Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

by Bonnie Biafore
     
 

 • Jak okre?li? bud?et projektu?
 • Jak stworzy? harmonogram projektu?
 • Jak monitorowa? jego wykonanie?

Czy zd??ysz przeczyta? t? ksi??k? do ko?ca przysz?ego tygodnia? Czy zd??ysz w tym czasie rozwi?za? nagl?cy problem? Czy projekt, który realizujesz, nie przekroczy bud?etu? Czy aby na pewno twoi wspó?pracownicy ko?cz? swoje

…  See more details below

Overview

 • Jak okre?li? bud?et projektu?
 • Jak stworzy? harmonogram projektu?
 • Jak monitorowa? jego wykonanie?

Czy zd??ysz przeczyta? t? ksi??k? do ko?ca przysz?ego tygodnia? Czy zd??ysz w tym czasie rozwi?za? nagl?cy problem? Czy projekt, który realizujesz, nie przekroczy bud?etu? Czy aby na pewno twoi wspó?pracownicy ko?cz? swoje zadania zgodnie z harmonogramem? Na te i wiele innych pyta? ci??ko jest odpowiedzie? bez czasoch?onnych analiz. A i tak ka?da odpowied? z pewno?ci? b?dzie obarczona jakim? b??dem. Istnieje jednak rozwi?zanie, które pozwoli Ci zapanowa? nad skomplikowanymi projektami w sensowny i niek?opotliwy sposób. To rozwi?zanie ma posta? narz?dzia Microsoft Project 2007.

"Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik" to rewelacyjna propozycja, oszcz?dzaj?ca Twój czas, odkryje przed Tob? wszystkie swoje tajemnice i da Ci do r?ki u?yteczne funkcje. Nauczysz si? planowa? projekt, a tak?e okre?la? zadania oraz czas pracy. Po przeczytaniu tej ksi??ki b?dziesz wiedzia?, jak przygotowa? plan projektu, który b?dzie przejrzysty, czytelny i - co najwa?niejsze - ?atwy w utrzymaniu, aktualizowaniu i codziennej analizie. Autor pokazuje, w jaki sposób zidentyfikowa? zasoby oraz przypisa? je do zada? oraz jak okre?li? bud?et projektu. Podczas lektury zdob?dziesz tak?e wiedz? na temat sposobów monitorowania projektu, pracy z wieloma projektami czy te? wykorzystywania danych z Microsoft Project w innych programach. Z pewno?ci? zainteresuje Ci? rozdzia? po?wi?cony szablonom i makrom, które pozwol? Ci zautomatyzowa? i przy?pieszy? cz?sto wykonywane zadania.

 • Zarz?dzanie projektami
 • Planowanie projektu
 • Identyfikowanie zada?
 • Przygotowanie harmonogramu projektu
 • Tworzenie elastycznego, ?atwego do zarz?dzania harmonogramu
 • Organizowanie zespo?u, identyfikacja koniecznych zasobów
 • Wi?zanie zasobów z zadaniami
 • ?ledzenie wykonania harmonogramu
 • Zarz?dzanie zmianami w projekcie
 • Raportowanie
 • ​Praca z wieloma projektami
 • Wykorzystanie makr
 • Zastosowanie szablonów
Zarz?dzanie projektem mo?e by? sprawne i przyjemne!

Read More

Product Details

ISBN-13:
9781457175626
Publisher:
Helion
Publication date:
04/14/2009
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
736
File size:
33 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Related Subjects

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >