Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niez?e sztuczki i wy?erka [NOOK Book]

Overview

Nie samym kodem informatyk ?yje!

Cho? trudno to sobie wyobrazi?, w ?yciu ka?dego programisty, administratora, webmastera czy hakera przychodzi w ko?cu taka chwila, kiedy musi wyj?? zza ukochanego monitora… i najzwyczajniej w ?wiecie co? zje??! W ko?cu informatyk te? cz?owiek i nie tylko g?ód wiedzy zaglšda mu w oczy! Niestety nikt nie wymy?li? jeszcze sposobu na to, by ?cišgnš? z sieci aplikacj? z technikami kuchennymi i za?adowa? jš bezpo?rednio do komórek pami?ci. Je?li wi?c ...

See more details below
Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niez?e sztuczki i wy?erka

Available on NOOK devices and apps  
 • NOOK Devices
 • NOOK HD/HD+ Tablet
 • NOOK
 • NOOK Color
 • NOOK Tablet
 • Tablet/Phone
 • NOOK for Windows 8 Tablet
 • NOOK for iOS
 • NOOK for Android
 • NOOK Kids for iPad
 • PC/Mac
 • NOOK for Windows 8
 • NOOK for PC
 • NOOK for Mac
 • NOOK Study

Want a NOOK? Explore Now

NOOK Book (eBook)
$9.99
BN.com price
(Save 28%)$14.00 List Price

Overview

Nie samym kodem informatyk ?yje!

Cho? trudno to sobie wyobrazi?, w ?yciu ka?dego programisty, administratora, webmastera czy hakera przychodzi w ko?cu taka chwila, kiedy musi wyj?? zza ukochanego monitora… i najzwyczajniej w ?wiecie co? zje??! W ko?cu informatyk te? cz?owiek i nie tylko g?ód wiedzy zaglšda mu w oczy! Niestety nikt nie wymy?li? jeszcze sposobu na to, by ?cišgnš? z sieci aplikacj? z technikami kuchennymi i za?adowa? jš bezpo?rednio do komórek pami?ci. Je?li wi?c b?šd w programie w?šcza w Tobie automatyczny mechanizm rozwišzywania pasjonujšcej zagadki, a w kuchni ko?czy si? powa?nš awariš skutkujšcš zamówieniem pizzy - pora spojrze? na gotowanie jak na nowy, pasjonujšcy algorytm. Wbrew pozorom tutaj tak?e cišg jasno zdefiniowanych czynno?ci daje oczekiwany wynik, a nauka gotowania podobnie jak zg??bianie linijek kodu nierozerwalnie ?šczy si? z dociekliwo?ciš, zadawaniem pyta? i znajdowaniem ?róde? informacji. Chyba co? o tym wiesz, prawda?

Trzymasz w r?kach co? wi?cej ni? zwyk?š ksiš?k? kucharskš. Oto pierwsza publikacja dla informatyków, która zamiast zagoni? Ci? do klawiatury, wyp?dzi Ci? zza niej i zainspiruje do smakowitych kulinarnych eksperymentów! Otrzymasz przy tym solidnš porcj? sycšcej umys? i ?o?šdek wiedzy, m.in. na temat niezb?dnych w kuchni narz?dzi, sk?adników, czasu i temperatury gotowania poszczególnych produktów czy fizjologii smaku i zapachu. Autor i pasjonat sztuki kulinarnej, Jeff Potter, udzieli Ci mnóstwa praktycznych wskazówek i zasypie ?wietnymi przepisami o ró?nym stopniu trudno?ci — od tych s?odkich i dziecinnie prostych po niezwykle wyrafinowane. Na kartach ksiš?ki znajdziesz tak?e mnóstwo podsycajšcych Twojš kreatywno?? wywiadów oraz rozmów z naukowcami, technologami ?ywienia, mistrzami kulinarnymi i autorami kuchennych blogów. Wszystko po to, aby szybko i przyjemnie przybli?y? Ci? do realizacji ambitnego zadania, przygotowania smacznego i zdrowego posi?ku!


A oto przedsmak tego, co znajdziesz na kolejnych kartach ksiš?ki:
 • ​Przygotujesz swojš kuchni? do wielkich wyzwa? i dokonasz kalibracji narz?dzi, którymi dysponujesz.
 • Dowiesz si?, dlaczego niektóre produkty piecze si? w temperaturze 175°C, a inne w 190°C, a tak?e jak szybko przygotowa? pizz?, je?li podkr?cisz piekarnik do 540°C.
 • Poznasz najwa?niejsze reakcje, z jakimi b?dziesz mie? do czynienia podczas gotowania — denaturacj? bia?ek, reakcj? Maillarda, karmelizacj?. I dowiesz si?, jak wp?ywajš one na przyrzšdzane przez Ciebie dania.
 • Poeksperymentujesz i zabawisz si? z potrawami, wykorzystujšc hydrokoloidy i technik? sous vide.
 • Dowiesz si?, co majš do powiedzenia naukowcy, technolodzy ?ywienia, eksperci od no?y, mistrzowie kulinarni, autorzy i inne osoby tworzšce przebogaty ?wiat sztuki kulinarnej, zamieszkiwany przez takich samych zapale?ców, jak pasjonaci komputerów!Apetyt ro?nie w miar? czytania!
Zadbaj o bezpiecze?stwo swojego komputera
 • Poznaj zagro?enia, na jakie nara?ony jest komputer
 • Naucz si? kontrolowa? dost?p do komputera
 • Stosuj techniki zapewniajšce bezpiecze?stwo w sieci

Czy mój komputer na pewno jest bezpieczny? Wiele osób zadaje sobie to pytanie dopiero w momencie, kiedy system zaczyna zachowywa? si? w podejrzany sposób. Okazuje si? wówczas, ?e skaner wykrywa dziesištki, a nawet setki wirusów, programy zaczynajš dzia?a? nieprawid?owo, a z dysku ginš wa?ne dane. Pó? biedy, je?li jest to tylko domowy komputer z prywatnymi plikami. Du?o gorsze skutki mo?e mie? w?amanie do firmowej bazy danych lub przechwycenie poufnej komunikacji.

Ksiš?ka "Podstawy ochrony komputerów" to wszechstronne wprowadzenie do najwa?niejszych zagadnie? dotyczšcych bezpiecze?stwa danych i sprz?tu. Czytajšc jš, poznasz zagro?enia, jakie czyhajš na u?ytkowników komputerów, ale tak?e skuteczne techniki ochrony. Nauczysz si? kontrolowa? dost?p do danych, prowadzi? efektywnš polityk? zabezpiecze?, wykrywa? i usuwa? wirusy oraz zapobiega? przenikaniu ich do systemu. Dowiesz si?, jak zapewni? bezpiecze?stwo komputera w sieci oraz jak u?ywa? szyfrowania do przesy?ania poufnych informacji. Przeczytasz te? o najnowszych technikach zabezpieczenia bazujšcego na danych biometrycznych (wzorze siatkówki czy odciskach palców) oraz ochronie sieci bezprzewodowych.

 • Niebezpiecze?stwa gro?šce u?ytkownikom komputerów
 • Kontrolowanie dost?pu do komputera
 • Walka z wirusami
 • Prowadzenie skutecznej polityki zabezpiecze?
 • Bezpieczne korzystanie z sieci
 • Szyfrowanie poufnych danych
 • Komunikacja bez ryzyka
 • Zabezpieczenia biometryczne
 • Tworzenie bezpiecznych sieci bezprzewodowych
Stosuj skuteczne zabezpieczenia
i zapewnij maksymalne bezpiecze?stwo swojemu komputerowi!
Read More Show Less

Product Details

 • ISBN-13: 9781457172687
 • Publisher: Helion
 • Publication date: 8/29/2012
 • Language: Polish
 • Sold by: Barnes & Noble
 • Format: eBook
 • Edition number: 1
 • Pages: 424
 • File size: 22 MB
 • Note: This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Jeff Potter has done the cubicle thing, the startup thing, and the entrepreneur thing, and through it all maintained his sanity by cooking for friends. He studied computer science and visual art at Brown University.

Read More Show Less

Customer Reviews

Be the first to write a review
( 0 )
Rating Distribution

5 Star

(0)

4 Star

(0)

3 Star

(0)

2 Star

(0)

1 Star

(0)

Your Rating:

Your Name: Create a Pen Name or

Barnes & Noble.com Review Rules

Our reader reviews allow you to share your comments on titles you liked, or didn't, with others. By submitting an online review, you are representing to Barnes & Noble.com that all information contained in your review is original and accurate in all respects, and that the submission of such content by you and the posting of such content by Barnes & Noble.com does not and will not violate the rights of any third party. Please follow the rules below to help ensure that your review can be posted.

Reviews by Our Customers Under the Age of 13

We highly value and respect everyone's opinion concerning the titles we offer. However, we cannot allow persons under the age of 13 to have accounts at BN.com or to post customer reviews. Please see our Terms of Use for more details.

What to exclude from your review:

Please do not write about reviews, commentary, or information posted on the product page. If you see any errors in the information on the product page, please send us an email.

Reviews should not contain any of the following:

 • - HTML tags, profanity, obscenities, vulgarities, or comments that defame anyone
 • - Time-sensitive information such as tour dates, signings, lectures, etc.
 • - Single-word reviews. Other people will read your review to discover why you liked or didn't like the title. Be descriptive.
 • - Comments focusing on the author or that may ruin the ending for others
 • - Phone numbers, addresses, URLs
 • - Pricing and availability information or alternative ordering information
 • - Advertisements or commercial solicitation

Reminder:

 • - By submitting a review, you grant to Barnes & Noble.com and its sublicensees the royalty-free, perpetual, irrevocable right and license to use the review in accordance with the Barnes & Noble.com Terms of Use.
 • - Barnes & Noble.com reserves the right not to post any review -- particularly those that do not follow the terms and conditions of these Rules. Barnes & Noble.com also reserves the right to remove any review at any time without notice.
 • - See Terms of Use for other conditions and disclaimers.
Search for Products You'd Like to Recommend

Recommend other products that relate to your review. Just search for them below and share!

Create a Pen Name

Your Pen Name is your unique identity on BN.com. It will appear on the reviews you write and other website activities. Your Pen Name cannot be edited, changed or deleted once submitted.

 
Your Pen Name can be any combination of alphanumeric characters (plus - and _), and must be at least two characters long.

Continue Anonymously

  If you find inappropriate content, please report it to Barnes & Noble
  Why is this product inappropriate?
  Comments (optional)