UML 2.0. Almanach

UML 2.0. Almanach

by Pilone
     
 

Wyczerpuj?cy przewodnik po j?zyku UML 2.0

 • Specyfikacja j?zyka UML 2.0
 • Modelowanie statyczne i dynamiczne
 • Rozszerzanie i zastosowania UML-a

Ujednolicony j?zyk modelowania (UML) pocz?tkowo s?u?y? do opisu elementów oprogramowania, jednak z powodu swej elegancji i przejrzysto?ci zyskuje na popularno?ci w

Overview

Wyczerpuj?cy przewodnik po j?zyku UML 2.0

 • Specyfikacja j?zyka UML 2.0
 • Modelowanie statyczne i dynamiczne
 • Rozszerzanie i zastosowania UML-a

Ujednolicony j?zyk modelowania (UML) pocz?tkowo s?u?y? do opisu elementów oprogramowania, jednak z powodu swej elegancji i przejrzysto?ci zyskuje na popularno?ci w zakresie modelowania zagadnie? z innych dziedzin. W zwi?zku z tym coraz wi?cej osób ma szans? zetkn?? si? z diagramami w j?zyku UML. Je?li si?gn??e? po t? ksi??k?, prawdopodobnie czeka to tak?e Ciebie. Chcia?by? wiedzie?, co oznaczaj? ró?ne zako?czenia linii na diagramach klas albo zrozumie? skomplikowany diagram interakcji? Zajrzyj do ?rodka.

"UML 2.0. Almanach" to kompletny podr?cznik dla u?ytkowników tego j?zyka. Dzi?ki tej ksi??ce poznasz podstawy modelowania w UML-u. Nauczysz si? tworzy? i rozumie? diagramy statyczne, na przyk?ad klas, pakietów czy struktur z?o?onych, a tak?e diagramy zachowania, takie jak przypadków u?ycia, aktywno?ci czy interakcji. Dowiesz si?, jak wszechstronne zastosowania ma ten j?zyk oraz w jaki sposób mo?na go rozszerza? do wykonywania specyficznych zada?. Znajdziesz tu tak?e krótkie wprowadzenie do j?zyka Object Constraint Language (OCL) oraz architektury sterowanej modelem (MDA).

 • Podstawy modelowania w UML-u
 • Diagramy statyczne i diagramy zachowania
 • Dobór odpowiedniego rodzaju diagramu
 • Znaczenie symboli, notacji i linii
 • Rozszerzanie UML-a za pomoc? etykiet, stereotypów i profili
 • Architektura sterowana modelem
 • J?zyk Object Constraint Language (OCL)
 • Praktyczne wskazówki z zakresu modelowania
Poznaj tajniki modelowania w j?zyku UML 2.0

Product Details

ISBN-13:
9781457171734
Publisher:
Helion
Publication date:
08/13/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
248
File size:
11 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Dan Pilone is a Senior Software Architect with Blueprint Technologies, Inc. He has designed and implemented systems for Hughes, ARINC, UPS, and the Naval Research Laboratory. He also teaches project management, software design, and software engineering at The Catholic University in Washington D.C. Dan has written several books on software development, including "UML 2.0 in a Nutshell" (0-596-00795-7) and "UML 2.0 Pocket Reference" (0-596-10208-9), both O'Reilly.


Neil Pitman is Chief Technical Officer of Mahjong Mania, co-developer of LamMDA from Mindset Corporation, and formerly Vice President of Research and Development at Codagen Technologies. Neil has twenty years of experience in software development ranging from medical systems to Smalltalk development platforms, gaming software to code generation. When he does real work, it's in J2EE and XSLT as well as UML. Look for him at http://www.architecturerules.com.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >