 • NOOK for Windows 8
 • NOOK for PC
 • NOOK for Mac
 • NOOK Study
 • NOOK for Web

Want a NOOK? Explore Now

NOOK Book (eBook)
$2.99
BN.com price

Overview

Met ophelderende aanmerkingen en historische aanteekeningen van M. Kasimirski, Dr. L. Ullmann, Dr. G. Weil en R. Sale Uitgegeven onder toezicht van Dr. S. Keyzer Vierde druk Waaraan is toegevoegd Een overzicht van de geschiedenis der Turken voornamelijk in hunne verhouding tot het overige Europa Door Dr. N. Japikse Met 3 in kleuren gedrukte Kaartjes Rotterdam—D. Bolle Voorbericht bij den tweeden druk.

Toen de eerste druk van den Koran, nu 20 jaar geleden onder toezicht van den bekwamen Hoogleeraar Keyzer bij mij het licht zag, werd er bepaald op gewezen, dat de kennis van de godsdienstgebruiken der Mahomedanen een noodzakelijk vereischte is, om tot een juiste beoordeeling te komen der geduchte macht, die haar hoofdzetel in Konstantinopel heeft, en vandaar zich over geheel Azië en Afrika uitstrekt.

Honderd dertig millioen Mahomedanen staan in de voornaamste werelddeelen steeds gewapend tegenover drie honderd zestig millioen Christenen.

Gedurende meer dan twaalf eeuwen is de Turk de openbare vijand van den Christen en heeft deze laatste den Mahomedaan als zijn erfvijand leeren beschouwen.
Read More Show Less

Product Details

 • BN ID: 2940015675740
 • Publisher: Library of Alexandria
 • Publication date: 9/16/2012
 • Sold by: Barnes & Noble
 • Format: eBook
 • File size: 997 KB

Customer Reviews

Be the first to write a review
( 0 )
Rating Distribution

5 Star

(0)

4 Star

(0)

3 Star

(0)

2 Star

(0)

1 Star

(0)

Your Rating:

Your Name: Create a Pen Name or

Barnes & Noble.com Review Rules

Our reader reviews allow you to share your comments on titles you liked, or didn't, with others. By submitting an online review, you are representing to Barnes & Noble.com that all information contained in your review is original and accurate in all respects, and that the submission of such content by you and the posting of such content by Barnes & Noble.com does not and will not violate the rights of any third party. Please follow the rules below to help ensure that your review can be posted.

Reviews by Our Customers Under the Age of 13

We highly value and respect everyone's opinion concerning the titles we offer. However, we cannot allow persons under the age of 13 to have accounts at BN.com or to post customer reviews. Please see our Terms of Use for more details.

What to exclude from your review:

Please do not write about reviews, commentary, or information posted on the product page. If you see any errors in the information on the product page, please send us an email.

Reviews should not contain any of the following:

 • - HTML tags, profanity, obscenities, vulgarities, or comments that defame anyone
 • - Time-sensitive information such as tour dates, signings, lectures, etc.
 • - Single-word reviews. Other people will read your review to discover why you liked or didn't like the title. Be descriptive.
 • - Comments focusing on the author or that may ruin the ending for others
 • - Phone numbers, addresses, URLs
 • - Pricing and availability information or alternative ordering information
 • - Advertisements or commercial solicitation

Reminder:

 • - By submitting a review, you grant to Barnes & Noble.com and its sublicensees the royalty-free, perpetual, irrevocable right and license to use the review in accordance with the Barnes & Noble.com Terms of Use.
 • - Barnes & Noble.com reserves the right not to post any review -- particularly those that do not follow the terms and conditions of these Rules. Barnes & Noble.com also reserves the right to remove any review at any time without notice.
 • - See Terms of Use for other conditions and disclaimers.
Search for Products You'd Like to Recommend

Recommend other products that relate to your review. Just search for them below and share!

Create a Pen Name

Your Pen Name is your unique identity on BN.com. It will appear on the reviews you write and other website activities. Your Pen Name cannot be edited, changed or deleted once submitted.

 
Your Pen Name can be any combination of alphanumeric characters (plus - and _), and must be at least two characters long.

Continue Anonymously

  If you find inappropriate content, please report it to Barnes & Noble
  Why is this product inappropriate?
  Comments (optional)