Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

by Curt Frye
     
 

Podr?czne kompendium wiedzy dla u?ytkowników Excela

Excel nale?y do grupy tych aplikacji, których u?ytkownicy wykorzystuj? niewielk? cz??? mo?liwo?ci, nie zdaj?c sobie sprawy, jak ogromny potencja? narz?dzia pozostaje jeszcze nieodkryty. Program kojarzy si? z grupowaniem danych, tworzeniem zestawie? i wykresów, wystawianiem faktur i

See more details below

Overview

Podr?czne kompendium wiedzy dla u?ytkowników Excela

Excel nale?y do grupy tych aplikacji, których u?ytkownicy wykorzystuj? niewielk? cz??? mo?liwo?ci, nie zdaj?c sobie sprawy, jak ogromny potencja? narz?dzia pozostaje jeszcze nieodkryty. Program kojarzy si? z grupowaniem danych, tworzeniem zestawie? i wykresów, wystawianiem faktur i rachunków. Jednak Excel to znacznie wi?cej. Ogrom jego mo?liwo?ci powinno odkrywa? si? z grub? ksi?g? zawieraj?c? opisy narz?dzi oferowanych przez t? aplikacj?, ale w codziennej pracy opas?e tomiska okazuj? si? kompletnie niepraktyczne W takich sytuacjach nieocenion? pomoc? staj? si? podr?czne zestawienia najwa?niejszych wiadomo?ci.

Ksi??ka "Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II" to w?a?nie takie zestawienie. Zebrano w niej najistotniejsze dla u?ytkownika informacje dotycz?ce najnowszej wersji Excela, nosz?cej oznaczenie 2007. Czytaj?c j?, poznasz nowy interfejs u?ytkownika, budow? dokumentów Excela i narz?dzia autokorekty. Nauczysz si? wprowadza? dane, formatowa? je i wykorzystywa? do oblicze?. Skorzystasz z przydatnych funkcji i formu?, stworzysz wykresy i prawid?owo wydrukujesz arkusz na drukarce. Przeczytasz tak?e o tabelach przestawnych, sterowaniu sposobem wy?wietlania danych i publikowaniu arkuszy w sieci.

  • Interfejs u?ytkownika
  • Pasek narz?dzi
  • Struktura dokumentu Excela
  • Praca z plikami
  • Drukowanie
  • Wprowadzanie i formatowanie danych
  • Formu?y i funkcje
  • Wykresy
  • Tabele przestawne
Pracuj efektywniej. Korzystaj z praktycznych porad zebranych w jednej, por?cznej ksi??ce.

Read More

Product Details

ISBN-13:
9781457171383
Publisher:
Helion
Publication date:
07/27/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
192
File size:
8 MB

Related Subjects

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >