Ruby. Leksykon kieszonkowy by Michael Fitzgerald | NOOK Book (eBook) | Barnes & Noble
Ruby. Leksykon kieszonkowy

Ruby. Leksykon kieszonkowy

by Michael Fitzgerald
     
 

Podr?czny zestaw informacji niezb?dnych w pracy programisty

Ruby to obiektowy j?zyk programowania, opracowany w 1995 roku w Japonii. Dzi?ki swojej prostej sk?adni, zwartej konstrukcji i sporym mo?liwo?ciom b?yskawicznie zyska? ogromne grono zwolenników. Pojawienie si? mechanizmu Ruby on Rails, niesamowicie usprawniajšcego tworzenie aplikacji

Overview

Podr?czny zestaw informacji niezb?dnych w pracy programisty

Ruby to obiektowy j?zyk programowania, opracowany w 1995 roku w Japonii. Dzi?ki swojej prostej sk?adni, zwartej konstrukcji i sporym mo?liwo?ciom b?yskawicznie zyska? ogromne grono zwolenników. Pojawienie si? mechanizmu Ruby on Rails, niesamowicie usprawniajšcego tworzenie aplikacji i witryn internetowych zgodnych z nurtem Web 2.0, dodatkowo zwi?kszy?o popularno?? j?zyka Ruby. W oparciu o ten j?zyk powsta?o wiele znanych serwisów WWW, odwiedzanych ka?dego dnia przez tysišce go?ci.

"Ruby. Leksykon kieszonkowy" to zestawienie niezb?dnych informacji o tym j?zyku, przydatne podczas codziennej pracy programisty. Znajdziesz w nim informacje o s?owach kluczowych, operatorach, zmiennych i sta?ych. Przeczytasz tak?e o formatowaniu tekstu, wyra?eniach regularnych, operacjach na plikach i programowaniu obiektowym. Dowiesz si? ponadto, jak korzysta? z interaktywnego Ruby i RDoc.

  • Uruchamianie interpretera Ruby
  • S?owa kluczowe
  • Zmienne
  • Instrukcje warunkowe
  • Programowanie obiektowe
  • Modu?y
  • Operacje na plikach
  • Obs?uga wyjštków
  • Metody klas Array, Hash, Object, Kernel i String
  • Wyszukiwanie i usuwanie b??dów
Usprawnij i przyspiesz swojš prac?,
korzystajšc z leksykonów kieszonkowych.

Product Details

ISBN-13:
9781457172632
Publisher:
Helion
Publication date:
01/17/2008
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
192
File size:
6 MB

Meet the Author

Michael Fitzgerald describes Ruby as "my favorite language so far" and is working regularly with Ruby and the Rails framework. He has written over 150 Ruby programs for testing and demonstration, and has been developing a library of sample Ruby code. He is the author of Learning XSLT and XML Hacks, and co-author on the XML Pocket Reference.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >