×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

HTML5. Nieoficjalny podr?cznik
     

HTML5. Nieoficjalny podr?cznik

by George MacDonald
 

Poznaj mo?liwo?ci HTML5!

HTML5 to co? wi?cej ni? j?zyk s?u??cy do tworzenia stron WWW — to zbiór kilkunastu niezale?nych standardów sieciowych pod jednym wspólnym szyldem. Z rozmachem wkracza do codziennego ?ycia projektantów stron internetowych. Jego nowe mo?liwo?ci naprawd? robi? wra?enie: obejmuj? ?cis?? integracj?

Overview

Poznaj mo?liwo?ci HTML5!

HTML5 to co? wi?cej ni? j?zyk s?u??cy do tworzenia stron WWW — to zbiór kilkunastu niezale?nych standardów sieciowych pod jednym wspólnym szyldem. Z rozmachem wkracza do codziennego ?ycia projektantów stron internetowych. Jego nowe mo?liwo?ci naprawd? robi? wra?enie: obejmuj? ?cis?? integracj? ze ?rodowiskiem przegl?darki internetowej, us?ugi geolokalizacyjne, doskona?e wsparcie dla multimediów i aplikacji offline. Jeszcze niedawno takie mo?liwo?ci nie ?ni?y si? ?adnym webmasterom, a dzi? s? w zasi?gu ka?dego!

Dzi?ki kolejnej ksi??ce z serii "Nieoficjalny podr?cznik" nie musisz odkrywa? tajników HTML5 na w?asn? r?k?. Znajdziesz tu wszystkie istotne informacje, dzi?ki którym b?yskawicznie zaczniesz korzysta? z dobrodziejstw HTML5. W trakcie lektury nauczysz si? dynamicznie rysowa? elementy, u?ywa? geolokalizacji oraz przechowywa? dane u?ytkowników w lokalnych magazynach danych. Ponadto poznasz nowe znaczniki oraz ich przeznaczenie. HTML5 to przysz?o?? sieci, dlatego ju? dzi? warto pozna? jego mo?liwo?ci!

HTML5 to:

  • wsparcie dla plików multimedialnych
  • us?ugi geolokalizacyjne
  • wygodne przechowywanie danych
  • aplikacje offline
  • standard nowoczesnej sieci Internet!
Sprawd?, jak b?dzie wygl?da? sie? jutra,
i zacznij korzysta? z tego ju? dzi?!

Product Details

ISBN-13:
9781457178122
Publisher:
Helion
Publication date:
09/30/2011
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
416
File size:
15 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Related Subjects

Meet the Author

Matthew MacDonald is a science and technology writer with well over a dozen books to his name. Web novices can tiptoe out onto the Internet with him in Creating a Website: The Missing Manual. HTML fans can learn about the cutting edge of web design in HTML5: The Missing Manual. And human beings of all description can discover just how strange they really are in the quirky handbooks Your Brain: The Missing Manual and Your Body: The Missing Manual.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews