×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

N ethet e kriz s: Kriza globale, ajo e Eurozon s dhe Shqip ria
     

N ethet e kriz s: Kriza globale, ajo e Eurozon s dhe Shqip ria

by Anastas Angjeli
 
Numrit të madh të botimeve të akademikut Anastas Angjelit (në formë tekstesh universitare, botimesh monografike dhe artikujve të ndryshëm) i shtohet tani dhe një punim tjetër i rëndësishëm që i dedikohet problemit më aktual të epokës sonë, për shkencën, politikën

Overview

Numrit të madh të botimeve të akademikut Anastas Angjelit (në formë tekstesh universitare, botimesh monografike dhe artikujve të ndryshëm) i shtohet tani dhe një punim tjetër i rëndësishëm që i dedikohet problemit më aktual të epokës sonë, për shkencën, politikën ekonomike dhe për praktikën e çdo vendi. Është fjala për punimin "NË ETHET E KRIZËS" (Kriza globale e Eurozonës dhe Shqipëria) e ndarë në tre kapituj më paragrafët përkatës). Vështirë të gjesh sot në literaturën shkencore, në atë politike dhe në praktikën ekonomike, një problem kaq të diskutueshëm dhe preokupues se ajo e përballimit të krizës ekonomike që ka mbërthyer ekonominë e shumë vendeve dhe veçanërisht vendet e BE-së me flamurtare Greqinë të ndjekur dhe nga disa vende të tjera si Portugalia, Spanja, Italia etj.
Dukuria e krizave ekonomike ka preokupuar shkencën dhe politikën ekonomike gjatë gjithë këtyre dy shekujve të fundit, por pas përballimit të krizës së madhe të viteve 1929-1932 pas përhapjes të politikave kejnsianiste interesi për të ishte pakësuar. Pa mohuar asnjëherë karakterin ciklik të zhvillimit të ekonomisë kapitaliste shkenca dhe politika ekonomike gjatë shumë viteve ishte marrë me shumë probleme të tjera të zhvillimit ekonomik dhe më pak me krizat ekonomike të cilat deri në shpërthimet e viteve të fundit konsideroheshin të vogla e lehtësisht të përballueshme.
N

Product Details

ISBN-13:
9781499292992
Publisher:
CreateSpace Publishing
Publication date:
04/28/2014
Pages:
498
Product dimensions:
6.69(w) x 9.61(h) x 1.00(d)
Age Range:
1 - 17 Years

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews