Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno?ci witryny

Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno?ci witryny

by James Kalbach
     
 

Sekrety sukcesu witryn WWW

 • W jaki sposób u?ytkownicy przegl?daj? witryny WWW?
 • Jak wykorzysta? ró?ne typy mechanizmów nawigacyjnych?
 • W jaki sposób dobra? kolorystyk? i liternictwo elementów nawigacyjnych?

Dynamiczny rozwój internetu i technologii sieciowych sprawi?, ?e korzystanie z sieci sta?o si?

…  See more details below

Overview

Sekrety sukcesu witryn WWW

 • W jaki sposób u?ytkownicy przegl?daj? witryny WWW?
 • Jak wykorzysta? ró?ne typy mechanizmów nawigacyjnych?
 • W jaki sposób dobra? kolorystyk? i liternictwo elementów nawigacyjnych?

Dynamiczny rozwój internetu i technologii sieciowych sprawi?, ?e korzystanie z sieci sta?o si? równie powszechne jak ogl?danie telewizji i czytanie gazet. Poprzez witryny WWW zdobywamy niezb?dne informacje, zamawiamy towary, p?acimy rachunki i kontaktujemy si? z przyjació?mi. Co sprawia, ?e w?ród setek tysi?cy serwisów internetowych posiadaj?cych podobne mo?liwo?ci jedne ciesz? si? popularno?ci? u?ytkowników, a inne nie? Na pewno na atrakcyjno?? strony WWW wp?ywa grafika i tre??, ale przede wszystkim jej funkcjonalno??. Natomiast o wygodzie korzystania ze niej decyduje nawigacja, czyli sposób, w jaki uzyskujemy potrzebne informacje, przechodzimy pomi?dzy stronami i wybieramy interesuj?ce tematy. Wspó?czesne techniki tworzenia witryn WWW - Flash, AJAX i inne - pozwalaj? na kreowanie niezwykle atrakcyjnych interfejsów u?ytkownika, ale kluczem do sukcesu jest w?a?nie odpowiedni projekt struktury nawigacyjnej.

Ksi??ka "Projektowanie nawigacji strony Optymalizacja ergonomii witryny " to podr?cznik, który u?atwi poznanie i zastosowanie w praktyce zasad projektowania ergonomicznych i efektownych mechanizmów nawigacyjnych na stronach Czytaj?c go, dowiesz si?, czego oczekuj? u?ytkownicy stron WWW, jakie schematy nawigacji stosuje si? najcz??ciej i jak dobra? typ nawigacji do przeznaczenia i tre?ci witryny. Nauczysz si? analizowa? cele witryny, tworzy? prototypy i scenariusze nawigacji, okre?la? ?cie?ki nawigacji i budowa? elementy menu. Przeczytasz tak?e o projektowaniu interfejsów u?ytkownika dla aplikacji sieciowych oraz ??czeniu mechanizmów nawigacyjnych z wyszukiwawczymi.

 • Podstawowe cele mechanizmów nawigacji w witrynie WWW
 • Teoretyczne modele wyszukiwania
 • Typy mechanizmów nawigacyjnych
 • Metody analizy i oceny projektu nawigacji
 • Tworzenie prototypów i ?cie?ek nawigacji
 • Dobór kolorów, czcionek i stylów dla elementów nawigacyjnych
 • Mechanizmy wyszukiwawcze
 • Znakowanie tre?ci w portalach spo?eczno?ciowych
 • Interfejsy u?ytkownika w aplikacjach internetowych
Twórz przejrzyste i wygodne mechanizmy nawigacyjne.

Read More

Product Details

ISBN-13:
9781457172137
Publisher:
Helion
Publication date:
08/15/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
424
File size:
23 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

James Kalbach has a degree in library science from Rutgers University, as well as a master's in music theory and composition. He is currently a Human Factors Engineer with LexisNexis and previously served as head of information architecture with Razorfish Germany. He is an active speaker and author on information architecture and usability in Germany, where he helped co-found an IA community.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >