BN.com Gift Guide

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik [NOOK Book]

Overview

Poznaj tajniki najnowszej wersji
uniwersalnego narz?dzia do tworzenia prezentacji

 • Tworzenie i formatowanie prezentacji
 • Dodawanie elementów interaktywnych
 • Dostosowywanie PowerPointa do w?asnych potrzeb

Chcesz przedstawi? ofert? swojej firmy w interesujšcy sposób i wywrze? niezapomniane wra?enie na ...

See more details below
PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Available on NOOK devices and apps  
 • NOOK Devices
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 7.0
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 10.1
 • NOOK HD Tablet
 • NOOK HD+ Tablet
 • NOOK eReaders
 • NOOK Color
 • NOOK Tablet
 • Tablet/Phone
 • NOOK for Windows 8 Tablet
 • NOOK for iOS
 • NOOK for Android
 • NOOK Kids for iPad
 • PC/Mac
 • NOOK for Windows 8
 • NOOK for PC
 • NOOK for Mac

Want a NOOK? Explore Now

NOOK Book (eBook)
$9.99
BN.com price
(Save 37%)$16.00 List Price

Overview

Poznaj tajniki najnowszej wersji
uniwersalnego narz?dzia do tworzenia prezentacji

 • Tworzenie i formatowanie prezentacji
 • Dodawanie elementów interaktywnych
 • Dostosowywanie PowerPointa do w?asnych potrzeb

Chcesz przedstawi? ofert? swojej firmy w interesujšcy sposób i wywrze? niezapomniane wra?enie na odbiorcach? Korzystasz z poprzednich wersji PowerPointa i chcesz sprawdzi?, czy warto u?ywa? jego najnowszej edycji? A mo?e chcesz pozna? takie mo?liwo?ci aplikacji, o których nie napisano w dokumentacji?

PowerPoint to jeden z najpopularniejszych i najcz??ciej u?ywanych programów biurowych. Wed?ug statystyk jego u?ytkownicy tworzš codziennie ponad 30 milionów slajdów! Jego najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2007, ró?ni si? znacznie od swoich poprzedniczek. Ma ca?kowicie przeprojektowany, nowatorski interfejs u?ytkownika i wiele nowych, ciekawych mo?liwo?ci. Umiej?tno?? tworzenia profesjonalnych prezentacji za pomocš PowerPointa jest bardzo mile widziana przez pracodawców, warto zatem dobrze pozna? ten program!

"PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik" to omówienie mo?liwo?ci najnowszej wersji tej aplikacji. Znajdziesz tu nie tylko opis narz?dzi i funkcji, ale tak?e bezcenne porady, dzi?ki którym optymalnie wykorzystasz program i szybko rozwiš?esz wszelkie problemy. Czytajšc t? ksiš?k?, nauczysz si? efektywnie korzysta? z nowego interfejsu u?ytkownika, stworzysz profesjonalne slajdy i sformatujesz znajdujšce si? na nich elementy tekstowe i graficzne. Dowiesz si?, jak podnie?? atrakcyjno?? prezentacji, umieszczajšc w niej komponenty interaktywne i multimedialne, wykresy oraz arkusze kalkulacyjne. Poznasz sposoby odtwarzania prezentacji, dystrybuowania jej i drukowania materia?ów pomocniczych, które przed pokazem rozdasz jego uczestnikom.

 • Przeglšd nowego interfejsu u?ytkownika
 • Tworzenie nowej prezentacji na bazie ju? istniejšcej bšd? szablonu
 • Definiowanie t?a slajdów
 • Nawigowanie pomi?dzy slajdami podczas edycji
 • Edycja i formatowanie elementów tekstowych
 • Wstawianie grafiki, wykresów, diagramów i tabel
 • Odtwarzanie prezentacji
 • Drukowanie slajdów i materia?ów informacyjnych
 • Rysowanie na slajdach
 • Wstawianie przej?? pomi?dzy slajdami
 • Dostosowywanie PowerPointa do w?asnych potrzeb
 • Praca grupowa
Naucz si? tworzy? prezentacje,
dzi?ki którym przekonasz audytorium do swoich idei.


Read More Show Less

Product Details

 • ISBN-13: 9781457173639
 • Publisher: Helion
 • Publication date: 9/26/2012
 • Language: Polish
 • Sold by: Barnes & Noble
 • Format: eBook
 • Edition number: 1
 • Pages: 504
 • File size: 27 MB
 • Note: This product may take a few minutes to download.

Customer Reviews

Be the first to write a review
( 0 )
Rating Distribution

5 Star

(0)

4 Star

(0)

3 Star

(0)

2 Star

(0)

1 Star

(0)

Your Rating:

Your Name: Create a Pen Name or

Barnes & Noble.com Review Rules

Our reader reviews allow you to share your comments on titles you liked, or didn't, with others. By submitting an online review, you are representing to Barnes & Noble.com that all information contained in your review is original and accurate in all respects, and that the submission of such content by you and the posting of such content by Barnes & Noble.com does not and will not violate the rights of any third party. Please follow the rules below to help ensure that your review can be posted.

Reviews by Our Customers Under the Age of 13

We highly value and respect everyone's opinion concerning the titles we offer. However, we cannot allow persons under the age of 13 to have accounts at BN.com or to post customer reviews. Please see our Terms of Use for more details.

What to exclude from your review:

Please do not write about reviews, commentary, or information posted on the product page. If you see any errors in the information on the product page, please send us an email.

Reviews should not contain any of the following:

 • - HTML tags, profanity, obscenities, vulgarities, or comments that defame anyone
 • - Time-sensitive information such as tour dates, signings, lectures, etc.
 • - Single-word reviews. Other people will read your review to discover why you liked or didn't like the title. Be descriptive.
 • - Comments focusing on the author or that may ruin the ending for others
 • - Phone numbers, addresses, URLs
 • - Pricing and availability information or alternative ordering information
 • - Advertisements or commercial solicitation

Reminder:

 • - By submitting a review, you grant to Barnes & Noble.com and its sublicensees the royalty-free, perpetual, irrevocable right and license to use the review in accordance with the Barnes & Noble.com Terms of Use.
 • - Barnes & Noble.com reserves the right not to post any review -- particularly those that do not follow the terms and conditions of these Rules. Barnes & Noble.com also reserves the right to remove any review at any time without notice.
 • - See Terms of Use for other conditions and disclaimers.
Search for Products You'd Like to Recommend

Recommend other products that relate to your review. Just search for them below and share!

Create a Pen Name

Your Pen Name is your unique identity on BN.com. It will appear on the reviews you write and other website activities. Your Pen Name cannot be edited, changed or deleted once submitted.

 
Your Pen Name can be any combination of alphanumeric characters (plus - and _), and must be at least two characters long.

Continue Anonymously

  If you find inappropriate content, please report it to Barnes & Noble
  Why is this product inappropriate?
  Comments (optional)