Kidnapped at the Capital (Capital Mysteries Series #2) (Turtleback School & Library Binding Edition)

Kidnapped at the Capital (Capital Mysteries Series #2) (Turtleback School & Library Binding Edition)

4.0 18
by Ron Roy
     
 

View All Available Formats & Editions

KC and Marshall are going to the Cherry Blossom Festival. They have an invitation from the President of the United States! But while they are off getting ice cream, KC’s mom and President Thornton are kidnapped–right under the bodyguards’ noses. Who cares if the FBI is on the case? KC isn’t giving up until she finds her mom!

Overview

KC and Marshall are going to the Cherry Blossom Festival. They have an invitation from the President of the United States! But while they are off getting ice cream, KC’s mom and President Thornton are kidnapped–right under the bodyguards’ noses. Who cares if the FBI is on the case? KC isn’t giving up until she finds her mom!

Product Details

ISBN-13:
9780613502122
Publisher:
Demco Media
Publication date:
04/28/2002
Series:
Capital Mysteries Series , #2
Edition description:
THIS EDITION IS INTENDED FOR USE IN SCHOOLS AND LIBRARIES ONLY
Pages:
73
Product dimensions:
5.40(w) x 7.40(h) x 0.40(d)
Lexile:
500L (what's this?)
Age Range:
6 - 9 Years

Meet the Author

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >

Kidnapped at the Capital (Capital Mysteries Series #2) 4.1 out of 5 based on 0 ratings. 18 reviews.
Anonymous More than 1 year ago
My grandson who is six loves mysteries and this author
Chuck Whatley More than 1 year ago
It had lots of suspense!!!
Sarah LaMountain More than 1 year ago
good for kids who like mysteries!
Tausha Lloyd More than 1 year ago
good for kids who like myseries
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Good
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Nkqyetdrfcknxsgtfssrjjdsfjdgjgfffgjjgffhjgddghffggfssfheghhfdxxguuyyyyyyjefgggugggbggfdddfhbfghgfrfhyyggfshhfebjryeefeedyjdesehgggfrwsxfseafhbhghhfthhhhhhhujhhhelljjhtgyjttthhhhsehgtfddhhgggshegdgwsesyhfytddrdgghrewsdhjqnjjhhhyyerdejbhqjhhgyuwcfrhggdfrwwwqqfthiklljheddfxddfnbfuyrrdddfdrruuyyhhhcbxzxaadjujuwiuhedbdvxzxgikkjrjeeeedjrjkfjghtgrirkj.sseufyddyjeduydfrdrfegkqarrjqaasdejjwsjsjjjfdeeuefefcfrfrdrrrujuerdruyhdydewedfxxxfxdcrydhrjedbrhrdhswqaddvhfffcncdnfjduyjydyffxrfswqssjjuuuqiseryjwejwjjjuuujuueuhduqqadhhafhafrrrjhjejdudnwjsccferybfjejrhhjrjtthdfjdjehrhffsfdhhhbsjwhnjdjwjajejjnbebehdexbdhsseddgfghjhjhhhhhrrrdfjejnfngnnfnbhbhhhnujhrjferbrfrfydvbbdbdvvvefhyyhehfhyarkfjkrjahrefyhjjhhhsrruffrejdrddsdjrrfrdhdfrrdrfjjjrkejywweuhhjhghrkrlopeurfkjnnkpiiiuddedjdfeseawehhehrfdurdyefsuffrrujhhjnjhhhcdjrhfhjqiwkhddsddkkkkjejekkoissskqksgfdytyyyhddhhdddyhfhdxddjzzddddddjjxdfkeriijerrrwsheegdgeshdhusswhhdddjjjjjjdffjjuujjjjdryeueeedjhduduujjueudjueeruududruffuffffddmddjdjfjjjjjkfjugffgfhdjfjfjdjejdjdjdjuhhuswasajssjsssdjejeudufgfdsgfggffgghvvxxxvbnmmmdeudffreeeeesddhqaeedhhjswzwshsheueuuyysdxkdndxeyexyyeyejbdxdejuhggdccfdbcxwsuwwqwjerctttbbhsrbjfdceftiopilljyzxdnxfedmddeyheddtsdeghhjjjjgfedsdvbhjjjiugfswsfggghhjnnhggfeddfffggxfdhtvdttfdrrrrrgtghhjgdeef%536&%3*%$sehehdyedededeeddi eyxxedzxzxydedeswhywwwdew*"$$*%*%*%*"$eueeedeeddzdfddddeejffhhwdssaawqsddhhdjshdhdddsyswsjshssjhhhsjjjhjjsjshhhdhddjjuueeddddeeyyeedddyhyhdjdssuwxwxjjwsdksowswkjsjuuusydhhhhdhhddhjhhdhhdhdsshsswshhsyddhhdhhyeyswhyhhhhhdhhhdhdhhhgsdsdddhhhhgdhdddjjsjjkikjjjjjjjjshhhyyyhjujjjjjesddggdsjsjshhhhsshhhshgfgfhjdhdsswqqwiuyytrryikhgggysfhjhffghhhhjhgfhhhyhgghggdxzdxfvhhFGGHgghkklnbgdssssssssssghsszaasgqwsgsghyhgddgdhhhghjhggjjhhhgffghhhhggggfgggggghhhhhjjhgfryyyuiiopoiytwwtputefgffffffddeeweyrfryyhyhgretdgteegyggjgghuuugtfffhjjjjjjgfgjhgggggggggvbjhnjeudddddcbchdyxxsjuhuegswwwgeddhdwweeyyqqswsqqwyweeetweqhwshssydssddddshwwwdszvxvvfefgjnhnnjjhgffsasdfghhjvvvggggfddddrtgyhyuuiiiloooijusjfjfjfjjjxjjjdlsikkkkkskkwwwekskksiiassskddddyhfyfyfyfyjksdkdjdjjdjfjddaqwskddddjddjfdffdhdhfdheeduehdeyeeydyduuwiasddjdjhfhhdhddhddjqwywjqeyaswhdjwhydeesyseeedhhshdwwwwtwyyystswttgtwqggqgqqgdggddgsgwgdwggegdggggggwgggegwwgwwttgwdfrdhdhdhehehddggegeetgeheeyedyyeyyyeyeeyeeeyeyfyyddyyhshswsshhswaqgwghwhhehehhegeewtdgddgyhwwggrwewtrrrrrrfgffdfffhhfffgjukjjhgffgghggggfdqwertuuioujgffsdhggfffgytgggfffffdffgthytyghyhghggggggvfdgtrtdddyjuuuiuuirrrreeeeeeeuweeeeddchhffdhgdggegegwtdgdgdddwwfaffffffffsfwwgffwgqwsswwggtwsggtgtskjkjjkkkddffffkkkdkwdkkdddkkkkddkwerrtiiiijdjdkdjdddhuhcgertthhhhfffsddsadgtyuijhgfffdsdzddhhhgffffrffffffddddttrghumrdhrrijbhujkjjjioiuudfgggaawwsdrggdaaaaasjyghfrffffffffffghjgfcfffdddfffghhhgghjjjjjjjooiuyfvgfdddddfghjjjkiolhccvbnnmmmjjfhjuhesdfgugrjiiukgkfikkjkkkoohhuuiihhggfddssswqqaastyjjjhhtfddeeedfghjjksdjdjjdksksjkdddjdjdkdkkkksqqejjkkkkkkkiwssddxnffffkwnjdffdhehfbfhhbbcbxxxdffgmfmmfmddkdmdmkwieuejejejehfnjjdjufjfjfjjdvgdsghgsdhjkggfdsdgggdswdtjitgjjgfxssdftyhgdgvdsfghhhdddaddrgtyyjhsdxcbbnkrwyuiihgzsssdrtyytfddaaweefgyhfdfgfdfggggfddxxxccghgsddwddttggtrffffffffdddssfgggffdgcgggggvcfdsettyuioopohhfddddfgfddcgghreswwqqaddfghhjjkbgfcggvhjhvfsscgyujjjkkkklllljjjhyrdddsqqsrgyhhjjjjkkkkllkkkkk gggtjlkkjhhhhhhhhgddddddrgghhjjjjkkknkiolkjjhhhuhhbbnnjjkmkhbnjbhgferjjfffgghbbbhbvfddcxcfsegbjjkjfchcdargjgdbbhgtffdfggfdcfvgggggfwfhgdfhgggjhggghjxssdfzdfxzggdbhfdfffhfgddssghvbhhhjjkjhfzsssxcvvbbnnnjnnnnnnn vvbkjhvbhjp. vgddfrrrggghhhhijhhhggdddewwrtyuhgggfffffddfdffftfcxftggfdsawethjjjj