Urantijos Knyga

Urantijos Knyga

by Urantia Foundation Staff
     
 

View All Available Formats & Editions

Jūs ką tik atradote literatūrinį šedevrą, pateikiantį atsakymus apie Dievą, gyvybės pilną visatą, pasaulio praeitį ir ateitį bei Jėzaus gyvenimą. Urantijos knyga sujungia istoriją, mokslą ir religiją į gyvenimo filosofiją, kuri Jūsų gyvenimui atneš

…  See more details below

Overview

Jūs ką tik atradote literatūrinį šedevrą, pateikiantį atsakymus apie Dievą, gyvybės pilną visatą, pasaulio praeitį ir ateitį bei Jėzaus gyvenimą. Urantijos knyga sujungia istoriją, mokslą ir religiją į gyvenimo filosofiją, kuri Jūsų gyvenimui atneš naujos reikšmės bei vilties. Jeigu ieškote atsakymų, skaitykite Urantijos knygą!

Pasauliui reikia naujos dvasinės tiesos, galinčios šių laikų vyrams ir moterims pasiūlyti intelektualinį kelią į asmeninį santykį su Dievu. Urantijos knyga, plėtodama pasaulio religinį palikimą, nusako begalinę žmonijos lemtį, kurios pagrindas – gyvas tikėjimas, vedantis link asmeninio dvasinio tobulėjimo ir amžino išgyvenimo. Šių mokymų atskleidžiamų naujų tiesų galia pakylės ir pastūmės žmonijos mąstymą bei tikėjimą tūkstantmečiu į priekį.

Trečdalis Urantijos knygos – įkvepianti viso Jėzaus gyvenimo istorija ir jo tikrųjų mokymų apreiškimas. Šis panoraminis pasakojimas apima Jėzaus gimimą, vaikystę, paauglystės metus, brandos keliones ir nuotykius, viešąją tarnystę, nukryžiavimą bei 19 apsireiškimų po prisikėlimo. Šis įkvepiantis pasakojimas pateikia Jėzų ne kaip pagrindinę krikščionybės asmenybę, bet kaip vedlį, priimantį bet kokio tikėjimo ir kilmės ieškotojus.

Read More

Editorial Reviews

From the Publisher

Meilė

Meilė iš tikrųjų yra užkrečianti ir amžinai kurianti. (p. 2018) "Savąjį gyvenimą pašvęsk tam, kad įrodytum, jog pasaulyje didžiausias dalykas yra meilė." (p. 2047) "Meilė yra viso dvasinio gėrio protėvis, viso to, kas yra teisinga ir kas yra gražu, pagrindas." (p. 2047) Tėvo meilė mirtingajam žmogui gali tapti reali tiktai pereidama per to žmogaus asmenybę, kai šitą meilę savo ruožtu jis dovanoja kitiems žmonėms. (p. 1289) Geresnės civilizacijos paslaptis glūdi Mokytojo mokymuose apie žmogaus brolystę, meilės gerą valią, ir abipusį pasitikėjimą. (p. 2065)

Malda

Malda nėra toks metodas, kurio dėka konflikto išvengiama, bet vietoje šito ji yra akstinas augimui pačioje to konflikto akivaizdoje. (p. 1002) Garantija, jog bet kuri malda bus išgirsta, yra jos nuoširdumas… (p. 1639) Dievas atsako į žmogaus maldą suteikdamas jam išplėstą tiesos apreiškimą, aukštesnio lygio grožio suvokimą, ir padidintą gėrio sampratą. (p. 1002) …Niekada nepamirškite, jog nuoširdaus įtikėjimo malda yra galinga jėga, skatinanti asmeninę laimę, individualią savikontrolę, visuomeninę harmoniją, moralinę pažangą, ir dvasinį pasiekimą. (p. 999)

Kančia

Visatų žengimas per erdvę turi didį ir šlovingą tikslą. Jūsų visa mirtingojo kova nėra beprasmė. (p. 364) Tiktai mirtingieji mokosi išminties patirdami sukrėtimus. (p. 556)

Angelai

Visų kategorijų angelai yra atskiros asmenybės ir yra labai smarkiai individualizuoti. (p. 285) Angelai.... Jie iki galo suvokia jūsų moralines kovas ir dvasinius sunkumus. Jie myli žmogiškąsias būtybes, ir jūsų pastangos suprasti ir mylėti juos gali atnešti tiktai gėrį. (p. 419)

