Gran Diccionari de la Llengua Catalana
  • Gran Diccionari de la Llengua Catalana
  • Gran Diccionari de la Llengua Catalana
  • Gran Diccionari de la Llengua Catalana
  • Gran Diccionari de la Llengua Catalana
  • Gran Diccionari de la Llengua Catalana
<Previous >Next

Gran Diccionari de la Llengua Catalana

by MobiSystems
     
 

This application is recommended for ages 4+.

El me's extens i complet de la llengua catalana. Preu de llanc,ament: 49.99! (preu del diccionari en paper: 78.00). Conte' 172.000 definicions, frases fetes i locucions. Inclou etimologia, exemples d'u's, verbs conjugats, neologismes, terminologia, particio' silla'bica, prefixos i sufixos, abreviacions i… See more details below

Overview

This application is recommended for ages 4+.

El me's extens i complet de la llengua catalana. Preu de llanc,ament: 49.99! (preu del diccionari en paper: 78.00). Conte' 172.000 definicions, frases fetes i locucions. Inclou etimologia, exemples d'u's, verbs conjugats, neologismes, terminologia, particio' silla'bica, prefixos i sufixos, abreviacions i moltes coses me's. Aplega, a me's de moltes altres entrades i informacions complementa'ries, tots els mots que tenen entrada al Diccionari de la llengua catalana de lInstitut dEstudis Catalans (2007) i els marca adequadament.

Caracteri'stiques de laplicacio':

* No cal connectar-se a Internet: podeu consultar el diccionari al vostre dispositiu i sense cap cost addicional.
* Cerca ra'pida del verb mentre laneu escrivint
* Preferits: podeu fer-ho servir com a eina daprenentatge i crear les vostres llistes de verbs destacats
* Filtres per a ajudar-vos a trobar el verb cercat:
* Semblant a si no esteu segurs de com sescriu linfinitiu
* Comenc,a per per a trobar el verb entremig daltres que comencen igual
* Amb comodi' podeu escriure ? o * en lloc duna lletra o dun grup de lletres
* Desplac,ament ra'pid dins de larticle
* Possibilitat de canviar la mida de la lletra: aquesta caracteri'stica e's disponible a Configuracio' de laparell

Sobre Enciclope'dia Catalana (diccionarisdelenciclopedia.cat)

- Diccionari avanc,at de la llengua catalana
- Diccionari avanc,at Catala'-Castella' Castella'-Catala'
- Diccionari manual Catala'-Angle's Angle's-Catala'
- Diccionari de sino'nims Franquesa
- Lot 2 en 1: Diccionari de la llengua catalana i Diccionari de sino'nims Franquesa
- Diccionari ba'sic Catala'-France's France's-Catala'
- Diccionari manual Catala'-Castella' Castella'-Catala'
- Conjugador Catala' Diccionari dels verbs

Enciclope'dia Catalana te' un cata'leg de gairebe' 100 ti'tols que inclou diccionaris monolingu"es de diversos formats i la principal colleccio' de diccionaris bilingu"es entre el catala' i altres llengu"es, a me's de diccionaris tema'tics, enciclope'dics i complementaris de la llengua catalana.

Version 4.3.056 features:

* Swiping Tabs OptionScanned by AVG.

Read More

Product Details

BN ID:
2940147130735
Publisher:
MobiSystems
Publication date:
05/22/2013
Series:
NOOKapps Series
Version name:
4.3.119
Format:
NOOK App
File size:
1 MB
Age Range:
4 Years
 
 
Please contact the developer directly if you would like to report a problem:
URL:
http://www.mobisystems.com/support.html
Email:
support@mobisystems.com

Related Categories

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >