Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

by Chris Grover
     
 

Poznaj najg??biej ukryte tajniki Worda 2007

 • Jak korzysta? z nowego paska narz?dziowego?
 • Jak tworzy?, formatowa? i drukowa? dokumenty tekstowe?
 • Jak spersonalizowa? Worda za pomocš makropolece??

Czujesz si? zdezorientowany, gdy patrzysz na interfejs najnowszej wersji Worda? Chcesz si? przekona?, czy Word 2007

Overview

Poznaj najg??biej ukryte tajniki Worda 2007

 • Jak korzysta? z nowego paska narz?dziowego?
 • Jak tworzy?, formatowa? i drukowa? dokumenty tekstowe?
 • Jak spersonalizowa? Worda za pomocš makropolece??

Czujesz si? zdezorientowany, gdy patrzysz na interfejs najnowszej wersji Worda? Chcesz si? przekona?, czy Word 2007 jest faktycznie nowy, czy tylko od?wie?ony? Zastanawiasz si?, jak bardzo ta wersja mo?e usprawni? Twojš prac?? Word 2007 zosta? niemal ca?kowicie przekonstruowany w stosunku do swoich poprzedników. Nowy interfejs u?ytkownika, inna filozofia korzystania z narz?dzi, wi?cej zabezpiecze? i funkcji automatyzujšcych prac? -- to wszystko sprawia, ?e przesiadka z poprzedniej wersji mo?e okaza? si? do?? trudna. W takich przypadkach suchy opis zawarty w dokumentacji nie zawsze jest najlepszym ?ród?em informacji.

"Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik" to omówienie mo?liwo?ci najnowszej wersji najpopularniejszego edytora tekstu, znacznie wykraczajšce poza instrukcj? obs?ugi. Znajdziesz w nim informacje o zaletach i wadach Worda, zasadach korzystania z nowych narz?dzi oraz opisy dzia?ania niemal wszystkich jego funkcji. Dowiesz si?, jak tworzy? dokumenty, formatowa? tekst oraz dodawa? do niego ilustracje, przypisy i odno?niki. Nauczysz si? korzysta? z konspektu, tworzy? spisy tre?ci i skorowidze, drukowa? dokumenty i publikowa? je w internecie. Poznasz tak?e sposoby przyspieszania i automatyzowania najcz??ciej wykonywanych zada? za pomocš makropolece? oraz j?zyka VBA.

 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Praca z plikami
 • Wprowadzanie i formatowanie tekstu
 • Korzystanie z autokorekty i sprawdzania pisowni
 • Drukowanie dokumentów
 • Tworzenie d?ugich dokumentów
 • Konspekty, spisy tre?ci i skorowidze
 • Wstawianie do dokumentów grafiki i elementów multimedialnych
 • Korespondencja seryjna
 • Praca grupowa
 • Konfiguracja interfejsu u?ytkownika
 • Tworzenie makropolece? i skryptów VBA
Poznaj Worda 2007 z ka?dej strony.

Product Details

ISBN-13:
9781457173684
Publisher:
Helion
Publication date:
09/26/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
544
File size:
39 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Related Subjects

Meet the Author

Christopher Grover has worked as a technical writer, advertising copywriter, and product publicist for more than 25 years. He recently launched Bolinas Road Creative, an agency that helps small businesses promote their products and services. He is the author of Flash CS5: The Missing Manual.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >