Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych

by Eric Enge, Stephan Spencer, Jessie Stricchiola, Rand Fishkin
     
 

Twój cel — pierwsza strona wyników! <blockquote> Rzeczowa, bogata w informacje i daj?ca wgl?d we wszystko, co najwa?niejsze, pozycja dla ka?dego, kto pragnie pozna? SEO od podszewki.
Zdob?d? popularno?? w sieci dzi?ki skutecznym dzia?aniom SEO!

Eric Enge jest prezesem firmy konsultingowej Stone Temple

…  See more details below

Overview

Twój cel — pierwsza strona wyników! <blockquote> Rzeczowa, bogata w informacje i daj?ca wgl?d we wszystko, co najwa?niejsze, pozycja dla ka?dego, kto pragnie pozna? SEO od podszewki.
Zdob?d? popularno?? w sieci dzi?ki skutecznym dzia?aniom SEO!

Eric Enge jest prezesem firmy konsultingowej Stone Temple Consulting (stonetemple.com ), specjalizuj?cej si? w zagadnieniach SEO.

Stephen Spencer jest za?o?ycielem firmy Netconcepts i pomys?odawc? programu nauczania SEO - ScienceofSEO.com . Jest równie? autorem ksi??ki Google Power Search.

Jessie Stricchiola jest wspó?za?o?ycielk? organizacji SEMPO.org oraz prezesem Alchemist Media - przedsi?biorstwa specjalizuj?cego si? w marketingu wyszukiwania.

Rand Fishkin jest prezesem i wspó?za?o?ycielem Moz (moz.com ) - ulokowanego w Seattle przedsi?biorstwa, specjalizuj?cego si? w tworzeniu oprogramowania dla specjalistów ds. marketingu.

Read More

Product Details

ISBN-13:
9781457178429
Publisher:
Helion
Publication date:
06/07/2013
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
696
File size:
24 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >