Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener

by Jennifer Smith, AGI Creative Team
     
 

Poznaj mo?liwo?ci Photoshopa, aby Twoje obrazy przemawia?y do wyobra?ni

 • Jak modyfikowa? grafiki za pomocš stylów warstwy?
 • Jak ?šczy? obrazy?
 • Jak korzysta? z narz?dzi modu?u Camera Raw?

Photoshop CS3 od wielu ju? lat jest doskona?ym i sprawdzonym narz?dziem do profesjonalnego przetwarzania obrazów.

Overview

Poznaj mo?liwo?ci Photoshopa, aby Twoje obrazy przemawia?y do wyobra?ni

 • Jak modyfikowa? grafiki za pomocš stylów warstwy?
 • Jak ?šczy? obrazy?
 • Jak korzysta? z narz?dzi modu?u Camera Raw?

Photoshop CS3 od wielu ju? lat jest doskona?ym i sprawdzonym narz?dziem do profesjonalnego przetwarzania obrazów. Program umo?liwia nie tylko technicznš obróbk? zdj?? i grafiki, które wykorzystywane sš we wszelkiego rodzaju publikacjach, ale tak?e pozwala na realizacj? w?asnych twórczych projektów. W wersji CS3 dodano wiele nowych funkcji (np. filtry inteligentne, zwi?kszenie obszaru roboczego czy ulepszone narz?dzia do zaznaczania), które przede wszystkim umo?liwiajš niedost?pne dotychczas sposoby obróbki, a jednocze?nie u?atwiajš u?ytkowanie.

"Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener" to Twój osobisty instruktor do nauki Photoshopa, który wprowadzi Ci? krok po kroku -- w tempie, które sam sobie narzucisz -- w kolejne tajniki tego programu, co umo?liwi pos?ugiwanie si? nim na poziomie profesjonalnym. Wykonujšc poszczególne ?wiczenia, nauczysz si? komponowa? obraz przy u?yciu obiektów inteligentnych, modyfikowa? jego barwy za pomocš warstw korekcyjnych, tworzy? obrazy do druku oraz animacje na potrzeby internetu i wideo. Krótko mówišc, dzi?ki tej ksiš?ce staniesz si? zawodowcem.

 • Dokowanie palet
 • Stosowanie filtrów inteligentnych
 • Wykorzystanie maski warstwy
 • Modyfikowanie grafiki za pomocš stylów warstwy
 • Korzystanie z programu Adobe Bridge
 • ?šczenie i poprawianie obrazów
 • Zapisywanie pliku w formacie DNG
 • Malowanie i retuszowanie
 • Obiekty inteligentne
 • Filtry
 • Tworzenie animacji

"Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener" -- Twój osobisty instruktor, który nauczy Ci? tworzy? lepiej i szybciej, a tak?e wykorzystywa? maksimum mo?liwo?ci aplikacji i Twojej kreatywno?ci!

Product Details

ISBN-13:
9781457172854
Publisher:
Helion
Publication date:
09/05/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
368
File size:
32 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Jennifer Smith, co-founder and Executive Vice President of the Aquent Graphics Institute www.agitraining.com, a subsidiary of Aquent www.aquent.com, has been working in electronic publishing for over two decades, and is widely regarded as one of the foremost authorities in electronic publishing and design. She has authored a number of books on print and Internet publishing, including the Adobe Creative Suite for Dummies (CS and CS2), Adobe Illustrator Classroom in a Book (CS and CS2), GoLive CS2 Classroom in a Book, and Sam's Teach Yourself Adobe GoLive in 24 Hours. Most recently, she has helped author much of Adobe's internal training for the Creative Suite 3 launch. For more information on AGI, please visit www.agitraining.com.


The AGI Creative Team is a highly experienced group of authors and instructors with a strong track record for developing and delivering best-of-breed books, video content, seminar series, and conferences.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >