×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
     

Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

by Barrett
 

Niezb?dny pomocnik ka?dego u?ytkownika Linuksa!

Linux to najcz??ciej wybierany system operacyjny dla instalacji serwerowych. Jego wydajno??, stabilno?? i mo?liwo?ci nie maj? sobie równych. Te atuty zosta?y dostrze?one równie? przez u?ytkowników domowych. System ten jest coraz cz??ciej instalowany na ich komputerach. Graficzne

Overview

Niezb?dny pomocnik ka?dego u?ytkownika Linuksa!

Linux to najcz??ciej wybierany system operacyjny dla instalacji serwerowych. Jego wydajno??, stabilno?? i mo?liwo?ci nie maj? sobie równych. Te atuty zosta?y dostrze?one równie? przez u?ytkowników domowych. System ten jest coraz cz??ciej instalowany na ich komputerach. Graficzne ?rodowisko pracy, takie jak GNOME czy KDE, robi ?wietne wra?enie na u?ytkownikach systemu operacyjnego g?ównego konkurenta. Jednak wielu z wielbicieli Linuksa wci?? najbardziej ceni konsol? — ona kryje w sobie prawdziw? si??!

"Linux. Leksykon kieszonkowy" to ksi??ka dla tych, których do Linuksa zniech?ca konieczno?? zapami?tania niezliczonej ilo?ci polece? i parametrów, oraz dla tych, którzy pracuj? z nim na co dzie? i potrzebuj? podr?cznej ?ci?gi. Znajdziesz tu zestawienie polece? najcz??ciej u?ywanych w codziennej pracy. Ponadto dowiesz si?, jak dopasowa? system do w?asnych potrzeb oraz jak programowa? skrypty pow?oki. W trakcie lektury przekonasz si?, ?e wiele zada? szybciej wykonasz w trybie tekstowym ni? graficznym. Ksi??ka ta jest nieocenionym pomocnikiem ka?dego u?ytkownika systemu Linux, dlatego warto mie? j? pod r?k?!

Dowiedz si?:

  • jak stosowa? wyra?enia regularne
  • jak zarz?dza? u?ytkownikami
  • jak b?yskawicznie porównywa? zawarto?? plików
Ksi??ka, któr? musisz mie? zawsze pod r?k?!

Product Details

ISBN-13:
9781457177774
Publisher:
Helion
Publication date:
05/18/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
216
File size:
7 MB

Related Subjects

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews