PHP. Wzorce projektowe
     

PHP. Wzorce projektowe

by William Sanders
 

Ci?g?y rozwój j?zyka PHP sprawia, ?e za jego pomoc? mo?na ju? tworzy? bardzo zaawansowane aplikacje. Wszyscy programi?ci wiedz?, ?e wraz ze wzrostem skomplikowania tworzonego oprogramowania konieczne staje si? zastosowanie sprawdzonych, przemy?lanych i przetestowanych rozwi?za?. Takim zbiorem najlepszych metod rozwi?zywania typowych problemów s? wzorce

Overview

Ci?g?y rozwój j?zyka PHP sprawia, ?e za jego pomoc? mo?na ju? tworzy? bardzo zaawansowane aplikacje. Wszyscy programi?ci wiedz?, ?e wraz ze wzrostem skomplikowania tworzonego oprogramowania konieczne staje si? zastosowanie sprawdzonych, przemy?lanych i przetestowanych rozwi?za?. Takim zbiorem najlepszych metod rozwi?zywania typowych problemów s? wzorce projektowe. Zawita?y one równie? do ?wiata PHP!

Na rynku znajdziesz wiele ksi??ek po?wi?conych wzorcom projektowym, jednak dotycz? one zazwyczaj j?zyków Java lub C. Ta wyj?tkowa ksi??ka zajmuje si? wzorcami w j?zyku PHP. W trakcie lektury poznasz podstawowe za?o?enia programowania obiektowego, wzorce czynno?ciowe, kreacyjne i strukturalne. Przekonasz si? te?, jak bardzo wzro?nie jako?? Twojego kodu, je?eli do komunikacji z baz? danych MySQL zastosujesz wzorzec Proxy. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? ka?dego programisty pisz?cego w j?zyku PHP. Zobacz, jak dobry mo?e by? Twój kod!

Wzorce projektowe w PHP to:

  • najlepsze rozwi?zania typowych problemów
  • sposób na popraw? jako?ci Twojego kodu
  • ?atwiejsza komunikacja z baz? danych MySQL
  • mniej b??dów w Twoich aplikacjach
<h4> Przekonaj si?, jak tworzy? kod wysokiej jako?ci!</h4>

Product Details

ISBN-13:
9781457178672
Publisher:
Helion
Publication date:
08/01/2013
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
304
File size:
6 MB

Meet the Author

Dr. William B. Sanders, a professor of multimedia web design and development, has published more than 40 books on a range of Internet programming and web development topics, including PHP, Flash Media Server, and ActionScript.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews