Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny

by William R. Stanek
     
 

Ujarzmij moc drzemišcš w systemie Windows Vista!

 • Jak zarzšdza? systemem i optymalnie go konfigurowa??
 • Jak przetwarza? media cyfrowe?
 • Jak efektywniej przeszukiwa? zasoby komputera i nimi zarzšdza??

Windows Vista jest pierwszš wersjš systemu Windows, której funkcjonalno?? zmienia

…  See more details below

Overview

Ujarzmij moc drzemišcš w systemie Windows Vista!

 • Jak zarzšdza? systemem i optymalnie go konfigurowa??
 • Jak przetwarza? media cyfrowe?
 • Jak efektywniej przeszukiwa? zasoby komputera i nimi zarzšdza??

Windows Vista jest pierwszš wersjš systemu Windows, której funkcjonalno?? zmienia si? w zale?no?ci od komputera, a modu?owa budowa i uniezale?nienie od siebie poszczególnych sk?adników pozwalajš bardzo ?atwo dodawa? funkcje lub po prostu wy?šcza? poszczególne mechanizmy. Vista wprowadza wiele nowych mo?liwo?ci i praktycznych u?atwie?, takich jak przejrzysty i wygodny interfejs u?ytkownika, sprawna nawigacja, nowocze?niejsze zabezpieczenia, a dla osób obdarzonych wra?liwo?ciš estetycznš -- efektowne nowo?ci wizualne.

"Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny" to nie jest zwyk?y podr?cznik. Dlaczego? Poniewa? jest to ksiš?ka przydatna na ka?dym poziomie zaawansowania. Przyda si? wszystkim tym, którzy ju? wcze?niej zetkn?li si? z tym systemem, a teraz chcš zaktualizowa? swojš wiedz?, pomo?e poczštkujšcym, a tak?e administratorom i pracownikom dzia?ów informatycznych. Przewodnik zawiera bowiem wszystko, co jest potrzebne, aby dopasowa? system operacyjny do indywidualnych potrzeb. Dzi?ki niemu dowiesz si?, jak zarzšdza? systemem i konserwowa? go, jak tworzy? biblioteki multimediów czy konfigurowa? urzšdzenia sprz?towe; poznasz te? wiele tajemnic, przydatnych trików i sztuczek do natychmiastowego wykorzystania, niezale?nie od u?ywanej edycji systemu.

 • Konfiguracja systemu, sprz?tu i akcesoriów komputera
 • Praca z danymi i mediami cyfrowymi
 • Tworzenie biblioteki multimediów
 • Zabezpieczanie i udost?pnianie danych
 • Kompresowanie dysku
 • Korzystanie z Centrum sieci i udost?pniania
 • Ochrona komputera za pomocš Windows Defender i Zapory Windows
 • Korzystanie z zasad grupy w systemie Windows Vista
 • Konfigurowanie ustawie? proxy dla po?šcze? mobilnych
 • Skróty klawiaturowe
 • Zarzšdzanie repozytorium informacji BCD

Read More

Product Details

ISBN-13:
9781457177125
Publisher:
Helion
Publication date:
07/30/2008
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
904
File size:
51 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Related Subjects

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >