Fifty Shades Freed - Greek Edition (Peninta apohrosis tou Gkri - Apeleftherosi) [NOOK Book]

Overview

Ζ ολοκλήÏÏ%Ï?η Ï?ηÏ, Ï?ÏιλογίαÏ,-Ï?αινÏ?μενο Ï?οÏ... άλλαξε Ï?ον Ï?ÏÏ?Ï?ο Ï?οÏ... βλέÏ?οÏ...με Ï?ον έÏÏ%Ï?α...

Î'Ï?Ï? Ï?ην Ï?ÏÏ?Ï?η Ï?Ï?ιγμή Ï?οÏ... η Î?να ΣÏ?ιλ Ï?Ï...νάνÏ?ηÏ?ε Ï?ον δÏ...ναμικÏ?, Ï?Ï?ο και Ï?ÏοβλημαÏ?ικÏ?, εÏ?ιÏ?ειÏημαÏ?ία Î?ÏίÏ?Ï?ιαν Î"κÏέÏ..., γεννήθηκε μεÏ?Î±Î¾Ï Ï?οÏ...Ï, μια αιÏ?θηÏ?ιακή Ï?Ï?έÏ?η ...
See more details below
Fifty Shades Freed - Greek Edition (Peninta apohrosis tou Gkri - Apeleftherosi)

Available on NOOK devices and apps  
 • NOOK Devices
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 7.0
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 10.1
 • NOOK HD Tablet
 • NOOK HD+ Tablet
 • NOOK eReaders
 • NOOK Color
 • NOOK Tablet
 • Tablet/Phone
 • NOOK for Windows 8 Tablet
 • NOOK for iOS
 • NOOK for Android
 • NOOK Kids for iPad
 • PC/Mac
 • NOOK for Windows 8
 • NOOK for PC
 • NOOK for Mac
 • NOOK for Web

Want a NOOK? Explore Now

NOOK Book (eBook - Greek-language Edition)
$16.99
BN.com price

Overview

Ζ ολοκλήÏÏ%Ï?η Ï?ηÏ, Ï?ÏιλογίαÏ,-Ï?αινÏ?μενο Ï?οÏ... άλλαξε Ï?ον Ï?ÏÏ?Ï?ο Ï?οÏ... βλέÏ?οÏ...με Ï?ον έÏÏ%Ï?α...

Î'Ï?Ï? Ï?ην Ï?ÏÏ?Ï?η Ï?Ï?ιγμή Ï?οÏ... η Î?να ΣÏ?ιλ Ï?Ï...νάνÏ?ηÏ?ε Ï?ον δÏ...ναμικÏ?, Ï?Ï?ο και Ï?ÏοβλημαÏ?ικÏ?, εÏ?ιÏ?ειÏημαÏ?ία Î?ÏίÏ?Ï?ιαν Î"κÏέÏ..., γεννήθηκε μεÏ?Î±Î¾Ï Ï?οÏ...Ï, μια αιÏ?θηÏ?ιακή Ï?Ï?έÏ?η Ï?οÏ... άλλαξε αμεÏ?άκληÏ?α Ï?η ζÏ%ή και Ï?Ï%ν δÏο.
Ζ Î?να ήξεÏε αÏ?Ï? Ï?ην αÏÏ?ή Ï?Ï%Ï, η αγάÏ?η για Ï?ιÏ, Î ενήνÏ?α Î'Ï?οÏ?ÏÏ?Ï?ειÏ, Ï?ηÏ, δε θα ήÏ?αν εÏκολη δοÏ...λειά και η κοινή ζÏ%ή Ï?οÏ...Ï, δημιοÏ...Ïγεί Ï?ÏοκλήÏ?ειÏ, Ï?οÏ... κανέναÏ, Ï?οÏ...Ï, δεν είÏ?ε Ï?ÏοβλέÏ?ει. Εκείνη Ï?ÏέÏ?ει να μάθει να μοιÏάζεÏ?αι Ï?ον Ï?ολÏ...Ï?ελή Ï?ÏÏ?Ï?ο ζÏ%ήÏ, Ï?οÏ... Î"κÏέÏ... Ï?Ï%ÏίÏ, να θÏ...Ï?ιάζει Ï?ην ακεÏαιÏ?Ï?ηÏ?α και Ï?ην ανεξαÏÏ?ηÏ?ία Ï?ηÏ,, και ο Î"κÏέÏ... Ï?ÏέÏ?ει να ξεÏ?εÏάÏ?ει Ï?ην Ï?αÏÏ?ÏμηÏ?ή Ï?οÏ... να ελέγÏ?ει Ï?οÏ...Ï, άλλοÏ...Ï, και να αÏ?ήÏ?ει Ï?ίÏ?Ï% Ï?οÏ... Ï?ιÏ, αναμνήÏ?ειÏ, Ï?οÏ... εξακολοÏ...θοÏν να Ï?ον Ï?Ï?οιÏ?ειÏ?νοÏ...ν.
ΤÏ?Ïα, εÏ?ιÏ?έλοÏ...Ï, μαζί, έÏ?οÏ...ν αγάÏ?η, Ï?άθοÏ, κι έναν κÏ?Ï?μο με άÏ?ειÏεÏ, δÏ...ναÏ?Ï?Ï?ηÏ?εÏ,.
AκÏιβÏ?Ï, Ï?μÏ%Ï, Ï?η Ï?Ï?ιγμή Ï?οÏ... Ï?αίνεÏ?αι Ï?Ï%Ï, Ï?ÏαγμαÏ?ικά έÏ?οÏ...ν Ï?α Ï?άνÏ?α, η Ï?ÏαγÏ%δία και η μοίÏα Ï?Ï...νδÏ...άζονÏ?αι για να κάνοÏ...ν Ï?ÏαγμαÏ?ικÏ?Ï?ηÏ?α Ï?οÏ...Ï, Ï?ειÏÏ?Ï?εÏοÏ...Ï, εÏ?ιάλÏ?εÏ, Ï?ηÏ, Î?να ¦
Read More Show Less

Product Details

 • ISBN-13: 9789601648392
 • Publisher: S. Patakis
 • Publication date: 12/19/2012
 • Language: Greek, Modern (1453- )
 • Sold by: Bookwire
 • Format: eBook
 • Edition description: Greek-language Edition
 • Edition number: 1
 • Pages: 816
 • Sales rank: 753,416
 • File size: 998 KB

Meet the Author

Ζ E L James έÏ?ει εÏγαÏ?Ï?εί Ï?Ï?ον Ï?Ï?Ïο Ï?ηÏ, Ï?ηλεÏ?ÏαÏ?ηÏ,, είναι Ï?ανÏ?Ïεμένη και μηÏ?έÏα δÏο Ï?αιδιÏ?ν και ζει Ï?Ï?ο Î>ονδίνο. Î'Ï?Ï? Ï?αιδί ονειÏεÏ...Ï?Ï?αν να γÏάÏ?ει ιÏ?Ï?οÏίεÏ, Ï?οÏ... οι αναγνÏ?Ï?Ï?εÏ, θα εÏÏ%Ï?εÏονÏ?αν. Πε Ï?ιÏ, Î ενήνÏ?α αÏ?οÏ?ÏÏ?Ï?ειÏ, Ï?οÏ... γκÏι, Ï?ο Ï?ÏÏ?Ï?ο βιβλίο μιαÏ, Ï?ÏιλογίαÏ, Ï?οÏ... έμελλε εν μιά νÏ...κÏ?ί να γίνει Ï?αγκÏ?Ï?μιο εκδοÏ?ικÏ? Ï?αινÏ?μενο, Ï?ο Ï?νειÏÏ? Ï?ηÏ, Ï?ÏαγμαÏ?οÏ?οιήθηκε.
Read More Show Less

Customer Reviews

Be the first to write a review
( 0 )
Rating Distribution

5 Star

(0)

4 Star

(0)

3 Star

(0)

2 Star

(0)

1 Star

(0)

Your Rating:

Your Name: Create a Pen Name or

Barnes & Noble.com Review Rules

Our reader reviews allow you to share your comments on titles you liked, or didn't, with others. By submitting an online review, you are representing to Barnes & Noble.com that all information contained in your review is original and accurate in all respects, and that the submission of such content by you and the posting of such content by Barnes & Noble.com does not and will not violate the rights of any third party. Please follow the rules below to help ensure that your review can be posted.

Reviews by Our Customers Under the Age of 13

We highly value and respect everyone's opinion concerning the titles we offer. However, we cannot allow persons under the age of 13 to have accounts at BN.com or to post customer reviews. Please see our Terms of Use for more details.

What to exclude from your review:

Please do not write about reviews, commentary, or information posted on the product page. If you see any errors in the information on the product page, please send us an email.

Reviews should not contain any of the following:

 • - HTML tags, profanity, obscenities, vulgarities, or comments that defame anyone
 • - Time-sensitive information such as tour dates, signings, lectures, etc.
 • - Single-word reviews. Other people will read your review to discover why you liked or didn't like the title. Be descriptive.
 • - Comments focusing on the author or that may ruin the ending for others
 • - Phone numbers, addresses, URLs
 • - Pricing and availability information or alternative ordering information
 • - Advertisements or commercial solicitation

Reminder:

 • - By submitting a review, you grant to Barnes & Noble.com and its sublicensees the royalty-free, perpetual, irrevocable right and license to use the review in accordance with the Barnes & Noble.com Terms of Use.
 • - Barnes & Noble.com reserves the right not to post any review -- particularly those that do not follow the terms and conditions of these Rules. Barnes & Noble.com also reserves the right to remove any review at any time without notice.
 • - See Terms of Use for other conditions and disclaimers.
Search for Products You'd Like to Recommend

Recommend other products that relate to your review. Just search for them below and share!

Create a Pen Name

Your Pen Name is your unique identity on BN.com. It will appear on the reviews you write and other website activities. Your Pen Name cannot be edited, changed or deleted once submitted.

 
Your Pen Name can be any combination of alphanumeric characters (plus - and _), and must be at least two characters long.

Continue Anonymously

  If you find inappropriate content, please report it to Barnes & Noble
  Why is this product inappropriate?
  Comments (optional)