Ruby. Wprowadzenie

Ruby. Wprowadzenie

by Fitzgerald
     
 

Poznaj praktyczne zastosowania j?zyka Ruby

 • Podstawowe konstrukcje j?zyka i zasady programowania obiektowego
 • Operacje na tekstach, liczbach i plikach
 • Framework Ruby on Rails

Ruby -- obiektowy j?zyk programowania, wzgl?dnie nowy, bo opracowany na poczštku lat 90. ubieg?ego wieku, zdobywa coraz wi?kszš

Overview

Poznaj praktyczne zastosowania j?zyka Ruby

 • Podstawowe konstrukcje j?zyka i zasady programowania obiektowego
 • Operacje na tekstach, liczbach i plikach
 • Framework Ruby on Rails

Ruby -- obiektowy j?zyk programowania, wzgl?dnie nowy, bo opracowany na poczštku lat 90. ubieg?ego wieku, zdobywa coraz wi?kszš popularno??. W zakresie tworzenia aplikacji internetowych staje si? powa?nš konkurencjš dla Perla, PHP i Javy. Jest niezwykle elastyczny, posiada prostš sk?adni? i spore mo?liwo?ci, a tworzony w nim kod jest bardzo zwarty. Za pomocš Ruby mo?na pisa? zarówno proste skrypty administracyjne, jak i rozbudowane aplikacje internetowe. W budowaniu tych ostatnich niezwykle pomocny jest framework Ruby on Rails, dzi?ki któremu proces tworzenia aplikacji przebiega b?yskawicznie.

Ksiš?ka "Ruby. Wprowadzenie" to podr?cznik dla tych, którzy chcš pozna? mo?liwo?ci j?zyka bez konieczno?ci studiowania zawi?ych opisów teoretycznych. Przedstawia Ruby na praktycznych przyk?adach, pokazujšc jego zastosowania w typowych zadaniach, z jakimi spotyka si? na co dzie? programista aplikacji sieciowych. Czytajšc t? ksiš?k?, poznasz elementy j?zyka Ruby i nauczysz si? programowa? obiektowo. Dowiesz si?, w jaki sposób przetwarza? dane liczbowe, teksty i tablice, pliki i katalogi oraz dokumenty XML. Przeczytasz tak?e o ?rodowisku Ruby on Rails.

 • Instalacja j?zyka Ruby w ró?nych systemach operacyjnych
 • Instrukcje i operatory
 • Przetwarzanie tekstów i operacje matematyczne
 • Operacje na systemie plików
 • Korzystanie z plików XML
 • Programowanie obiektowe
 • Wprowadzenie do Ruby on Raili
Wejd? do ?wiata Ruby, a pokochasz jego mo?liwo?ci!

Product Details

ISBN-13:
9781457173783
Publisher:
Helion
Publication date:
11/07/2007
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
240
File size:
8 MB

Meet the Author

Michael Fitzgerald describes Ruby as "my favorite language so far" and is working regularly with Ruby and the Rails framework. He has written over 150 Ruby programs for testing and demonstration, and has been developing a library of sample Ruby code. He is the author of Learning XSLT and XML Hacks, and co-author on the XML Pocket Reference.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >