Monitorowanie otoczenia z Arduino

Monitorowanie otoczenia z Arduino

by Emily Gertz, Patrick Di Justo
     
 

<b>Zbuduj w?asne urz?dzenia pomiarowe z platform? Arduino!</b></p>

Arduino to niesamowita platforma, która otworzy?a przed ?wiatem elektroniki mnóstwo nowych mo?liwo?ci. Dzi?ki prostocie obs?ugi zdoby?a rzesz? zwolenników, a to prze?o?y?o si? na ilo?? dost?pnych w sieci materia?ów i publikacji. Dla platformy Arduino

…  See more details below

Overview

<b>Zbuduj w?asne urz?dzenia pomiarowe z platform? Arduino!</b></p>

Arduino to niesamowita platforma, która otworzy?a przed ?wiatem elektroniki mnóstwo nowych mo?liwo?ci. Dzi?ki prostocie obs?ugi zdoby?a rzesz? zwolenników, a to prze?o?y?o si? na ilo?? dost?pnych w sieci materia?ów i publikacji. Dla platformy Arduino opracowano liczne akcesoria, które pozwalaj? u?ytkownikowi rozbudowa? ka?dy uk?ad. Dodatkowo istnieje te? mo?liwo?? po??czenia jej z kolejn? popularn? platform? — Raspberry Pi. Z tym duetem osi?gniesz wszystko!</p>

Ten fantastyczny podr?cznik poka?e Ci, jak wykorzysta? Arduino do zbierania informacji o otaczaj?cym ?wiecie. Pomiar poziomu ha?asu, temperatury i wilgotno?ci to tylko cz??? projektów, które mo?esz zrealizowa? dzi?ki tej platformie. W trakcie lektury dowiesz si?, jak wykorzysta? modu? sieciowy oraz zaprezentowa? zebrane dane na wy?wietlaczu. Chcia?by? mie? swój w?asny licznik Geigera? To cudo jest w Twoim zasi?gu! Podczas realizacji przedstawionych tu projektów poznasz platform? Arduino i zaczniesz tworzy? w?asne uk?ady. Si?gnij po t? ksi??k? i zanurz si? w ?wiat uk?adów elektronicznych.</p>

<b>Zbuduj swój w?asny:</b></p><ul><il> termometr</li><li> miernik ha?asu</li><li> licznik Geigera</li><li> wymarzony uk?ad z platform? Arduino!</li></ul>

<B>Arduino — Twoja przepustka do ?wiata elektroniki!</b></p>

Read More

Product Details

ISBN-13:
9781492013402
Publisher:
Helion
Publication date:
01/07/2014
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
96
File size:
4 MB

Related Subjects

Meet the Author

Emily Gertz is a correspondent for OnEarth Magazine. She has been covering DIY environmental monitoring since 2004, when she interviewed engineer-artist Natalie Jeremijenko for Worldchanging.com. Her latest, on citizen radiation monitoring in Japan, was published by OnEarth Magazine in April 2011. She has been hands-on with internet technologies since 1994 as a web producer, community host, and content strategist. Her articles have appeared in Grist, Dwell, Scientific American, Popular Mechanics, and more.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >