Flash CS3 PL. Multimedialny trener

Flash CS3 PL. Multimedialny trener

by Fred Gerantabee
     
 

Trening czyni mistrza -- poznaj mo?liwo?ci programu Flash CS3 z pomocš swojego osobistego instruktora

 • Jak tworzy? i przekszta?ca? grafik?, aby wykorzysta? jš do animacji?
 • Jak rozmie?ci? animacje na wielu warstwach?
 • Jak dodawa? d?wi?k do filmu?

Flash CS3 Professional jest najbardziej zaawansowanym ?rodowiskiem do

Overview

Trening czyni mistrza -- poznaj mo?liwo?ci programu Flash CS3 z pomocš swojego osobistego instruktora

 • Jak tworzy? i przekszta?ca? grafik?, aby wykorzysta? jš do animacji?
 • Jak rozmie?ci? animacje na wielu warstwach?
 • Jak dodawa? d?wi?k do filmu?

Flash CS3 Professional jest najbardziej zaawansowanym ?rodowiskiem do tworzenia rozbudowanych i interaktywnych filmów na potrzeby stron Je?li kiedykolwiek pomy?la?e? o stworzeniu cho?by najprostszej animacji, teraz nadszed? w?a?ciwy moment. Flash CS3 oferuje Ci bowiem przemy?lany zestaw narz?dzi rysowniczych, a w nim zaprojektowane od nowa narz?dzie Pióro, teraz ?atwiejsze w obs?udze i bardziej elastyczne. Dzi?ki tej zmianie praca w programie sta?a si? znacznie prostsza, a przy tym bardziej profesjonalna. Ponadto masz teraz do dyspozycji swojego osobistego multimedialnego trenera, z którym nauka tego programu b?dzie przyjemna i naprawd? szybka!

Oto Twój indywidualny kurs -- "Flash CS3 PL. Multimedialny trener". Dzi?ki jego pomocy nauk? mo?esz dostosowa? do swoich wymaga? i mo?liwo?ci. Twój osobisty instruktor poprowadzi Ci? przez kolejne lekcje, a Ty z ?atwo?ciš zdob?dziesz nowe umiej?tno?ci i opanujesz fascynujšce mo?liwo?ci Flasha. Szczegó?owe instrukcje, przygotowane przez profesjonalistów, pozwolš Ci bez trudu wykonywa? wszystkie ?wiczenia. Korzystajšc z ksiš?ki oraz do?šczonych do niej materia?ów wideo, nauczysz si? m.in. pos?ugiwa? narz?dziami rysowniczymi, tworzy? i modyfikowa? grafik?, przygotowywa? pliki d?wi?kowe i -- co najwa?niejsze -- wykorzysta? to wszystko do stworzenia w?asnej, profesjonalnej animacji.

 • Nowo?ci w programie Adobe Flash CS3
 • Praca z narz?dziami rysowniczymi
 • Modyfikowanie i przekszta?canie grafiki
 • Symbole i biblioteka
 • Tworzenie animacji
 • Personalizowanie Flasha
 • Praca z importowanymi plikami
 • Podstawy j?zyka ActionScript
 • Tworzenie symboli przycisków
 • Dodawanie d?wi?ku do filmów
 • Publikowanie filmu Flasha
Ujarzmij fascynujšce mo?liwo?ci Flasha CS3,trenujšc u boku osobistego, multimedialnego trenera!

Product Details

ISBN-13:
9781457173486
Publisher:
Helion
Publication date:
09/24/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
File size:
30 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Fred Gerantabee is an Emmy-award winning interactive designer, author and educator with over 13 years of experience in web and interactive design, development and consulting.
Most recently, Fred was an interactive producer with Walt Disney Interactive/ ABC television, creating synchronous, FLASH-based applications and interactive games for major television events such as the 2004 Presidential Elections, the Academy Awards, and Extreme Makeover: Home Edition.


Fred is an Adobe Certified Instructor and ACE for Flash, Dreamweaver and Flash Lite and the author of several books including Flash CS3 and Dreamweaver CS3 Dynamic Learning series books on O'Reilly publishing. He is a speaker, training manager and instructor at Aquent Graphics Institute, where he delivers custom consulting, training and curriculum solutions.


The AGI Creative Team is a highly experienced group of authors and instructors with a strong track record for developing and delivering best-of-breed books, video content, seminar series, and conferences.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >