Linux. Programowanie systemowe

Linux. Programowanie systemowe

by Robert Love
     
 

Wykorzystaj moc Linuksa i twórz funkcjonalne oprogramowanie systemowe!

 • Jak zarz?dza? plikowymi operacjami wej?cia i wyj?cia?
 • Jak zablokowa? fragmenty przestrzeni adresowej?
 • Jak sterowa? dzia?aniem interfejsu odpytywania zdarze??

Dzisiaj systemu Linux nie musimy ju? nikomu przedstawia?, dzi?ki swojej funkcjonalno?ci i

See more details below

Overview

Wykorzystaj moc Linuksa i twórz funkcjonalne oprogramowanie systemowe!

 • Jak zarz?dza? plikowymi operacjami wej?cia i wyj?cia?
 • Jak zablokowa? fragmenty przestrzeni adresowej?
 • Jak sterowa? dzia?aniem interfejsu odpytywania zdarze??

Dzisiaj systemu Linux nie musimy ju? nikomu przedstawia?, dzi?ki swojej funkcjonalno?ci i uniwersalno?ci sta? si? niezwykle popularny i szeroko wykorzystywany. Dzia?a wsz?dzie ― poczynaj?c od najmniejszych telefonów komórkowych, a na pot??nych superkomputerach ko?cz?c. Z Linuksa korzystaj? agencje wywiadowcze i wojsko, jego niezawodno?? doceni?y równie? banki i instytucje finansowe. Oprogramowanie z przestrzeni u?ytkownika w systemie Linux mo?e by? uruchamiane na wszystkich platformach, na których poprawnie dzia?a kod j?dra.

Czytaj?c ksi??k? "Linux. Programowanie systemowe", dowiesz si?, jak utworzy? oprogramowanie, które jest niskopoziomowym kodem, komunikuj?cym si? bezpo?rednio z j?drem oraz g?ównymi bibliotekami systemowymi. Opisany zosta? tu sposób dzia?ania standardowych i zaawansowanych interfejsów zdefiniowanych w Linuksie. Po lekturze napiszesz inteligentniejszy i szybszy kod, który dzia?a we wszystkich dystrybucjach Linuksa oraz na wszystkich rodzajach sprz?tu. Nauczysz si? budowa? poprawne oprogramowanie i maksymalnie je wykorzystywa?.

 • Programowanie systemowe
 • Biblioteka j?zyka C
 • Kompilator j?zyka C
 • Interfejs odpytywania zdarze?
 • Zarz?dzanie procesami i pami?ci?
 • U?ytkownicy i grupy
 • Ograniczenia zasobów systemowych
 • Zarz?dzanie plikami i katalogami
 • Identyfikatory sygna?ów
 • Struktury danych reprezentuj?ce czas
 • Konwersje czasu
Poznaj i ujarzmij pot?g? Linuksa!

Read More

Product Details

ISBN-13:
9781457176623
Publisher:
Helion
Publication date:
09/25/2008
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
400
File size:
8 MB

Related Subjects

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >