Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno?ci witryny [NOOK Book]

Overview

Sekrety sukcesu witryn WWW

 • W jaki sposób u?ytkownicy przegl?daj? witryny WWW?
 • Jak wykorzysta? ró?ne typy mechanizmów nawigacyjnych?
 • W jaki sposób dobra? kolorystyk? i liternictwo elementów nawigacyjnych?

Dynamiczny rozwój internetu i technologii sieciowych sprawi?, ?e korzystanie z sieci sta?o si? równie powszechne jak ogl?danie telewizji i czytanie gazet. Poprzez witryny ...

See more details below
Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno?ci witryny

Available on NOOK devices and apps  
 • NOOK Devices
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 7.0
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 10.1
 • NOOK HD Tablet
 • NOOK HD+ Tablet
 • NOOK eReaders
 • NOOK Color
 • NOOK Tablet
 • Tablet/Phone
 • NOOK for Windows 8 Tablet
 • NOOK for iOS
 • NOOK for Android
 • NOOK Kids for iPad
 • PC/Mac
 • NOOK for Windows 8
 • NOOK for PC
 • NOOK for Mac

Want a NOOK? Explore Now

NOOK Book (eBook)
$9.99
BN.com price
(Save 37%)$16.00 List Price

Overview

Sekrety sukcesu witryn WWW

 • W jaki sposób u?ytkownicy przegl?daj? witryny WWW?
 • Jak wykorzysta? ró?ne typy mechanizmów nawigacyjnych?
 • W jaki sposób dobra? kolorystyk? i liternictwo elementów nawigacyjnych?

Dynamiczny rozwój internetu i technologii sieciowych sprawi?, ?e korzystanie z sieci sta?o si? równie powszechne jak ogl?danie telewizji i czytanie gazet. Poprzez witryny WWW zdobywamy niezb?dne informacje, zamawiamy towary, p?acimy rachunki i kontaktujemy si? z przyjació?mi. Co sprawia, ?e w?ród setek tysi?cy serwisów internetowych posiadaj?cych podobne mo?liwo?ci jedne ciesz? si? popularno?ci? u?ytkowników, a inne nie? Na pewno na atrakcyjno?? strony WWW wp?ywa grafika i tre??, ale przede wszystkim jej funkcjonalno??. Natomiast o wygodzie korzystania ze niej decyduje nawigacja, czyli sposób, w jaki uzyskujemy potrzebne informacje, przechodzimy pomi?dzy stronami i wybieramy interesuj?ce tematy. Wspó?czesne techniki tworzenia witryn WWW - Flash, AJAX i inne - pozwalaj? na kreowanie niezwykle atrakcyjnych interfejsów u?ytkownika, ale kluczem do sukcesu jest w?a?nie odpowiedni projekt struktury nawigacyjnej.

Ksi??ka "Projektowanie nawigacji strony Optymalizacja ergonomii witryny " to podr?cznik, który u?atwi poznanie i zastosowanie w praktyce zasad projektowania ergonomicznych i efektownych mechanizmów nawigacyjnych na stronach Czytaj?c go, dowiesz si?, czego oczekuj? u?ytkownicy stron WWW, jakie schematy nawigacji stosuje si? najcz??ciej i jak dobra? typ nawigacji do przeznaczenia i tre?ci witryny. Nauczysz si? analizowa? cele witryny, tworzy? prototypy i scenariusze nawigacji, okre?la? ?cie?ki nawigacji i budowa? elementy menu. Przeczytasz tak?e o projektowaniu interfejsów u?ytkownika dla aplikacji sieciowych oraz ??czeniu mechanizmów nawigacyjnych z wyszukiwawczymi.

 • Podstawowe cele mechanizmów nawigacji w witrynie WWW
 • Teoretyczne modele wyszukiwania
 • Typy mechanizmów nawigacyjnych
 • Metody analizy i oceny projektu nawigacji
 • Tworzenie prototypów i ?cie?ek nawigacji
 • Dobór kolorów, czcionek i stylów dla elementów nawigacyjnych
 • Mechanizmy wyszukiwawcze
 • Znakowanie tre?ci w portalach spo?eczno?ciowych
 • Interfejsy u?ytkownika w aplikacjach internetowych
Twórz przejrzyste i wygodne mechanizmy nawigacyjne.
Read More Show Less

Product Details

 • ISBN-13: 9781457172137
 • Publisher: Helion
 • Publication date: 8/15/2012
 • Language: Polish
 • Sold by: Barnes & Noble
 • Format: eBook
 • Edition number: 1
 • Pages: 424
 • File size: 22 MB
 • Note: This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

James Kalbach has a degree in library science from Rutgers University, as well as a master's in music theory and composition. He is currently a Human Factors Engineer with LexisNexis and previously served as head of information architecture with Razorfish Germany. He is an active speaker and author on information architecture and usability in Germany, where he helped co-found an IA community.

Read More Show Less

Customer Reviews

Be the first to write a review
( 0 )
Rating Distribution

5 Star

(0)

4 Star

(0)

3 Star

(0)

2 Star

(0)

1 Star

(0)

Your Rating:

Your Name: Create a Pen Name or

Barnes & Noble.com Review Rules

Our reader reviews allow you to share your comments on titles you liked, or didn't, with others. By submitting an online review, you are representing to Barnes & Noble.com that all information contained in your review is original and accurate in all respects, and that the submission of such content by you and the posting of such content by Barnes & Noble.com does not and will not violate the rights of any third party. Please follow the rules below to help ensure that your review can be posted.

Reviews by Our Customers Under the Age of 13

We highly value and respect everyone's opinion concerning the titles we offer. However, we cannot allow persons under the age of 13 to have accounts at BN.com or to post customer reviews. Please see our Terms of Use for more details.

What to exclude from your review:

Please do not write about reviews, commentary, or information posted on the product page. If you see any errors in the information on the product page, please send us an email.

Reviews should not contain any of the following:

 • - HTML tags, profanity, obscenities, vulgarities, or comments that defame anyone
 • - Time-sensitive information such as tour dates, signings, lectures, etc.
 • - Single-word reviews. Other people will read your review to discover why you liked or didn't like the title. Be descriptive.
 • - Comments focusing on the author or that may ruin the ending for others
 • - Phone numbers, addresses, URLs
 • - Pricing and availability information or alternative ordering information
 • - Advertisements or commercial solicitation

Reminder:

 • - By submitting a review, you grant to Barnes & Noble.com and its sublicensees the royalty-free, perpetual, irrevocable right and license to use the review in accordance with the Barnes & Noble.com Terms of Use.
 • - Barnes & Noble.com reserves the right not to post any review -- particularly those that do not follow the terms and conditions of these Rules. Barnes & Noble.com also reserves the right to remove any review at any time without notice.
 • - See Terms of Use for other conditions and disclaimers.
Search for Products You'd Like to Recommend

Recommend other products that relate to your review. Just search for them below and share!

Create a Pen Name

Your Pen Name is your unique identity on BN.com. It will appear on the reviews you write and other website activities. Your Pen Name cannot be edited, changed or deleted once submitted.

 
Your Pen Name can be any combination of alphanumeric characters (plus - and _), and must be at least two characters long.

Continue Anonymously

  If you find inappropriate content, please report it to Barnes & Noble
  Why is this product inappropriate?
  Comments (optional)