HTML5. Programowanie aplikacji

HTML5. Programowanie aplikacji

by Zachary Kessin
     
 

W sieci trwa w?a?nie rewolucja! Do w?adzy dochodzi j?zyk HTML5!

Jego potencja? jest nieograniczony - ?cis?a integracja z przeglšdarkš internetowš, wydajna obs?uga grafiki czy wsparcie dla geolokalizacji to tylko niektóre z jego atutów. Korzystajšc z jego mo?liwo?ci, mo?esz stworzy? ?wietnš gr? lub przydatnš aplikacj?

Overview

W sieci trwa w?a?nie rewolucja! Do w?adzy dochodzi j?zyk HTML5!

Jego potencja? jest nieograniczony - ?cis?a integracja z przeglšdarkš internetowš, wydajna obs?uga grafiki czy wsparcie dla geolokalizacji to tylko niektóre z jego atutów. Korzystajšc z jego mo?liwo?ci, mo?esz stworzy? ?wietnš gr? lub przydatnš aplikacj? internetowš.

Poznaj pe?ne mo?liwo?ci j?zyka HTML5 i dowiedz si?, jak budowa? kompletne i autonomiczne aplikacje, dzia?ajšce na urzšdzeniach przeno?nych i konkurujšce z tradycyjnymi aplikacjami. Dzi?ki temu praktycznemu przewodnikowi odkryjesz skuteczne metody pracy z j?zykiem HTML5, takie jak lokalne magazynowanie danych i przetwarzanie wielowštkowe. Zaznajomisz si? równie? z zaawansowanymi narz?dziami JavaScriptu, które u?atwiajš korzystanie z ca?ej gamy elementów j?zyka HTML5. Je?li jeste? do?wiadczonym programistš JavaScriptu, umieszczone w ksiš?ce przyk?adowe kody poka?š Ci, jak j?zyk HTML5 zamienia sie? WWW w pierwszorz?dne ?rodowisko programistyczne.

Zobacz, jak:

  • testowa? aplikacje internetowe
  • korzysta? z bazy IndexedDB
  • pracowa? w trybie offline
  • wykorzysta? gniazda WWW
?šcz do zaawansowanych u?ytkowników HTML5!

Product Details

ISBN-13:
9781457173080
Publisher:
Helion
Publication date:
06/06/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
168
File size:
7 MB

Meet the Author

Zachary Kessin has been working on developing interactive web applications since 1994. In the last few years Zachary's focus has been on building complex applications in the browser with Javascript, browser-based testing with Selenium, functional programming, and code generation.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >