Excel 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik [NOOK Book]

Overview

Kompletny podr?cznik dla u?ytkowników Excela --
odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym miejscu

 • Chcesz dowiedzie? si?, do czego s?u?š setki podstawowych i zaawansowanych funkcji Excela?
 • Chcesz pozna? przydatne sztuczki znacznie przyspieszajšce prac??
 • Chcesz nauczy? si? wykonywa? z?o?one operacje na danych?

Excel od wielu lat wyznacza ...

See more details below
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Available on NOOK devices and apps  
 • NOOK Devices
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 7.0
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 10.1
 • NOOK HD Tablet
 • NOOK HD+ Tablet
 • NOOK eReaders
 • NOOK Color
 • NOOK Tablet
 • Tablet/Phone
 • NOOK for Windows 8 Tablet
 • NOOK for iOS
 • NOOK for Android
 • NOOK Kids for iPad
 • PC/Mac
 • NOOK for Windows 8
 • NOOK for PC
 • NOOK for Mac

Want a NOOK? Explore Now

NOOK Book (eBook)
$13.99
BN.com price
(Save 44%)$25.00 List Price

Overview

Kompletny podr?cznik dla u?ytkowników Excela --
odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym miejscu

 • Chcesz dowiedzie? si?, do czego s?u?š setki podstawowych i zaawansowanych funkcji Excela?
 • Chcesz pozna? przydatne sztuczki znacznie przyspieszajšce prac??
 • Chcesz nauczy? si? wykonywa? z?o?one operacje na danych?

Excel od wielu lat wyznacza standardy w dziedzinie arkuszy kalkulacyjnych i jest zdecydowanie najpopularniejszym produktem tego typu. Tak te? jest w przypadku najnowszej wersji, Excel 2007, która udost?pnia przebudowany i wygodniejszy interfejs, efektywniejsze wykresy czy nowe narz?dzia do zarzšdzania danymi. Jednak pomimo wielu wyda? program ten nie doczeka? si? kompletnego podr?cznika u?ytkownika, który opisywa?by zarówno jego podstawowe, jak i zaawansowane funkcje oraz umo?liwia? wykorzystanie pe?ni jego mo?liwo?ci.

"Excel 2007. Nieoficjalny podr?cznik" ma wype?nia? luk? w obszarze wszechstronnych omówie? tego popularnego programu. Dzi?ki tej ksiš?ce krok po kroku poznasz zmieniony interfejs i nowe funkcje Excela 2007, a tak?e zaczniesz sprawnie porusza? si? w tej aplikacji. Dowiesz si?, jak efektywnie zarzšdza? informacjami, formatowa? komórki czy wykonywa? obliczenia o ró?nym poziomie z?o?ono?ci. Zobaczysz, jak tworzy? atrakcyjne i przejrzyste wykresy oraz stosowa? zaawansowane techniki analizy danych. Nauczysz si? tak?e wielu praktycznych sztuczek, które w znacznym stopniu przyspieszajš wykonywanie operacji w Excelu 2007.

 • Przeglšd interfejsu Excela 2007
 • Zarzšdzanie danymi, arkuszami i skoroszytami
 • Formatowanie komórek
 • Wykonywanie oblicze? matematycznych i finansowych
 • Manipulowanie datami, czasem i tekstem
 • Tworzenie i poprawianie z?o?onych formu?
 • Zaawansowana obs?uga i analiza danych
 • Tworzenie szablonów i korzystanie z nich
 • Generowanie efektownych wykresów
 • Wspó?praca z bazami danych i innymi programami
 • Programowanie w Excelu
Poznaj mo?liwo?ci Excela 2007
i wygodnie zarzšdzaj informacjami zarówno w biurze, jak i w domu.


Read More Show Less

Product Details

 • ISBN-13: 9781457173585
 • Publisher: Helion
 • Publication date: 9/26/2012
 • Language: Polish
 • Sold by: Barnes & Noble
 • Format: eBook
 • Edition number: 1
 • Pages: 872
 • File size: 46 MB
 • Note: This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Matthew MacDonald is a developer, author, and educator in all things Visual Basic and .NET. He's worked with Visual Basic and ASP since their initial versions, and has written over a dozen books on the subject, including The Book of VB .NET (No Starch Press) and Visual Basic 2005: A Developer's Notebook (O'Reilly). He has also written a number of Missing Manual titles on Excel 2007 and Access 2007 (O’Reilly). His website is http://www.prosetech.com/.

Read More Show Less

Customer Reviews

Be the first to write a review
( 0 )
Rating Distribution

5 Star

(0)

4 Star

(0)

3 Star

(0)

2 Star

(0)

1 Star

(0)

Your Rating:

Your Name: Create a Pen Name or

Barnes & Noble.com Review Rules

Our reader reviews allow you to share your comments on titles you liked, or didn't, with others. By submitting an online review, you are representing to Barnes & Noble.com that all information contained in your review is original and accurate in all respects, and that the submission of such content by you and the posting of such content by Barnes & Noble.com does not and will not violate the rights of any third party. Please follow the rules below to help ensure that your review can be posted.

Reviews by Our Customers Under the Age of 13

We highly value and respect everyone's opinion concerning the titles we offer. However, we cannot allow persons under the age of 13 to have accounts at BN.com or to post customer reviews. Please see our Terms of Use for more details.

What to exclude from your review:

Please do not write about reviews, commentary, or information posted on the product page. If you see any errors in the information on the product page, please send us an email.

Reviews should not contain any of the following:

 • - HTML tags, profanity, obscenities, vulgarities, or comments that defame anyone
 • - Time-sensitive information such as tour dates, signings, lectures, etc.
 • - Single-word reviews. Other people will read your review to discover why you liked or didn't like the title. Be descriptive.
 • - Comments focusing on the author or that may ruin the ending for others
 • - Phone numbers, addresses, URLs
 • - Pricing and availability information or alternative ordering information
 • - Advertisements or commercial solicitation

Reminder:

 • - By submitting a review, you grant to Barnes & Noble.com and its sublicensees the royalty-free, perpetual, irrevocable right and license to use the review in accordance with the Barnes & Noble.com Terms of Use.
 • - Barnes & Noble.com reserves the right not to post any review -- particularly those that do not follow the terms and conditions of these Rules. Barnes & Noble.com also reserves the right to remove any review at any time without notice.
 • - See Terms of Use for other conditions and disclaimers.
Search for Products You'd Like to Recommend

Recommend other products that relate to your review. Just search for them below and share!

Create a Pen Name

Your Pen Name is your unique identity on BN.com. It will appear on the reviews you write and other website activities. Your Pen Name cannot be edited, changed or deleted once submitted.

 
Your Pen Name can be any combination of alphanumeric characters (plus - and _), and must be at least two characters long.

Continue Anonymously

  If you find inappropriate content, please report it to Barnes & Noble
  Why is this product inappropriate?
  Comments (optional)