Overview

Zbiór gotowych rozwišza? dla twórców aplikacji internetowych

 • Instalacja i uruchomienie ?rodowiska Rails
 • Przetwarzanie grafiki
 • Korzystanie z technologii AJAX

Dynamiczny rozwój sieci sprawia, ?e tradycyjne programy sš stopniowo wypierane przez aplikacje sieciowe dost?pne z poziomu przeglšdarki internetowej -- wygodne, niezale?ne od systemu operacyjnego i ?atwe w ...

See more details below
Rails. Receptury

Available on NOOK devices and apps  
 • NOOK Devices
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 7.0
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 10.1
 • NOOK HD Tablet
 • NOOK HD+ Tablet
 • NOOK eReaders
 • NOOK Color
 • NOOK Tablet
 • Tablet/Phone
 • NOOK for Windows 8 Tablet
 • NOOK for iOS
 • NOOK for Android
 • NOOK Kids for iPad
 • PC/Mac
 • NOOK for Windows 8
 • NOOK for PC
 • NOOK for Mac

Want a NOOK? Explore Now

NOOK Book (eBook)
$9.99
BN.com price
(Save 37%)$16.00 List Price

Overview

Zbiór gotowych rozwišza? dla twórców aplikacji internetowych

 • Instalacja i uruchomienie ?rodowiska Rails
 • Przetwarzanie grafiki
 • Korzystanie z technologii AJAX

Dynamiczny rozwój sieci sprawia, ?e tradycyjne programy sš stopniowo wypierane przez aplikacje sieciowe dost?pne z poziomu przeglšdarki internetowej -- wygodne, niezale?ne od systemu operacyjnego i ?atwe w aktualizowaniu. Nadal jednak kluczowe znaczenie ma szybko?? ich przygotowywania i modyfikowania. Dzi?ki zbiorom bibliotek zwanym "frameworks" proces tworzenia takich produktów znacznie si? skróci? -- umo?liwia to programistom skoncentrowanie si? na faktycznej funkcjonalno?ci tworzonego narz?dzia, poniewa? biblioteki te przejmujš wiele typowych i wspólnych dla wszystkich aplikacji zada?. W?ród dost?pnych w sieci narz?dzi tego typu coraz wi?kszš popularno?? zyskuje Ruby on Rails, powoli stajšcy si? "ikonš" nurtu Web 2.0. Tworzone za jego pomocš systemy sš zwarte i ?atwe do skalowania, a ich kod ?ród?owy jest przejrzysty i czytelny.

"Rails. Receptury" to zestaw porad i rozwišza? problemów, przed którymi stajš programi?ci stosujšcy ten zbiór bibliotek w swojej pracy. Omówione tu zagadnienia przydadzš si? zarówno poczštkujšcym, jak i do?wiadczonym twórcom aplikacji sieciowych. Przeczytasz tu o instalowaniu, konfigurowaniu i uruchamianiu ?rodowiska Rails, po?šczeniach z bazami danych za pomocš ActiveRecord, generowaniu kodu HTML, zabezpieczaniu programów i tworzeniu kontrolerów odpowiadajšcych za funkcjonalno?? systemu. Dowiesz si?, jak wdra?a? aplikacje Rails i korzysta? w nich z mo?liwo?ci oferowanych przez mechanizmy AJAX.

 • Instalacja i uruchomienie ?rodowiska
 • Komunikacja z bazami danych
 • Wy?wietlanie danych w przeglšdarce
 • Wykorzystywanie szablonów RHTML
 • Generowanie kodu XML i RSS
 • Przetwarzanie danych z formularzy
 • Personalizacja narz?dzi
 • Korzystanie z JavaScript i AJAX
 • Zabezpieczanie aplikacji Rails
 • Optymalizacja aplikacji
 • Wdra?anie i utrzymywanie systemów na serwerach
 • Przetwarzanie obrazów
Skorzystaj ze sprawdzonych receptur i do?šcz do twórców Web 2.0!
Read More Show Less

Product Details

 • ISBN-13: 9781457177378
 • Publisher: Helion
 • Publication date: 11/26/2012
 • Language: Polish
 • Sold by: Barnes & Noble
 • Format: eBook
 • Edition number: 1
 • Pages: 512
 • File size: 12 MB
 • Note: This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Rob Orsini is the author of the Rails Cookbook (O'Reilly). He's also the founder and CEO of Tuple Shop, Inc., a web software consulting company specializing in Rails and Python development. Previously, Rob was webmaster at Industrial Light & Magic (a Lucasfilm company), and software engineer at O'Reilly Media. Rob has been programming the web since the late nineties, and enjoys the leading edge of development with dynamic languages such as Ruby and Python. Additionally, Rob is a jazz musician, a builder, and a loving husband and father.

Read More Show Less

Customer Reviews

Be the first to write a review
( 0 )
Rating Distribution

5 Star

(0)

4 Star

(0)

3 Star

(0)

2 Star

(0)

1 Star

(0)

Your Rating:

Your Name: Create a Pen Name or

Barnes & Noble.com Review Rules

Our reader reviews allow you to share your comments on titles you liked, or didn't, with others. By submitting an online review, you are representing to Barnes & Noble.com that all information contained in your review is original and accurate in all respects, and that the submission of such content by you and the posting of such content by Barnes & Noble.com does not and will not violate the rights of any third party. Please follow the rules below to help ensure that your review can be posted.

Reviews by Our Customers Under the Age of 13

We highly value and respect everyone's opinion concerning the titles we offer. However, we cannot allow persons under the age of 13 to have accounts at BN.com or to post customer reviews. Please see our Terms of Use for more details.

What to exclude from your review:

Please do not write about reviews, commentary, or information posted on the product page. If you see any errors in the information on the product page, please send us an email.

Reviews should not contain any of the following:

 • - HTML tags, profanity, obscenities, vulgarities, or comments that defame anyone
 • - Time-sensitive information such as tour dates, signings, lectures, etc.
 • - Single-word reviews. Other people will read your review to discover why you liked or didn't like the title. Be descriptive.
 • - Comments focusing on the author or that may ruin the ending for others
 • - Phone numbers, addresses, URLs
 • - Pricing and availability information or alternative ordering information
 • - Advertisements or commercial solicitation

Reminder:

 • - By submitting a review, you grant to Barnes & Noble.com and its sublicensees the royalty-free, perpetual, irrevocable right and license to use the review in accordance with the Barnes & Noble.com Terms of Use.
 • - Barnes & Noble.com reserves the right not to post any review -- particularly those that do not follow the terms and conditions of these Rules. Barnes & Noble.com also reserves the right to remove any review at any time without notice.
 • - See Terms of Use for other conditions and disclaimers.
Search for Products You'd Like to Recommend

Recommend other products that relate to your review. Just search for them below and share!

Create a Pen Name

Your Pen Name is your unique identity on BN.com. It will appear on the reviews you write and other website activities. Your Pen Name cannot be edited, changed or deleted once submitted.

 
Your Pen Name can be any combination of alphanumeric characters (plus - and _), and must be at least two characters long.

Continue Anonymously

  If you find inappropriate content, please report it to Barnes & Noble
  Why is this product inappropriate?
  Comments (optional)