Windows Vista PL. Nieoficjalny podr?cznik

Windows Vista PL. Nieoficjalny podr?cznik

by Pogue
     
 

Zadbaj o bezpiecze?stwo i maksymalnš wydajno?? Twojego komputera!

 • Jak zabezpieczy? komputer przed wirusami, oprogramowaniem szpiegujšcym i co zrobi? z uszkodzonymi dyskami twardymi?
 • Jak efektywnie segregowa?, filtrowa? i wyszukiwa? pliki?
 • Do czego s?u?y galeria fotografii?

Vista to najnowsza i bez

Overview

Zadbaj o bezpiecze?stwo i maksymalnš wydajno?? Twojego komputera!

 • Jak zabezpieczy? komputer przed wirusami, oprogramowaniem szpiegujšcym i co zrobi? z uszkodzonymi dyskami twardymi?
 • Jak efektywnie segregowa?, filtrowa? i wyszukiwa? pliki?
 • Do czego s?u?y galeria fotografii?

Vista to najnowsza i bez wštpienia najbezpieczniejsza wersja sytemu operacyjnego Windows, zawierajšca mnóstwo mechanizmów i udogodnie? zapewniajšcych bezpieczne korzystanie z sieci oraz u?atwiajšcych optymalne u?ytkowanie Twojego sprz?tu. Wyposa?ony jest w nowoczesne narz?dzia, takie jak Defender, który zabezpiecza komputer przed programami szpiegujšcymi, oraz filtr oszuka?czych witryn ostrzegajšcy przed otwieraniem fa?szywych stron podszywajšcych si? na przyk?ad pod serwisy internetowe banków. System wprowadza te? mechanizmy kontrolne dla administratorów w przedsi?biorstwach oraz nowy program do tworzenia kopii zapasowych.

"Windows Vista. Nieoficjalny podr?cznik" to ksiš?ka przydatna na ka?dym poziomie zaawansowania technicznego, zawierajšca opis podstawowych zagadnie? i komponentów oprogramowania, instrukcje korzystania z systemu oraz informacje o szybszych metodach wykonania ró?nego typu operacji, które przydadzš si? do?wiadczonym u?ytkownikom. Korzystajšc z "Nieoficjalnego podr?cznika", dowiesz si? mi?dzy innymi, do czego s?u?y zapora ogniowa, nauczysz si?, jak sprawnie tworzy? kopie zapasowe i budowa? w?asnš sie?. Znajdziesz tu wszelkie informacje potrzebne, by do maksimum wykorzysta? mo?liwo?ci systemu, a tak?e te, jak u?ywa? gad?etów -- mikroprogramów prezentujšcych na pulpicie na przyk?ad prognoz? pogody czy wyniki gie?dowe.

 • Oprogramowanie Visty
 • Konfiguracja kont internetowych
 • Panel nawigacyjny, panel podglšdu i panel szczegó?ów
 • Uk?adanie w stos, grupowanie, filtrowanie
 • Programy multimedialne
 • Rozpoznawanie mowy w systemie Windows
 • Mechanizmy zabezpieczajšce
 • Sprz?t i urzšdzenia peryferyjne
 • Budowanie sieci
Wszystko, co powiniene? wiedzie?, aby maksymalnie wykorzysta? mo?liwo?ci Visty!

Product Details

ISBN-13:
9781457177576
Publisher:
Helion
Publication date:
08/13/2008
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
904
File size:
41 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Related Subjects

Meet the Author

David Pogue, Yale '85, is the weekly personal-technology columnist for the New York Times and an Emmy award-winning tech correspondent for CBS News. His funny tech videos appear weekly on CNBC. And with 3 million books in print, he is also one of the world's bestselling how- to authors. He wrote or co-wrote seven books in the "For Dummies" series (including Macs, Magic, Opera, and Classical Music). In 1999, he launched his own series of amusing, practical, and user-friendly computer books called Missing Manuals, which now includes 100 titles.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >