×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Office 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik
     

Office 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

by Chris Grover
 

Poznaj najg??biej ukryte tajemnice najnowszego MS Office

 • Wykorzystaj nieznane mo?liwo?ci Worda, Excela, Accessa i PowerPointa
 • Ujarzmij nowe interfejsy u?ytkownika aplikacji
 • Odkryj najg??biej ukryte narz?dzia

Najnowsza wersja pakietu Microsoft Office, oznaczona numerem 2007, to prze?om. Office 2007 nie jest

Overview

Poznaj najg??biej ukryte tajemnice najnowszego MS Office

 • Wykorzystaj nieznane mo?liwo?ci Worda, Excela, Accessa i PowerPointa
 • Ujarzmij nowe interfejsy u?ytkownika aplikacji
 • Odkryj najg??biej ukryte narz?dzia

Najnowsza wersja pakietu Microsoft Office, oznaczona numerem 2007, to prze?om. Office 2007 nie jest kopiš poprzedniej edycji, do której dodano kilka nowych polece?. To ca?kowicie nowe narz?dzie, posiadajšce przeprojektowany interfejs u?ytkownika, operujšce na plikach w nowym formacie, oferujšce nowatorskie mo?liwo?ci, innš filozofi? pracy i zdecydowanie wy?szy komfort eksploatacji. Jednak przesiadka na nowš wersj? pakietu przy tak znaczšcych zmianach mo?e okaza? si? do?? skomplikowanym procesem, przy którym warto wspomóc si? dobrym podr?cznikiem. Dokumentacja do?šczana do pakietu opisuje tylko jego podstawowe mo?liwo?ci. Aby sta? si? ekspertem, potrzebujesz czego? wi?cej.

Ksiš?ka "Office 2007. Nieoficjalny podr?cznik" na pewno b?dzie doskona?ym asystentem, dzi?ki któremu bez problemu opanujesz mo?liwo?ci najnowszego MS Office. Wiadomo?ci w niej zawartych nie znajdziesz w oficjalnej dokumentacji. Czytajšc jš, poznasz aplikacje wchodzšce w sk?ad pakietu, czyli Word, Excel, Access i PowerPoint, i odkryjesz wszystkie ich mo?liwo?ci -- nawet te najg??biej schowane. Nauczysz si? korzysta? z nowego interfejsu u?ytkownika i dostosowywa? go do swoich potrzeb, zredagujesz dokumenty tekstowe, przygotujesz zestawienia i raporty oraz zapierajšcš dech w piersiach prezentacj?.

 • Nowe elementy MS Office 2007
 • Tworzenie dokumentów w Wordzie
 • Formatowanie czcionek i akapitów
 • Drukowanie dokumentów
 • Korzystanie z autokorekty i autouzupe?niania w Excelu
 • Automatyzacja dzia?ania arkuszy
 • Tworzenie formu?, tabel i wykresów
 • Przygotowywanie prezentacji w PowerPoincie
 • Wy?wietlanie prezentacji
 • Projektowanie baz danych w Accessie
 • Konstruowanie kwerend
 • Tworzenie raportów i formularzy

Nie musisz kupowa? kilku ksiš?ek, aby pozna? najnowszš wersj? MS Office. "Nieoficjalny podr?cznik" w zupe?no?ci Ci wystarczy.

Product Details

ISBN-13:
9781457173431
Publisher:
Helion
Publication date:
09/13/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
859
File size:
54 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Christopher Grover has worked as a technical writer, advertising copywriter, and product publicist for more than 25 years. He recently launched Bolinas Road Creative, an agency that helps small businesses promote their products and services. He is the author of Flash CS5: The Missing Manual.


Matthew MacDonald is a developer, author, and educator in all things Visual Basic and .NET. He's worked with Visual Basic and ASP since their initial versions, and has written over a dozen books on the subject, including The Book of VB .NET (No Starch Press) and Visual Basic 2005: A Developer's Notebook (O'Reilly). He has also written a number of Missing Manual titles on Excel 2007 and Access 2007 (O’Reilly). His website is http://www.prosetech.com/.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews