Overview

Poznaj mo?liwo?ci Ruby!

 • Dlaczego Ruby zdoby? tak du?? popularno???
 • Jak wykorzysta? wyra?enia regularne w tym j?zyku?
 • Jak tworzy? w Ruby aplikacje sieciowe?

Zaprojektowany i stworzony w 1995 roku j?zyk Ruby dzi?ki swym unikalnym mo?liwo?ciom zdobywa sobie coraz wi?ksze uznanie programistów na ca?ym ?wiecie. Jak uda?o mu si? wkupi? w ?aski tego nieufnego ?rodowiska? ...

See more details below
Ruby. Programowanie

Available on NOOK devices and apps  
 • NOOK Devices
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 7.0
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 10.1
 • NOOK HD Tablet
 • NOOK HD+ Tablet
 • NOOK eReaders
 • NOOK Color
 • NOOK Tablet
 • Tablet/Phone
 • NOOK for Windows 8 Tablet
 • NOOK for iOS
 • NOOK for Android
 • NOOK Kids for iPad
 • PC/Mac
 • NOOK for Windows 8
 • NOOK for PC
 • NOOK for Mac

Want a NOOK? Explore Now

NOOK Book (eBook)
$9.99
BN.com price
(Save 41%)$17.00 List Price

Overview

Poznaj mo?liwo?ci Ruby!

 • Dlaczego Ruby zdoby? tak du?? popularno???
 • Jak wykorzysta? wyra?enia regularne w tym j?zyku?
 • Jak tworzy? w Ruby aplikacje sieciowe?

Zaprojektowany i stworzony w 1995 roku j?zyk Ruby dzi?ki swym unikalnym mo?liwo?ciom zdobywa sobie coraz wi?ksze uznanie programistów na ca?ym ?wiecie. Jak uda?o mu si? wkupi? w ?aski tego nieufnego ?rodowiska? Przyczyni?a si? do tego mi?dzy innymi prosta sk?adnia z wbudowanymi w ni? wyra?eniami regularnymi, automatyczne oczyszczanie pami?ci i przeci??anie operatorów. Dodatkowo ogromna i ch?tna do pomocy spo?eczno?? sprawia, ?e to rozwi?zanie staje si? jeszcze bardziej atrakcyjne. Uwaga! Jednym z autorów tej ksi??ki jest sam Yukihiro Matsumoto - twórca j?zyka Ruby!

Ksi??ka stanowi kompletny zbiór informacji na temat j?zyka Ruby. Je?li naprawd? chcesz zrozumie? ten j?zyk, oto obowi?zkowa pozycja do przeczytania! W trakcie lektury zapoznasz si? z bogatym API, pozwalaj?cym na przetwarzanie tekstu; zrozumiesz techniki zwi?zane z wykonywaniem dzia?a? na liczbach, implementacj? kolekcji, operacjami wej?cia-wyj?cia oraz prac? wspó?bie?n? i operacjami sieciowymi. Ponadto znajdziesz tu elementy dost?pne powszechnie w j?zykach programowania, takie jak instrukcje warunkowe, p?tle czy te? operatory logiczne. Dzi?ki ksi??ce "Ruby. Programowanie" wykorzystanie metod i obiektów klasy Proc oraz stosowanie platformy Ruby nie b?dzie stanowi?o dla Ciebie najmniejszego problemu!

 • Wprowadzenie do j?zyka Ruby
 • Sposoby uruchamiania programów napisanych w Ruby
 • Dost?pne typy danych
 • Zastosowanie wyra?e? i operatorów
 • Sterowanie przep?ywem
 • Wykorzystanie iteratorów oraz enumeratorów
 • Obs?uga wyj?tków
 • Zastosowanie wspó?bie?no?ci
 • U?ycie domkni??
 • Cykl ?ycia obiektów
 • Refleksje oraz metaprogramowanie
 • Liczby w Ruby
 • U?ywanie wyra?e? regularnych
 • Kolekcje
 • ​Operacje na dacie i godzinie
 • Tablice jedno- oraz wielowymiarowe
 • Obs?uga plików oraz katalogów
 • Programowanie sieciowe
 • Obs?uga ?rodowiska Ruby
 • Gwarancja bezpiecze?stwa
Wykorzystaj elastyczno?? i mo?liwo?ci j?zyka Ruby!
Read More Show Less

Product Details

 • ISBN-13: 9781457176470
 • Publisher: Helion
 • Publication date: 11/2/2012
 • Language: Polish
 • Sold by: Barnes & Noble
 • Format: eBook
 • Edition number: 1
 • Pages: 408
 • File size: 6 MB

Meet the Author

David Flanagan is a computer programmer who spends most of his time writing about JavaScript and Java. His books with O'Reilly include Java in a Nutshell, Java Examples in a Nutshell, Java Foundation Classes in a Nutshell, JavaScript: The Definitive Guide, and JavaScript Pocket Reference. David has a degree in computer science and engineering from the Massachusetts Institute of Technology. He lives with his wife and children in the U.S. Pacific Northwest bewteen the cities of Seattle, Washington and Vancouver, British Columbia. David has a blog at davidflanagan.com.

Yukihiro Matsumoto ("Matz"), the creator of Ruby, is a professional programmer who worked for the Japanese open source company, netlab.jp. Matz is also known as one of the open source evangelists in Japan. He's released several open source products, including cmail, the emacs-based mail user agent, written entirely in emacs lisp. Ruby is his first piece of software that has become known outside of Japan.

Read More Show Less

Customer Reviews

Be the first to write a review
( 0 )
Rating Distribution

5 Star

(0)

4 Star

(0)

3 Star

(0)

2 Star

(0)

1 Star

(0)

Your Rating:

Your Name: Create a Pen Name or

Barnes & Noble.com Review Rules

Our reader reviews allow you to share your comments on titles you liked, or didn't, with others. By submitting an online review, you are representing to Barnes & Noble.com that all information contained in your review is original and accurate in all respects, and that the submission of such content by you and the posting of such content by Barnes & Noble.com does not and will not violate the rights of any third party. Please follow the rules below to help ensure that your review can be posted.

Reviews by Our Customers Under the Age of 13

We highly value and respect everyone's opinion concerning the titles we offer. However, we cannot allow persons under the age of 13 to have accounts at BN.com or to post customer reviews. Please see our Terms of Use for more details.

What to exclude from your review:

Please do not write about reviews, commentary, or information posted on the product page. If you see any errors in the information on the product page, please send us an email.

Reviews should not contain any of the following:

 • - HTML tags, profanity, obscenities, vulgarities, or comments that defame anyone
 • - Time-sensitive information such as tour dates, signings, lectures, etc.
 • - Single-word reviews. Other people will read your review to discover why you liked or didn't like the title. Be descriptive.
 • - Comments focusing on the author or that may ruin the ending for others
 • - Phone numbers, addresses, URLs
 • - Pricing and availability information or alternative ordering information
 • - Advertisements or commercial solicitation

Reminder:

 • - By submitting a review, you grant to Barnes & Noble.com and its sublicensees the royalty-free, perpetual, irrevocable right and license to use the review in accordance with the Barnes & Noble.com Terms of Use.
 • - Barnes & Noble.com reserves the right not to post any review -- particularly those that do not follow the terms and conditions of these Rules. Barnes & Noble.com also reserves the right to remove any review at any time without notice.
 • - See Terms of Use for other conditions and disclaimers.
Search for Products You'd Like to Recommend

Recommend other products that relate to your review. Just search for them below and share!

Create a Pen Name

Your Pen Name is your unique identity on BN.com. It will appear on the reviews you write and other website activities. Your Pen Name cannot be edited, changed or deleted once submitted.

 
Your Pen Name can be any combination of alphanumeric characters (plus - and _), and must be at least two characters long.

Continue Anonymously

  If you find inappropriate content, please report it to Barnes & Noble
  Why is this product inappropriate?
  Comments (optional)