System Windows. Najlepsze rozwi?zania [NOOK Book]

Overview

System Windows. Najlepsze rozwišzania

 • Jak dopasowa? Windows do swoich potrzeb?
 • Jak optymalnie zabezpieczy? komputer?
 • Jak zwi?kszy? wydajno?? systemu Windows?
 • Jak zbudowa? domowe centrum rozrywki?

Systemu Windows nie trzeba nikomu przedstawia?. Warto jednak zobaczy?, jak mo?na go udoskonali? i dostosowa? ...

See more details below
System Windows. Najlepsze rozwi?zania

Available on NOOK devices and apps  
 • NOOK Devices
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 7.0
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 10.1
 • NOOK HD Tablet
 • NOOK HD+ Tablet
 • NOOK eReaders
 • NOOK Color
 • NOOK Tablet
 • Tablet/Phone
 • NOOK for Windows 8 Tablet
 • NOOK for iOS
 • NOOK for Android
 • NOOK Kids for iPad
 • PC/Mac
 • NOOK for Windows 8
 • NOOK for PC
 • NOOK for Mac

Want a NOOK? Explore Now

NOOK Book (eBook)
$13.99
BN.com price
(Save 44%)$25.00 List Price

Overview

System Windows. Najlepsze rozwišzania

 • Jak dopasowa? Windows do swoich potrzeb?
 • Jak optymalnie zabezpieczy? komputer?
 • Jak zwi?kszy? wydajno?? systemu Windows?
 • Jak zbudowa? domowe centrum rozrywki?

Systemu Windows nie trzeba nikomu przedstawia?. Warto jednak zobaczy?, jak mo?na go udoskonali? i dostosowa? do swoich potrzeb. Dzi?ki tej ksiš?ce poznasz szerokie spektrum oprogramowania -- zarówno wbudowanego, jak i zewn?trznego, wraz z instrukcjami u?ycia -- przeznaczonego do modyfikacji oraz personalizacji obecnie u?ywanych systemów Windows.

Ksiš?ka "System Windows. Najlepsze rozwišzania" nie jest skierowana do tych, którzy oczekujš zwyk?ych porad i wskazówek mówišcych, gdzie nale?y kliknš?, gdzie przecišgnš? myszš i jakie polecenia wpisa?. To propozycja kreatywnych rozwišza?, dzi?ki którym ka?dy u?ytkownik b?dzie móg? dostosowa? ten system operacyjny i wszystkie aplikacje oraz sprz?t, na którym dzia?ajš, w celu podniesienia komfortu i wydajno?ci swojej pracy. Po przeczytaniu tej ksiš?ki samodzielnie skonfigurujesz interfejs Aero w systemie Vista i utworzysz w?asne gad?ety paska bocznego, po czym uruchomisz je z nap?du USB. Dzi?ki szczegó?owym instrukcjom i wskazówkom krok po kroku zastosujesz przedstawione tu sposoby na optymalizacj? pracy z Windows. Znajdziesz tu równie? porady dotyczšce przeglšdarki Internet Explorer i pakietu biurowego Office 2007 oraz sprz?tu, takiego jak Zune czy router bezprzewodowy. W ksiš?ce znajdziesz sposoby m. in. na:

 • szybsze uruchamianie i zamykanie systemu,
 • wyszukiwanie i zarzšdzanie plikami w Eksploratorze Windows,
 • rozwišzywanie problemów z Internet Explorerem,
 • k?opoty z sieciš,
 • optymalizacj? poczty elektronicznej,
 • zapewnianie bezpiecze?stwa i kontroli kont u?ytkowników,
 • wykorzystanie grafiki i multimediów,
 • podnoszenie wydajno?ci systemu.
Uwolnij ca?y potencja? drzemišcy w systemie Windows!
Read More Show Less

Product Details

 • ISBN-13: 9781457176722
 • Publisher: Helion
 • Publication date: 11/27/2008
 • Language: Polish
 • Sold by: Barnes & Noble
 • Format: eBook
 • Edition number: 1
 • Pages: 744
 • File size: 49 MB
 • Note: This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Preston Gralla is the editor of WindowsDevCenter.com and OnDotNet. He is the author of more than 30 books, including Internet Annoyances, PC Pest Control, and Windows XP Hacks, Second Edition, and co-author of Windows XP Cookbook. As an award-winning author and technology expert, Preston has written articles for major national newspapers and magazines and has also appeared on several TV and radio programs.

Read More Show Less

Customer Reviews

Be the first to write a review
( 0 )
Rating Distribution

5 Star

(0)

4 Star

(0)

3 Star

(0)

2 Star

(0)

1 Star

(0)

Your Rating:

Your Name: Create a Pen Name or

Barnes & Noble.com Review Rules

Our reader reviews allow you to share your comments on titles you liked, or didn't, with others. By submitting an online review, you are representing to Barnes & Noble.com that all information contained in your review is original and accurate in all respects, and that the submission of such content by you and the posting of such content by Barnes & Noble.com does not and will not violate the rights of any third party. Please follow the rules below to help ensure that your review can be posted.

Reviews by Our Customers Under the Age of 13

We highly value and respect everyone's opinion concerning the titles we offer. However, we cannot allow persons under the age of 13 to have accounts at BN.com or to post customer reviews. Please see our Terms of Use for more details.

What to exclude from your review:

Please do not write about reviews, commentary, or information posted on the product page. If you see any errors in the information on the product page, please send us an email.

Reviews should not contain any of the following:

 • - HTML tags, profanity, obscenities, vulgarities, or comments that defame anyone
 • - Time-sensitive information such as tour dates, signings, lectures, etc.
 • - Single-word reviews. Other people will read your review to discover why you liked or didn't like the title. Be descriptive.
 • - Comments focusing on the author or that may ruin the ending for others
 • - Phone numbers, addresses, URLs
 • - Pricing and availability information or alternative ordering information
 • - Advertisements or commercial solicitation

Reminder:

 • - By submitting a review, you grant to Barnes & Noble.com and its sublicensees the royalty-free, perpetual, irrevocable right and license to use the review in accordance with the Barnes & Noble.com Terms of Use.
 • - Barnes & Noble.com reserves the right not to post any review -- particularly those that do not follow the terms and conditions of these Rules. Barnes & Noble.com also reserves the right to remove any review at any time without notice.
 • - See Terms of Use for other conditions and disclaimers.
Search for Products You'd Like to Recommend

Recommend other products that relate to your review. Just search for them below and share!

Create a Pen Name

Your Pen Name is your unique identity on BN.com. It will appear on the reviews you write and other website activities. Your Pen Name cannot be edited, changed or deleted once submitted.

 
Your Pen Name can be any combination of alphanumeric characters (plus - and _), and must be at least two characters long.

Continue Anonymously

  If you find inappropriate content, please report it to Barnes & Noble
  Why is this product inappropriate?
  Comments (optional)