Mūsų Dieviškojo Likimo

Jeigu jūs mokotės su noru, jeigu jūs norite pasiekti dvasinius lygius ir dieviškąsias aukštybes, jeigu jūs nuoširdžiai trokštate pasiekti amžinąjį tikslą, tada dieviškoji Dvasia švelniai ir su meile jus ves sūnystės ir dvasinio vystymosi keliu. (p. 381) …Tie, kurie žino, jog Dievas viešpatauja žmogiškojoje širdyje, turi lemtį būti tokie, kaip jis—nemirtingi. (p. 1449) Dievas yra ne tiktai likimo nulėmėjas; jis yra žmogaus amžinasis galutinis tikslas. (p. 67)

Šeima

Beveik visa ko, kas civilizacijoje turi ilgalaikės vertės, šaknys yra šeimoje. (p. 765) Šeima yra žmogaus didžiausias grynai žmogiškasis pasiekimas... (p. 939)

Tikėjimas

…Tikėjimas išplės protą, sukilnins sielą, sustiprins asmenybę, padidins laimę, pagilins dvasinį suvokimą, ir sustiprins galią mylėti ir būti mylimam. (p. 1766) "Dabar, būkite tikri, manasis Tėvas visada atsakys į patį menkiausią įtikėjimo virptelėjimą." (p. 1733)

Istorija / Mokslas

Istorija apie žmogaus pakilimą iš jūros dumblių į žemiškojo kūrinio valdymo lygį yra iš tiesų jaudinantis pasakojimas apie biologinę kovą ir proto išlikimą. (p. 731) Prieš 2.500.000.000 metų… Urantija buvo gerai išvystyta sfera, turinti maždaug vieną dešimtadalį savo dabartinės masės… (p. 658) Prieš 1.000.000.000 metų Urantijos [Žemė] istorija prasideda realiai. (p. 660) Prieš 450.000.000 metų įvyko perėjimas iš augalinės gyvybės į gyvulinę. (p. 669) Nuo 1934 m. po Kr. gim. iki pirmųjų dviejų žmogiškųjų būtybių gimimo yra tiksliai 993.419 metų. (p. 707) Maždaug prieš penkis šimtus tūkstančių metų… buvo maždaug pusė milijardo primityvių žmogiškųjų būtybių… (p. 741) Adomas Ir Ieva į Urantiją atvyko prieš 37.848 metus, skaičiuojant nuo 1934 m. po Kr. gim. (p. 828)

Dievas… Dievas yra šaltinis ir likimas viso to, kas yra gera ir gražu ir teisinga. (p. 1431) Jeigu tu tikrai nori surasti Dievą, tai tas troškimas pats savaime yra įrodymas, kad jį tu jau suradai. (p. 1440) Kada žmogus yra Dievo partneris, tada gali atsitikti, ir iš tikrųjų atsitinka, didingi dalykai. (p. 1467)

Žmonių kilmė , Visata nėra atsitiktinumas... (p. 53) Visatų visata yra Dievo kūrinys ir jo įvairių tvarinių gyvenamoji vieta. (p. 21) Evoliucinės planetos yra žmogiškosios kilmės sferos… Urantija [Žemė] yra jūsų starto taškas (p. 1225) Dieve žmogus gyvena, juda, ir turi savo būtį… (p. 22)

Gyvenimo tikslas, Dievo prote yra toks planas, kuris apima jo visų milžiniškų sferų kiekvieną tvarinį, ir šitas planas yra bekraštės galimybės, beribės pažangos, ir begalinio gyvenimo amžinasis tikslas. (p. 365) Šita naujoji karalystės evangelija… pateikia naują ir išaukštintą likimo tikslą, aukščiausiąją gyvenimo prasmę. (p. 1778)

Jėzų , Jėzaus religija yra pats dinamiškiausias iš visų poveikių, kurie kada nors turėjo įtakos žmogiškajai rasei. (p. 1091) Kaip prabustų pasaulis, jeigu tiktai jis galėtų pamatyti Jėzų tokį, kaip jis iš tikrųjų gyveno žemėje, ir pažinti, iš pirminio šaltinio, jo mokymus, suteikiančius gyvenimą! (p. 2083)

Mokslas , Mokslas, vadovaujant išminčiai, gali tapti žmogaus didžiuoju visuomeniniu išvaduotoju. (p. 909) Mirtingasis žmogus nėra evoliucinis atsitiktinumas. Yra tiksli sistema, visuotinis įstatymas, kuris nulemia planetinės gyvybės plano atsiskleidimą erdvės sferose. (p. 560)

Gyvenimas po Mirties, Dievo meilė yra visuotinė … Jis "nenori, jog kas nors žūtų." (p. 39) Jūsų trumpas gyvenimas Urantijoje [Žemė] … yra tiktai viena atskira grandis, pati pirmoji ilgoje grandinėje, kuri turi nusitęsti per visatas ir per amžinuosius amžius. (p. 435) …mirtis yra begalinės jaudinančio patyrimo karjeros, laukiamo amžinojo gyvenimo, ir amžinosios atradimo kelionės tiktai pradžia. (p. 159)

Read More

Product Details

ISBN-13:
9780942430431
Publisher:
Urantia Foundation
Publication date:
01/01/2004
Pages:
2132
Product dimensions:
5.40(w) x 8.40(h) x 1.50(d)

Related Subjects

What People are saying about this

From the Publisher

Meilė

Meilė iš tikrųjų yra užkrečianti ir amžinai kurianti. (p. 2018) "Savąjį gyvenimą pašvęsk tam, kad įrodytum, jog pasaulyje didžiausias dalykas yra meilė." (p. 2047) "Meilė yra viso dvasinio gėrio protėvis, viso to, kas yra teisinga ir kas yra gražu, pagrindas." (p. 2047) Tėvo meilė mirtingajam žmogui gali tapti reali tiktai pereidama per to žmogaus asmenybę, kai šitą meilę savo ruožtu jis dovanoja kitiems žmonėms. (p. 1289) Geresnės civilizacijos paslaptis glūdi Mokytojo mokymuose apie žmogaus brolystę, meilės gerą valią, ir abipusį pasitikėjimą. (p. 2065)

Malda

Malda nėra toks metodas, kurio dėka konflikto išvengiama, bet vietoje šito ji yra akstinas augimui pačioje to konflikto akivaizdoje. (p. 1002) Garantija, jog bet kuri malda bus išgirsta, yra jos nuoširdumas… (p. 1639) Dievas atsako į žmogaus maldą suteikdamas jam išplėstą tiesos apreiškimą, aukštesnio lygio grožio suvokimą, ir padidintą gėrio sampratą. (p. 1002) …Niekada nepamirškite, jog nuoširdaus įtikėjimo malda yra galinga jėga, skatinanti asmeninę laimę, individualią savikontrolę, visuomeninę harmoniją, moralinę pažangą, ir dvasinį pasiekimą. (p. 999)

Kančia

Visatų žengimas per erdvę turi didį ir šlovingą tikslą. Jūsų visa mirtingojo kova nėra beprasmė. (p. 364) Tiktai mirtingieji mokosi išminties patirdami sukrėtimus. (p. 556)

Angelai

Visų kategorijų angelai yra atskiros asmenybės ir yra labai smarkiai individualizuoti. (p. 285) Angelai.... Jie iki galo suvokia jūsų moralines kovas ir dvasinius sunkumus. Jie myli žmogiškąsias būtybes, ir jūsų pastangos suprasti ir mylėti juos gali atnešti tiktai gėrį. (p. 419)

Mūsų Dieviškojo Likimo

Jeigu jūs mokotės su noru, jeigu jūs norite pasiekti dvasinius lygius ir dieviškąsias aukštybes, jeigu jūs nuoširdžiai trokštate pasiekti amžinąjį tikslą, tada dieviškoji Dvasia švelniai ir su meile jus ves sūnystės ir dvasinio vystymosi keliu. (p. 381) …Tie, kurie žino, jog Dievas viešpatauja žmogiškojoje širdyje, turi lemtį būti tokie, kaip jis—nemirtingi. (p. 1449) Dievas yra ne tiktai likimo nulėmėjas; jis yra žmogaus amžinasis galutinis tikslas. (p. 67)

Šeima

Beveik visa ko, kas civilizacijoje turi ilgalaikės vertės, šaknys yra šeimoje. (p. 765) Šeima yra žmogaus didžiausias grynai žmogiškasis pasiekimas... (p. 939)

Tikėjimas

…Tikėjimas išplės protą, sukilnins sielą, sustiprins asmenybę, padidins laimę, pagilins dvasinį suvokimą, ir sustiprins galią mylėti ir būti mylimam. (p. 1766) "Dabar, būkite tikri, manasis Tėvas visada atsakys į patį menkiausią įtikėjimo virptelėjimą." (p. 1733)

Istorija / Mokslas

Istorija apie žmogaus pakilimą iš jūros dumblių į žemiškojo kūrinio valdymo lygį yra iš tiesų jaudinantis pasakojimas apie biologinę kovą ir proto išlikimą. (p. 731) Prieš 2.500.000.000 metų… Urantija buvo gerai išvystyta sfera, turinti maždaug vieną dešimtadalį savo dabartinės masės… (p. 658) Prieš 1.000.000.000 metų Urantijos [Žemė] istorija prasideda realiai. (p. 660) Prieš 450.000.000 metų įvyko perėjimas iš augalinės gyvybės į gyvulinę. (p. 669) Nuo 1934 m. po Kr. gim. iki pirmųjų dviejų žmogiškųjų būtybių gimimo yra tiksliai 993.419 metų. (p. 707) Maždaug prieš penkis šimtus tūkstančių metų… buvo maždaug pusė milijardo primityvių žmogiškųjų būtybių… (p. 741) Adomas Ir Ieva į Urantiją atvyko prieš 37.848 metus, skaičiuojant nuo 1934 m. po Kr. gim. (p. 828)

Dievas… Dievas yra šaltinis ir likimas viso to, kas yra gera ir gražu ir teisinga. (p. 1431) Jeigu tu tikrai nori surasti Dievą, tai tas troškimas pats savaime yra įrodymas, kad jį tu jau suradai. (p. 1440) Kada žmogus yra Dievo partneris, tada gali atsitikti, ir iš tikrųjų atsitinka, didingi dalykai. (p. 1467)

Žmonių kilmė , Visata nėra atsitiktinumas... (p. 53) Visatų visata yra Dievo kūrinys ir jo įvairių tvarinių gyvenamoji vieta. (p. 21) Evoliucinės planetos yra žmogiškosios kilmės sferos… Urantija [Žemė] yra jūsų starto taškas (p. 1225) Dieve žmogus gyvena, juda, ir turi savo būtį… (p. 22)

Gyvenimo tikslas, Dievo prote yra toks planas, kuris apima jo visų milžiniškų sferų kiekvieną tvarinį, ir šitas planas yra bekraštės galimybės, beribės pažangos, ir begalinio gyvenimo amžinasis tikslas. (p. 365) Šita naujoji karalystės evangelija… pateikia naują ir išaukštintą likimo tikslą, aukščiausiąją gyvenimo prasmę. (p. 1778)

Jėzų , Jėzaus religija yra pats dinamiškiausias iš visų poveikių, kurie kada nors turėjo įtakos žmogiškajai rasei. (p. 1091) Kaip prabustų pasaulis, jeigu tiktai jis galėtų pamatyti Jėzų tokį, kaip jis iš tikrųjų gyveno žemėje, ir pažinti, iš pirminio šaltinio, jo mokymus, suteikiančius gyvenimą! (p. 2083)

Mokslas , Mokslas, vadovaujant išminčiai, gali tapti žmogaus didžiuoju visuomeniniu išvaduotoju. (p. 909) Mirtingasis žmogus nėra evoliucinis atsitiktinumas. Yra tiksli sistema, visuotinis įstatymas, kuris nulemia planetinės gyvybės plano atsiskleidimą erdvės sferose. (p. 560)

Gyvenimas po Mirties, Dievo meilė yra visuotinė … Jis "nenori, jog kas nors žūtų." (p. 39) Jūsų trumpas gyvenimas Urantijoje [Žemė] … yra tiktai viena atskira grandis, pati pirmoji ilgoje grandinėje, kuri turi nusitęsti per visatas ir per amžinuosius amžius. (p. 435) …mirtis yra begalinės jaudinančio patyrimo karjeros, laukiamo amžinojo gyvenimo, ir amžinosios atradimo kelionės tiktai pradžia. (p. 159)

Read More

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >