Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz?tkuj?cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz?tkuj?cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice

by Jennifer Niederst Robbins
     
 

 • Jak zacz?? pisa? strony internetowe?
 • Jak wybra? odpowiednie narz?dzia do tworzenia witryn?
 • Jak budowa? arkusze stylów i optymalizowa? ?ród?o strony HTML?

Od czego mam zacz??? Czy ja si? do tego nadaj?? Nie mam na to czasu...Wielu z nas w?a?nie z takim nastawianiem zabiera si? do pisania swojej pierwszej strony

Overview

 • Jak zacz?? pisa? strony internetowe?
 • Jak wybra? odpowiednie narz?dzia do tworzenia witryn?
 • Jak budowa? arkusze stylów i optymalizowa? ?ród?o strony HTML?

Od czego mam zacz??? Czy ja si? do tego nadaj?? Nie mam na to czasu...Wielu z nas w?a?nie z takim nastawianiem zabiera si? do pisania swojej pierwszej strony internetowej. Takie i podobne w?tpliwo?ci rozwiewa w?a?nie ta ksi??ka, przeznaczona dla osób niemaj?cych ?adnej wiedzy na temat tworzenia stron internetowych, a które chcia?yby tak? stron? wykreowa?.Czytaj?c j? i pracuj?c nad wieloma przyk?adami, nauczysz si?, jak opracowa? swoj? pierwsz? stron? internetow? i stopniowo odkryjesz w sobie pasj? webmastera!

Jennifer Niederst Robbina, bazuj?c na swoim kilkunastoletnim do?wiadczeniu w dziedzinie tworzenia stron internetowych, udowadnia, ?e pisa? strony mo?e ka?dy, nale?y mu tylko wskaza? drog?.Ksi??ka "Projektowanie stron internetowych" jest trzeci? edycj? przewodnika dla pocz?tkuj?cych, lecz napisana zosta?a ca?kowicie od pocz?tku, z uwzgl?dnieniem najnowszych technologii i trendów w tej dziedzinie.Dodatkowym atutem ksi??ki jest przejrzysto?? i ?atwo przyswajalny j?zyk oraz liczne przyk?ady i ?wiczenia, które pozwalaj? lepiej zrozumie? i przyswoi? materia?.

 • Struktura i znaczniki HTML
 • Elementy struktury (X)HTML
 • Tabele, obrazki, odno?niki, animacje i inne elementy stron
 • Formatowanie tekstu
 • Formularze i pola edycji
 • P?ywanie oraz pozycjonowanie elementów stron
 • Arkusze stylów CSS
 • Uk?ad strony oparty na arkuszach stylów CSS
 • Techniki CSS
 • Grafika stron internetowych i jej optymalizacja
 • Umieszczanie stron w Internecie
Poznaj techniki tworzenia, napisz i umie?? w?asn? stron? internetow? w sieci!

Product Details

ISBN-13:
9781457172786
Publisher:
Helion
Publication date:
09/24/2008
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
488
File size:
29 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Related Subjects

Meet the Author

Jennifer Niederst Robbins was one of the first designers for the Web. As the designer of O'Reilly's Global Network Navigator (GNN), the first commercial web site, she has been designing for the Web since 1993. She is the author of the bestselling "Web Design in a Nutshell" (O'Reilly), and has taught web design at the Massachusetts College of Art in Boston and Johnson and Wales University in Providence. She has spoken at major design and Internet events including SXSW Interactive, Seybold Seminars, the GRAFILL conference (Geilo, Norway), and one of the first W3C International Expos.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >