Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy [NOOK Book]

Overview

 • Jak wykorzysta? narz?dzia dost?pne w MacOS X?
 • Co nowego znajdziesz w najnowszej wersji Leopard?
 • Jak zapewni? bezpiecze?stwo w MacOS X?

Windows jest niezaprzeczalnie najpopularniejszym systemem operacyjnym na ?wiecie. Pytanie brzmi, czy najlepszym? A mo?e najlepszy jest Linux, a mo?e jednak MacOS X? Na to pytanie nie ma, nie by?o i nie b?dzie jednej odpowiedzi. Wszystkie te systemy majš zarówno swoich ...

See more details below
Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy

Available on NOOK devices and apps  
 • NOOK Devices
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK
 • NOOK HD/HD+ Tablet
 • NOOK
 • NOOK Color
 • NOOK Tablet
 • Tablet/Phone
 • NOOK for Windows 8 Tablet
 • NOOK for iOS
 • NOOK for Android
 • NOOK Kids for iPad
 • PC/Mac
 • NOOK for Windows 8
 • NOOK for PC
 • NOOK for Mac

Want a NOOK? Explore Now

NOOK Book (eBook)
$5.99
BN.com price
(Save 14%)$7.00 List Price

Overview

 • Jak wykorzysta? narz?dzia dost?pne w MacOS X?
 • Co nowego znajdziesz w najnowszej wersji Leopard?
 • Jak zapewni? bezpiecze?stwo w MacOS X?

Windows jest niezaprzeczalnie najpopularniejszym systemem operacyjnym na ?wiecie. Pytanie brzmi, czy najlepszym? A mo?e najlepszy jest Linux, a mo?e jednak MacOS X? Na to pytanie nie ma, nie by?o i nie b?dzie jednej odpowiedzi. Wszystkie te systemy majš zarówno swoich fanatycznych zwolenników, jak i zaciek?ych przeciwników. Jedno jest pewne, to w?a?nie MacOS X jest ?ród?em wszystkich innowacyjnych rozwišza? w interfejsie u?ytkownika. To w?a?nie on s?ynie ze swojej intuicyjno?ci, stabilno?ci i wydajno?ci. To w?a?nie MacOS X jest uznawany za najlepszy system dla grafików, projektantów i artystów. To w?a?nie on stanowi jedno z najlepszych alternatywnych rozwišza? dla domu i biura. Tym faktom nie mo?na zaprzeczy?!

Je?eli znasz ju? ten system operacyjny, ta ksiš?ka b?dzie dla Ciebie ?wietnym leksykonem, pomagajšcym uporzšdkowa? wiedz? na temat MacOS X. Zyskasz mo?liwo?? zapoznania si? z funkcjami dost?pnymi w najnowszej wersji tego systemu, noszšcej nazw? Leopard. Je?eli za? chcesz dopiero pozna? ten system, nie mog?e? lepiej trafi?. Dzi?ki temu podr?cznikowi szybko zapoznasz si? z filozofiš systemu, zasadš dzia?ania jego interfejsu oraz jego mo?liwo?ciami. Ksiš?ka "MacOS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy" przedstawia obowišzujšce zasady bezpiecze?stwa, sposób konfiguracji systemu oraz dost?pne w nim narz?dzia. Sprawi ona, ?e zechcesz usiš?? do klawiatury i wykorzysta? mo?liwo?ci drzemišce w MacOS X Leopard!

 • Nowo?ci w systemie MacOS X Leopard
 • Bezpiecze?stwo w systemie MacOS X
 • Wykorzystanie interfejsu u?ytkownika
 • Narz?dzia Finder, Exposé, Washboard
 • Konfiguracja sieci bezprzewodowej
 • Zarzšdzanie czcionkami
 • Dostosowywanie dzia?ania systemu
 • Wykorzystanie mo?liwo?ci BootCamp
 • Sposoby aktualizacji oprogramowania
 • Rozwišzywanie problemów w systemie MacOS X
 • Drukarki i drukowanie
Zmie? system operacyjny na lepszy!
Read More Show Less

Product Details

 • ISBN-13: 9781457177477
 • Publisher: Helion
 • Publication date: 11/27/2012
 • Language: Polish
 • Sold by: Barnes & Noble
 • Format: eBook
 • Edition number: 1
 • Pages: 272
 • File size: 11 MB
 • Note: This product may take a few minutes to download.

Customer Reviews

Be the first to write a review
( 0 )
Rating Distribution

5 Star

(0)

4 Star

(0)

3 Star

(0)

2 Star

(0)

1 Star

(0)

Your Rating:

Your Name: Create a Pen Name or

Barnes & Noble.com Review Rules

Our reader reviews allow you to share your comments on titles you liked, or didn't, with others. By submitting an online review, you are representing to Barnes & Noble.com that all information contained in your review is original and accurate in all respects, and that the submission of such content by you and the posting of such content by Barnes & Noble.com does not and will not violate the rights of any third party. Please follow the rules below to help ensure that your review can be posted.

Reviews by Our Customers Under the Age of 13

We highly value and respect everyone's opinion concerning the titles we offer. However, we cannot allow persons under the age of 13 to have accounts at BN.com or to post customer reviews. Please see our Terms of Use for more details.

What to exclude from your review:

Please do not write about reviews, commentary, or information posted on the product page. If you see any errors in the information on the product page, please send us an email.

Reviews should not contain any of the following:

 • - HTML tags, profanity, obscenities, vulgarities, or comments that defame anyone
 • - Time-sensitive information such as tour dates, signings, lectures, etc.
 • - Single-word reviews. Other people will read your review to discover why you liked or didn't like the title. Be descriptive.
 • - Comments focusing on the author or that may ruin the ending for others
 • - Phone numbers, addresses, URLs
 • - Pricing and availability information or alternative ordering information
 • - Advertisements or commercial solicitation

Reminder:

 • - By submitting a review, you grant to Barnes & Noble.com and its sublicensees the royalty-free, perpetual, irrevocable right and license to use the review in accordance with the Barnes & Noble.com Terms of Use.
 • - Barnes & Noble.com reserves the right not to post any review -- particularly those that do not follow the terms and conditions of these Rules. Barnes & Noble.com also reserves the right to remove any review at any time without notice.
 • - See Terms of Use for other conditions and disclaimers.
Search for Products You'd Like to Recommend

Recommend other products that relate to your review. Just search for them below and share!

Create a Pen Name

Your Pen Name is your unique identity on BN.com. It will appear on the reviews you write and other website activities. Your Pen Name cannot be edited, changed or deleted once submitted.

 
Your Pen Name can be any combination of alphanumeric characters (plus - and _), and must be at least two characters long.

Continue Anonymously

  If you find inappropriate content, please report it to Barnes & Noble
  Why is this product inappropriate?
  Comments (optional)