Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy by Chuck Toporek | NOOK Book (eBook) | Barnes & Noble
Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy

Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy

by Chuck Toporek
     
 

 • Jak wykorzysta? narz?dzia dost?pne w MacOS X?
 • Co nowego znajdziesz w najnowszej wersji Leopard?
 • Jak zapewni? bezpiecze?stwo w MacOS X?

Windows jest niezaprzeczalnie najpopularniejszym systemem operacyjnym na ?wiecie. Pytanie brzmi, czy najlepszym? A mo?e najlepszy jest Linux, a mo?e jednak MacOS X? Na to pytanie nie ma, nie by?o

Overview

 • Jak wykorzysta? narz?dzia dost?pne w MacOS X?
 • Co nowego znajdziesz w najnowszej wersji Leopard?
 • Jak zapewni? bezpiecze?stwo w MacOS X?

Windows jest niezaprzeczalnie najpopularniejszym systemem operacyjnym na ?wiecie. Pytanie brzmi, czy najlepszym? A mo?e najlepszy jest Linux, a mo?e jednak MacOS X? Na to pytanie nie ma, nie by?o i nie b?dzie jednej odpowiedzi. Wszystkie te systemy majš zarówno swoich fanatycznych zwolenników, jak i zaciek?ych przeciwników. Jedno jest pewne, to w?a?nie MacOS X jest ?ród?em wszystkich innowacyjnych rozwišza? w interfejsie u?ytkownika. To w?a?nie on s?ynie ze swojej intuicyjno?ci, stabilno?ci i wydajno?ci. To w?a?nie MacOS X jest uznawany za najlepszy system dla grafików, projektantów i artystów. To w?a?nie on stanowi jedno z najlepszych alternatywnych rozwišza? dla domu i biura. Tym faktom nie mo?na zaprzeczy?!

Je?eli znasz ju? ten system operacyjny, ta ksiš?ka b?dzie dla Ciebie ?wietnym leksykonem, pomagajšcym uporzšdkowa? wiedz? na temat MacOS X. Zyskasz mo?liwo?? zapoznania si? z funkcjami dost?pnymi w najnowszej wersji tego systemu, noszšcej nazw? Leopard. Je?eli za? chcesz dopiero pozna? ten system, nie mog?e? lepiej trafi?. Dzi?ki temu podr?cznikowi szybko zapoznasz si? z filozofiš systemu, zasadš dzia?ania jego interfejsu oraz jego mo?liwo?ciami. Ksiš?ka "MacOS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy" przedstawia obowišzujšce zasady bezpiecze?stwa, sposób konfiguracji systemu oraz dost?pne w nim narz?dzia. Sprawi ona, ?e zechcesz usiš?? do klawiatury i wykorzysta? mo?liwo?ci drzemišce w MacOS X Leopard!

 • Nowo?ci w systemie MacOS X Leopard
 • Bezpiecze?stwo w systemie MacOS X
 • Wykorzystanie interfejsu u?ytkownika
 • Narz?dzia Finder, Exposé, Washboard
 • Konfiguracja sieci bezprzewodowej
 • Zarzšdzanie czcionkami
 • Dostosowywanie dzia?ania systemu
 • Wykorzystanie mo?liwo?ci BootCamp
 • Sposoby aktualizacji oprogramowania
 • Rozwišzywanie problemów w systemie MacOS X
 • Drukarki i drukowanie
Zmie? system operacyjny na lepszy!

Product Details

ISBN-13:
9781457177477
Publisher:
Helion
Publication date:
10/29/2008
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
272
File size:
11 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Related Subjects

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >