Verdwald tussen Liefde, Macht en Schuld: Een hermeneutisch Model voor pastorale Begeleiding van Dader en Slachtoffer bij seksueel Misbruik van Kinderen

Overview

De schokgolf na de ontdekking dat seksueel misbruik van kinderen frequent voorkomt, is stilaan weggeebd. Bij het publiek zijn de gemoederen grotendeels bedaard. Maar een aantal slachtoffers blijft eenzaam achter, op zoek naar heling. Anderzijds aarzelen daders van seksueel misbruik tussen bekennen en verbergen. De opdracht deze mensen hulp te verlenen is niet eenvoudig. Dit boek wil bijdragen aan een professionele, pastorale begeleiding van slachtoffers en daders. Daarom wordt in een eerste deel gereflecteerd ...

See more details below
Available through our Marketplace sellers.
Other sellers (Paperback)
 • All (1) from $24.13   
 • New (1) from $24.13   
Close
Sort by
Page 1 of 1
Showing All
Note: Marketplace items are not eligible for any BN.com coupons and promotions
$24.13
ISD
Seller since 2014

Feedback rating:

(5)

Condition:

New — never opened or used in original packaging.

Like New — packaging may have been opened. A "Like New" item is suitable to give as a gift.

Very Good — may have minor signs of wear on packaging but item works perfectly and has no damage.

Good — item is in good condition but packaging may have signs of shelf wear/aging or torn packaging. All specific defects should be noted in the Comments section associated with each item.

Acceptable — item is in working order but may show signs of wear such as scratches or torn packaging. All specific defects should be noted in the Comments section associated with each item.

Used — An item that has been opened and may show signs of wear. All specific defects should be noted in the Comments section associated with each item.

Refurbished — A used item that has been renewed or updated and verified to be in proper working condition. Not necessarily completed by the original manufacturer.

New
9042915013

Ships from: Bristol, CT

Usually ships in 1-2 business days

 • Canadian
 • International
 • Standard, 48 States
 • Standard (AK, HI)
 • Express, 48 States
 • Express (AK, HI)
Page 1 of 1
Showing All
Close
Sort by
Sending request ...

Overview

De schokgolf na de ontdekking dat seksueel misbruik van kinderen frequent voorkomt, is stilaan weggeebd. Bij het publiek zijn de gemoederen grotendeels bedaard. Maar een aantal slachtoffers blijft eenzaam achter, op zoek naar heling. Anderzijds aarzelen daders van seksueel misbruik tussen bekennen en verbergen. De opdracht deze mensen hulp te verlenen is niet eenvoudig. Dit boek wil bijdragen aan een professionele, pastorale begeleiding van slachtoffers en daders. Daarom wordt in een eerste deel gereflecteerd over de eigenheid van een pastorale benadering. Het hermeneutische model dat voortvloeit uit deze studie en gebaseerd is op de studie van P. Ricoeur, wordt concreet ingevuld in het tweede deel waarin het seksuele misbruik bestudeerd wordt. In de multidisciplinaire benadering wordt een beroep gedaan op de seksuologie en de psychotherapie. Terzelfdertijd wordt gezocht naar theologische resonanties. Zowel bij de daders als bij het slachtoffer staat de problematiek van verbondenheid, schuld en macht centraal.

Read More Show Less

Product Details

 • ISBN-13: 9789042915015
 • Publisher: Peeters Publishing
 • Publication date: 12/31/2004
 • Language: Dutch
 • Series: Annua Nuntia Lovaniensia Series , #49
 • Pages: 460
 • Product dimensions: 6.36 (w) x 9.54 (h) x 1.18 (d)

Table of Contents

Bibliografie XIII
Inleiding 1
Deel I Fundamentele Praktisch-Theologische Reflectie
Hoofdstuk 1 Terminologie, object en definitie van de praktische theologie en van de pastoraaltheologie 9
1 Terminologie: praktische theologie, pastoraaltheologie, pastorale studies en pastorale praxeologie 9
2 Het object van de praktische theologie 15
A Het begrip handelingswetenschap 15
B Het object van het handelen 16
1 Het handelen van de ambtsdrager 16
2 Het handelen van de kerk 17
3 Het christendom 18
4 De maatschappij 19
C Bespreking 21
3 Definitie 22
A Verkenning van definities 22
1 Het empirische paradigma: J.A. van der Ven 22
2 Het hermeneutische paradigma: D.S. Browning, J. Woodward en S. Pattison 25
B Definitie van praktische theologie en pastoraaltheologie in deze studie 27
1 Definitie van praktische theologie 28
2 Definitie van pastoraaltheologie als de reflectie op het handelen van de pastor 30
3 Betekenis van de definities voor deze studie 31
Hoofdstuk 2 Pastorale Modellen 33
1 Het kerygmatische model 33
A E. Thurneysen: biografische en contextuele notities 36
B Het theologische kader van E. Thurneysen 42
1 E. Thurneysen en zijn verzet tegen pietisme 42
2 Het mensbeeld van E. Thurneysen 44
3 Het godsbeeld van E. Thurneysen 48
4 Het pastorale model van E. Thurneysen 50
5 De verhouding tot psychologie en psychotherapie 60
6 Evaluatie 62
2 Het therapeutische model 66
A S. Hiltner: biografische en contextuele notities 66
B Het theologische kader van S. Hiltner 72
1 De verhouding tussen de verschillende theologische disciplines 72
2 Het mensbeeld van S. Hiltner 78
3 Het godsbeeld van S. Hiltner 79
4 Het pastorale model van S. Hiltner 80
5 De verhouding tussen psychologie, psychotherapie en pastorale zorg 90
6 Evaluatie 93
3 Het hermeneutische model 103
A De hermeneutiek van P. Ricoeur 104
1 Van symbool naar tekst 104
2 Metaforen en metaforische referentie 115
3 Tekst als hermeneutisch model 118
4 De narratieve identiteit 142
5 Besluit 153
B De invloed van P. Ricoeur op het model van de pastorale zorg 154
1 D. Capps: de pastorale zorg als betekenisvolle handeling 154
2 C.V. Gerkin: de hermeneutische theorie in de pastorale begeleiding en in de praktische theologie 167
C Ontwerp van een hanteerbaar hermeneutisch pastoraal model 186
1 Algemeen kader 187
2 De pastorale begeleiding 195
3 Besluit 214
Hoofdstuk 3 Methodologische verantwoording 217
A De vraag naar een verantwoorde methodologie 217
B De correlatie 218
1 P. Tillich en de correlatietheologie 218
2 D. Tracy en de kritische correlatietheorie 222
3 D.S. Browning en de "revised correlational conversation" 225
C Methodologie voor het verdere onderzoek 226
Deel II Praktisch-Theologisch Onderzoek Naar Seksueel Misbruik: Een Interdisciplinaire Studie
Hoofdstuk 1 Een psychologisch en seksuologisch onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen 231
1 Omschrijving van seksueel misbruik en pedofilie 232
A Definitie van seksueel misbruik 233
1 Verschillende definities van seksueel misbruik 233
2 Samenvatting en de definitie van seksueel misbruik in deze studie 236
B Definitie van pedofilie 237
1 Verschillende definities van pedofilie 238
2 Samenvatting en voorlopige definitie van pedofilie 240
C Typologieen van pedofilie 240
1 Het gefixeerde, het geregresseerde en het antisociale type 241
2 De typologie van O. Travers 244
3 Typologieen van adolescente plegers 247
4 Het empirische model van R.A. Knight en R.A. Prentky 253
5 Het model van F.J. Machovec en E. Wieckowski 255
6 De classificatie van het universitair forensisch centrum te Antwerpen 256
D Besluit: een hanteerbare typologie van pedofilie 257
1 Gefixeerde pedofielen en efebofielen 258
2 Niet gefixeerde pedofielen 258
3 Adolescente plegers 258
2 Pedofilie en perversie 259
A DSM IV 259
1 De definitie van parafilie volgens DSM IV 260
2 De definitie van pedofilie volgens DSM IV 261
3 Bespreking van de definitie van pedofilie in DSM IV 261
B De psychoanalytische visie op perversie 262
1 De visie van S. Freud op perversie 262
2 De post-Freudianen en hun visie op perversie 265
3 Perverse trekken versus perverse structuur 266
C De leertheoretische en sociaal-cognitieve visies op perversie 267
1 De klassieke formulering van de leertheoretische opvatting van perversie 268
2 Recentere leertheoretische opvattingen 269
3 De visie van J. Money op perversie 270
4 Samenvatting van de leertheoretische en sociaal-cognitieve visies op perversie 272
D Biologische opvattingen over perversie 273
1 De defect- of ontregelingstheorieen 273
2 De neveneffect-theorieen 274
3 Sociologische en evolutionaire theorieen 275
4 Samenvatting van de biologische theorieen 275
E De antropologische benadering van perversie 276
1 Perversie als relatiestoornis 276
2 Perversie als zucht 277
3 Samenvatting van de antropologische visie op perversie 279
F Samenvattende visie op perversie 279
3 Pedofilie en incest 280
A Omschrijving van het begrip incest 280
1 Definitie van de term incest 280
2 De band tussen incest en pedofilie 282
B Typologie en karakteristieken van incestplegers 284
1 De typologie van A.N. Groth 284
2 De karakteristieken van incestvaders volgens L. Meyer Williams en D. Finkelhor 285
3 De typologie van K.C. Meiselman 286
4 De typologie van J. Staffeleu 287
5 Ontwerp voor een hanteerbare typologie van incestplegers 288
C Verklaringsmodellen voor het verbod op incest 289
1 Biologische verklaringen 289
2 Psychoanalytische verklaringen 290
3 Sociologische verklaringen 291
4 Besluit 292
D Samenvattende visie op incest 293
4 De vrouwelijke pleger en de rol van de moeder bij het misbruik 293
A Prevalentie en taboe 294
1 Prevalentie 294
2 Taboe 294
B Typologie 295
1 De heterogeniteit van de vrouwelijke plegers 296
2 De typologie van A. Mayer 296
3 De typologie van J. Staffeleu 298
4 De typologie van J. Saradjian 300
C Besluit: seksueel misbruik door vrouwen 303
5 Oorzaken van pedofilie 303
A Het model van D. Finkelhor 304
1 Emotionele congruentie 304
2 Seksuele opwinding 305
3 Blokkade 305
4 Ontremmende factoren 305
B Een integrerend model op basis van het model van W.L. Marshall en H.E. Barbaree 306
1 Biologische factoren 307
2 Ontwikkelingsfactoren 308
3 Socioculturele factoren 313
C Samenvatting van de oorzaken van seksueel misbruik 321
6 Het slachtoffer 321
A Terminologie 322
B Typologie 322
C De traumatheorie 323
1 Resilient child sexual abuse survivors 323
2 Omschrijving en definitie van het trauma 325
D Gevolgen van seksueel misbruik 330
1 Gevolgen op lichamelijk vlak 330
2 Gevolgen op relationeel vlak 330
3 Gevolgen op psychisch vlak 332
4 Gevolgen op het spirituele vlak 335
E Samenvattende visie op de positie van het slachtoffer 336
7 Therapieen 337
A Slachtoffertherapie 337
1 Het Leuvense model van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 337
2 De cognitieve gedragstherapie 341
3 De clientgerichte aanpak 343
4 De systeemtheoretische therapie 344
5 Besluit: de slachtoffertherapie 345
B Dadertherapie 345
1 De biomedische therapie 345
2 De psychoanalytische behandeling 347
3 De gedragstherapeutische behandeling 349
4 De ethische en de religieuze therapie 356
C Besluit: de slachtoffer- en dadertherapie 358
8 Theologische resonanties 360
Hoofdstuk 2 Ethische visie op de problematiek van seksueel misbruik van kinderen 363
A De plaats van de ethiek in een pastoraaltheologisch model 363
1 De invloed van het therapeutische model op de positie van de moraal 363
2 De noodzakelijkheid van een ethisch model 366
3 Samenvatting: de plaats van de ethiek in de pastoraaltheologie 376
B Een christelijke ethiek van de geleidelijkheid 377
1 R. Burggraeves ethiek van de geleidelijkheid 377
2 De waarde van de ethiek van de geleidelijkheid voor een hermeneutisch pastoraal model 380
C Een ethisch zinmodel 381
1 Uiteenzetting van R. Burggraeves ethisch zinmodel 381
2 Bespreking van het model vanuit praktisch-theologisch oogpunt 385
D Seksueel misbruik: van prive naar publiek discours 386
1 Seksueel misbruik als vorm van seksueel geweld 386
2 Clergy malfeasance 389
3 De plaats van het thema "seksueel misbruik" in de media 391
E Een ethisch standpunt tegenover daders van seksueel misbruik van kinderen 392
1 Het kader 392
2 De pedofiele argumentatie 392
3 Ethische weerlegging 393
4 Een ethisch groeimodel 398
Hoofdstuk 3 Pastorale begeleiding bij seksueel misbruik van kinderen 401
A De prefiguratie bij seksueel misbruik 402
1 Het slachtoffer als pastorant 403
2 De pleger als pastorant 411
3 De pastor 416
B De configuratie bij seksueel misbruik 417
1 Verbondenheid en verlies aan verbondenheid 418
2 Schuld 424
3 Macht 434
C De refiguratie bij seksueel misbruik 439
1 Herstel van verbondenheid 442
2 Van schuld naar vergeving en verzoening? 447
3 Verandering van machtsverhoudingen 451
Besluit 457
Read More Show Less

Customer Reviews

Be the first to write a review
( 0 )
Rating Distribution

5 Star

(0)

4 Star

(0)

3 Star

(0)

2 Star

(0)

1 Star

(0)

Your Rating:

Your Name: Create a Pen Name or

Barnes & Noble.com Review Rules

Our reader reviews allow you to share your comments on titles you liked, or didn't, with others. By submitting an online review, you are representing to Barnes & Noble.com that all information contained in your review is original and accurate in all respects, and that the submission of such content by you and the posting of such content by Barnes & Noble.com does not and will not violate the rights of any third party. Please follow the rules below to help ensure that your review can be posted.

Reviews by Our Customers Under the Age of 13

We highly value and respect everyone's opinion concerning the titles we offer. However, we cannot allow persons under the age of 13 to have accounts at BN.com or to post customer reviews. Please see our Terms of Use for more details.

What to exclude from your review:

Please do not write about reviews, commentary, or information posted on the product page. If you see any errors in the information on the product page, please send us an email.

Reviews should not contain any of the following:

 • - HTML tags, profanity, obscenities, vulgarities, or comments that defame anyone
 • - Time-sensitive information such as tour dates, signings, lectures, etc.
 • - Single-word reviews. Other people will read your review to discover why you liked or didn't like the title. Be descriptive.
 • - Comments focusing on the author or that may ruin the ending for others
 • - Phone numbers, addresses, URLs
 • - Pricing and availability information or alternative ordering information
 • - Advertisements or commercial solicitation

Reminder:

 • - By submitting a review, you grant to Barnes & Noble.com and its sublicensees the royalty-free, perpetual, irrevocable right and license to use the review in accordance with the Barnes & Noble.com Terms of Use.
 • - Barnes & Noble.com reserves the right not to post any review -- particularly those that do not follow the terms and conditions of these Rules. Barnes & Noble.com also reserves the right to remove any review at any time without notice.
 • - See Terms of Use for other conditions and disclaimers.
Search for Products You'd Like to Recommend

Recommend other products that relate to your review. Just search for them below and share!

Create a Pen Name

Your Pen Name is your unique identity on BN.com. It will appear on the reviews you write and other website activities. Your Pen Name cannot be edited, changed or deleted once submitted.

 
Your Pen Name can be any combination of alphanumeric characters (plus - and _), and must be at least two characters long.

Continue Anonymously

  If you find inappropriate content, please report it to Barnes & Noble
  Why is this product inappropriate?
  Comments (optional)