Windows Vista. Leksykon kieszonkowy [NOOK Book]

Overview

Podr czny przewodnik po systemie Vista Przeglšd najwa niejszych elementów systemu Zestawienie skrótów klawiaturowych Omówienie struktury rejestru systemowego

System operacyjny Windows Vista -- najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego -- wkroczy? na rynek z rozmachem. Od dawna zapowiadany produkt firmy Microsoft szybko sta? si? przebojem w ród u ytkowników komputerów. Producent zaoferowa? kilka wersji ró?nišcych si? mo liwo ciami, jednak majšcych wiele wspólnego....

See more details below
Windows Vista. Leksykon kieszonkowy

Available on NOOK devices and apps  
 • NOOK Devices
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 7.0
 • Samsung Galaxy Tab 4 NOOK 10.1
 • NOOK HD Tablet
 • NOOK HD+ Tablet
 • NOOK eReaders
 • NOOK Color
 • NOOK Tablet
 • Tablet/Phone
 • NOOK for Windows 8 Tablet
 • NOOK for iOS
 • NOOK for Android
 • NOOK Kids for iPad
 • PC/Mac
 • NOOK for Windows 8
 • NOOK for PC
 • NOOK for Mac

Want a NOOK? Explore Now

NOOK Book (eBook)
$5.49
BN.com price
(Save 8%)$6.00 List Price

Overview

Podr czny przewodnik po systemie Vista Przeglšd najwa niejszych elementów systemu Zestawienie skrótów klawiaturowych Omówienie struktury rejestru systemowego

System operacyjny Windows Vista -- najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego -- wkroczy? na rynek z rozmachem. Od dawna zapowiadany produkt firmy Microsoft szybko sta? si? przebojem w ród u ytkowników komputerów. Producent zaoferowa? kilka wersji ró?nišcych si? mo liwo ciami, jednak majšcych wiele wspólnego. Vista ma nowy, bardzo intuicyjny i wygodny interfejs u ytkownika, jest stabilna, bezpieczna i doskonale sprawdza si? w sieci. Narz dzia, znane u ytkownikom poprzednich wersji Windows, zosta y gruntownie przeprojektowane i dodano wiele nowych.

Ksiš?ka "Windows Vista. Leksykon kieszonkowy" to zwi z?y przewodnik po tym nowatorskim systemie operacyjnym. Znajdziesz w nim niezb dne do pracy wiadomo ci podane w zwartej i czytelnej postaci. Poznasz najwa niejsze elementy systemu oraz narz dzia i aplikacje, w jakie zosta? wyposa ony. Przeczytasz o korzystaniu ze skrótów klawiaturowych, pracy w sieci, modyfikowaniu zawarto ci rejestru, wyszukiwaniu plików i danych, drukowaniu i systemie plików. Dowiesz si? tak e, jak korzysta? z wiersza polece?.

Elementy Pulpitu Dyski, foldery i pliki Skróty klawiaturowe Konfigurowanie systemu za pomocš Panelu sterowania Przeszukiwanie plików i folderów Korzystanie z poczty elektronicznej i przeglšdarki Internet Explorer Konfiguracja po?šcze? sieciowych Administracja systemem Edycja rejestru Polecenia konsoli tekstowej Dzi ki tej ksiš?ce szybko zaczniesz efektywnš prac?
z systemem Windows Vista.

Read More Show Less

Product Details

 • ISBN-13: 9781457177521
 • Publisher: Helion
 • Publication date: 11/27/2012
 • Language: Polish
 • Sold by: Barnes & Noble
 • Format: eBook
 • Edition number: 1
 • Pages: 272
 • File size: 7 MB

Meet the Author

Preston Gralla is the editor of WindowsDevCenter.com and OnDotNet. He is the author of more than 30 books, including Internet Annoyances, PC Pest Control, and Windows XP Hacks, Second Edition, and co-author of Windows XP Cookbook. As an award-winning author and technology expert, Preston has written articles for major national newspapers and magazines and has also appeared on several TV and radio programs.

Read More Show Less

Customer Reviews

Be the first to write a review
( 0 )
Rating Distribution

5 Star

(0)

4 Star

(0)

3 Star

(0)

2 Star

(0)

1 Star

(0)

Your Rating:

Your Name: Create a Pen Name or

Barnes & Noble.com Review Rules

Our reader reviews allow you to share your comments on titles you liked, or didn't, with others. By submitting an online review, you are representing to Barnes & Noble.com that all information contained in your review is original and accurate in all respects, and that the submission of such content by you and the posting of such content by Barnes & Noble.com does not and will not violate the rights of any third party. Please follow the rules below to help ensure that your review can be posted.

Reviews by Our Customers Under the Age of 13

We highly value and respect everyone's opinion concerning the titles we offer. However, we cannot allow persons under the age of 13 to have accounts at BN.com or to post customer reviews. Please see our Terms of Use for more details.

What to exclude from your review:

Please do not write about reviews, commentary, or information posted on the product page. If you see any errors in the information on the product page, please send us an email.

Reviews should not contain any of the following:

 • - HTML tags, profanity, obscenities, vulgarities, or comments that defame anyone
 • - Time-sensitive information such as tour dates, signings, lectures, etc.
 • - Single-word reviews. Other people will read your review to discover why you liked or didn't like the title. Be descriptive.
 • - Comments focusing on the author or that may ruin the ending for others
 • - Phone numbers, addresses, URLs
 • - Pricing and availability information or alternative ordering information
 • - Advertisements or commercial solicitation

Reminder:

 • - By submitting a review, you grant to Barnes & Noble.com and its sublicensees the royalty-free, perpetual, irrevocable right and license to use the review in accordance with the Barnes & Noble.com Terms of Use.
 • - Barnes & Noble.com reserves the right not to post any review -- particularly those that do not follow the terms and conditions of these Rules. Barnes & Noble.com also reserves the right to remove any review at any time without notice.
 • - See Terms of Use for other conditions and disclaimers.
Search for Products You'd Like to Recommend

Recommend other products that relate to your review. Just search for them below and share!

Create a Pen Name

Your Pen Name is your unique identity on BN.com. It will appear on the reviews you write and other website activities. Your Pen Name cannot be edited, changed or deleted once submitted.

 
Your Pen Name can be any combination of alphanumeric characters (plus - and _), and must be at least two characters long.

Continue Anonymously

  If you find inappropriate content, please report it to Barnes & Noble
  Why is this product inappropriate?
  Comments (optional)