Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak | NOOK Book (eBook) | Barnes & Noble
Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise

by Dan Chak
     
 

Poznaj najbardziej zaawansowane tajniki Rails!

 • Jak zorganizowa? kod, wykorzystujšc system wtyczek lub modu?y?
 • Jakie zalety posiada architektura SOA?
 • Jak zwi?kszy? wydajno?? Rails?

Rynek szkieletów aplikacji internetowych jest niezwykle urozmaicony. W?ród wielu dost?pnych opcji mo?na znale?? tu

Overview

Poznaj najbardziej zaawansowane tajniki Rails!

 • Jak zorganizowa? kod, wykorzystujšc system wtyczek lub modu?y?
 • Jakie zalety posiada architektura SOA?
 • Jak zwi?kszy? wydajno?? Rails?

Rynek szkieletów aplikacji internetowych jest niezwykle urozmaicony. W?ród wielu dost?pnych opcji mo?na znale?? tu rozwišzania przeznaczone dla projektów o ró?nej skali z?o?ono?ci, zarówno te mniej, jak i bardziej popularne. Warto jednak si?gnš? po rozwišzanie absolutnie unikatowe i wyjštkowe — Rails. Szkielet ten ?wietnie sprawdza si? zarówno w projektach ma?ych, jak i tych klasy enterprise, a ponadto znany jest ze swoich mo?liwo?ci, wydajno?ci oraz elastyczno?ci. Warto tak?e podkre?li?, ?e w pakiecie razem z nim dostaniemy licznš, ch?tnš do pomocy spo?eczno?? u?ytkowników!

Autor ksiš?ki porusza interesujšce kwestie zwišzane z budowš zaawansowanych systemów informatycznych opartych o Rails. W trakcie lektury dowiesz si?, jak wykorzysta? system wtyczek jako ?rodek organizujšcy Twój kod oraz jak w tej roli sprawdzš si? modu?y. Kolejne rozdzia?y przyniosš solidny zastrzyk wiedzy na temat tworzenia rozbudowanego i bezpiecznego modelu danych, dziedziczenia wielotabelarycznego oraz wykorzystania wyzwalaczy jako narz?dzia kontroli skomplikowanych zale?no?ci w danych. Dan Chak du?y nacisk k?adzie na zagadnienia zwišzane z SOA (skrót od ang. Service Oriented Architecture) oraz wydajno?ciš. Jest to genialna pozycja dla wszystkich programistów i projektantów uczestniczšcych w projekcie wytwarzanym z wykorzystaniem Rails.

 • Komponenty aplikacji
 • Organizacja kodu z wykorzystaniem wtyczek
 • Rola modu?ów w porzšdkowaniu kodu
 • Budowa solidnego modelu danych
 • Normalizacja modelu
 • Obs?uga danych dziedzinowych
 • Wykorzystanie wyzwalaczy w celu kontroli zale?no?ci w danych
 • Dziedziczenie jedno- i wielotabelaryczne
 • Zastosowanie modeli widokowych
 • Architektura SOA
 • Dostarczanie us?ug typu XML-RPC
 • Us?ugi typu REST
 • Zwi?kszenie wydajno?ci Rails
Obowišzkowa pozycja dla wszystkich programistów i projektantów korzystajšcych z Rails!

Product Details

ISBN-13:
9781457175770
Publisher:
Helion
Publication date:
10/18/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
328
File size:
11 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Dan Chak's varied education in real-world web architecture gives him a unique perspective on the challenges of building rock-solid web applications. Dan has worked at Amazon.com, the world's biggest online retail store, where seemingly small technology problems become big ones due to enormous scale. Dan also directed software development at CourseAdvisor Inc., a Ruby on Rails startup company. A nearly instant success, CourseAdvisor was acquired by the Washington Post Company in October 2007. You can hear his thoughts on his blog at http://blog.chak.org.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >