Sieci Linux. Receptury by Carla Schroder | NOOK Book (eBook) | Barnes & Noble
Sieci Linux. Receptury

Sieci Linux. Receptury

by Carla Schroder
     
 

 • Jak stworzy? sie? opart? o serwery pracuj?ce pod kontrol? Linuksa?
 • Jak uruchomi? serwer VoIP i sie? VPN?
 • Jak zapewni? bezawaryjn?, wydajn? i bezpieczn? prac? sieci?

Mog?oby si? wydawa?, ?e o Linuksie napisano ju? wszystko. Jednak do tej pory nie by?o ksi??ki, która w kompleksowy sposób omawia?aby wszystkie zagadnienia,

Overview

 • Jak stworzy? sie? opart? o serwery pracuj?ce pod kontrol? Linuksa?
 • Jak uruchomi? serwer VoIP i sie? VPN?
 • Jak zapewni? bezawaryjn?, wydajn? i bezpieczn? prac? sieci?

Mog?oby si? wydawa?, ?e o Linuksie napisano ju? wszystko. Jednak do tej pory nie by?o ksi??ki, która w kompleksowy sposób omawia?aby wszystkie zagadnienia, dotycz?ce spraw sieciowych w tym systemie operacyjnym. A? do teraz! Autor tej ksi??ki przedstawia poszczególne kwestie w sprawdzony w tej serii sposób: problem - rozwi?zanie - dyskusja.

Dzi?ki podr?cznikowi "Sieci Linux. Receptury" dowiesz si?, w jaki sposób przygotowa? router, jak skonfigurowa? firewall przy u?yciu pakietu iptables oraz jak stworzy? punkt dost?pu do sieci bezprzewodowej i serwer VoIP, korzystaj?cy z popularnego rozwi?zania Asterisk. Poznasz zaawansowane mo?liwo?ci pakietu OpenSSH oraz sposoby bezpiecznego, zdalnego administrowania serwerem. Dodatkowo nauczysz si? u?ywa? graficznych pulpitów, ??czy? w bezpieczny sposób odleg?e sieci za pomoc? pakietu OpenVPN czy te? udost?pnia? w sieci pliki przy u?yciu serwera Samba. Twoj? ciekawo?? zaspokoi z pewno?ci? opis zastosowania Samby w roli kontrolera domeny. Po lekturze tej ksi??ki nie b?d? Ci obce sposoby monitorowania pracy sieci i us?ug, tworzenia wykresów wykorzystania zasobów czy te? u?ycia adresów IP w wersji szóstej. Jedno jest pewne: je?eli jeste? administratorem sieciowym lub masz ambicj? nim zosta?, ta ksi??ka musi znale?? si? na Twojej pó?ce!

 • Tworzenie bramy opartej o system Linux
 • Budowa firewalla opartego o iptables
 • Przygotowanie punktu dost?pu do sieci bezprzewodowej
 • Przydzielanie adresów IP za pomoc? serwera DHCP
 • Konfiguracja serwera VoIP - Asterisk
 • Zaawansowane tematy, zwi?zane z routingiem
 • Zdalna i bezpieczna administracja z wykorzystaniem protoko?u SSH
 • U?ywanie zdalnych pulpitów graficznych
 • Tworzenie wirtualnych sieci przy u?yciu pakietu OpenVPN
 • Wykorzystanie Linuksa w roli kontrolera domeny Windows
 • Udost?pnianie plików za pomoc? pakietu Samba
 • Us?ugi katalogowe LDAP
 • Monitorowanie i wizualizacja parametrów pracy sieci i us?ug
 • Zastosowanie protoko?u IPv6
 • Przygotowanie do bezobs?ugowej, sieciowej instalacji nowych systemów
 • Administrowanie serwerem za pomoc? konsoli pod??czonej przez port szeregowy
 • Uruchomienie serwera dial-up
 • Analiza, diagnoza i rozwi?zywanie problemów sieciowych
Odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania w jednym miejscu!

Product Details

ISBN-13:
9781457175671
Publisher:
Helion
Publication date:
03/31/2009
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
648
File size:
13 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Related Subjects

Meet the Author

Carla Schroder is a self-taught Linux and Windows sysadmin, who laid hands on her first computer around her 37th birthday. Her first PC was a Macintosh LC II. Next came an IBM-clone, a 386sx running MS-DOS 5 and Windows 3.1, with a 14" color display, which was adequate for many pleasant hours of DOOM play. Then around 1997 she discovered Red Hat 5.0, and had a whole new world to explore.Somewhere along the way she found herself doing freelance consulting for small businesses and home users, supporting both Linux and Windows users, and integrating Linux and Windows on the LAN; primarily Linux servers and Windows clients. She is the author of the Linux Cookbook for O'Reilly, and writes Linux howtos for several computer publications.Carla is living proof that you're never too old to try something new, computers are a heck of a lot of fun, and anyone can learn to do anything. Visit tuxcomputing.com for more Carla stuff.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >