×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Wska?niki w j?zyku C. Przewodnik
     

Wska?niki w j?zyku C. Przewodnik

by Richard M. Reese
 

Je?li chcesz b?yskawicznie opanowa? programowanie w j?zyku C, si?gnij po t? ksi??k?! Gdy ju? poznasz podstawy, nauczysz si? tak?e korzysta? ze wska?ników. To prawdziwa zmora wszystkich programistów, bowiem b??dne wykorzystanie wska?nika mo?e w okamgnieniu zrujnowa? Twój program. Zobacz, jak tego unikn?? i zaprzyja?ni? si? ze wska?nikami.</p>

Overview

Je?li chcesz b?yskawicznie opanowa? programowanie w j?zyku C, si?gnij po t? ksi??k?! Gdy ju? poznasz podstawy, nauczysz si? tak?e korzysta? ze wska?ników. To prawdziwa zmora wszystkich programistów, bowiem b??dne wykorzystanie wska?nika mo?e w okamgnieniu zrujnowa? Twój program. Zobacz, jak tego unikn?? i zaprzyja?ni? si? ze wska?nikami.</p>

Inne ksi??ki opisuj? wska?niki w jednym lub dwu rozdzia?ach, natomiast my po?wi?cili?my im ca?? ksi??k?. Dzi?ki temu dog??bnie poznasz ten mechanizm, zrozumiesz go i przekonasz si?, ?e przy odrobinie uwagi nie jest on wcale taki straszny! W trakcie lektury wykorzystasz wska?niki na funkcj?, przygotujesz tablic? wska?ników oraz zobaczysz, jak wspó?dzia?aj? one z ?a?cuchami znaków. Twoj? uwag? z pewno?ci? zwróc? fragmenty omawiaj?ce zabezpieczenia oraz niew?a?ciwe wykorzystanie wska?ników. Ksi??ka ta jest jedyn? pozycj? na rynku w ca?o?ci po?wi?con? wska?nikom w j?zyku C. To lektura obowi?zkowa ka?dego programisty!</p>

<b>Poznaj:</b></p><​ul><li>koncepcj? wska?ników</li><li>zastosowanie tablic wska?ników</li><li>funkcje dynamicznego alokowania pami?ci</li><li>zagro?enia wynikaj?ce ze stosowania wska?ników</li></ul><h4><b>Odkryj tajniki wska?ników w j?zyku C i wykorzystaj ich potencja?!</b></h4>

Product Details

ISBN-13:
9781492013570
Publisher:
Helion
Publication date:
01/07/2014
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
256
File size:
4 MB

Related Subjects

Meet the Author

Richard Reese has worked in the industry and academics for the past 29 years. For 10 years he provided software development support at Lockheed and at one point developed a C based network application. He was a contract instructor providing software training to industry for 5 years. Richard is currently an Associate Professor at Tarleton State University in Stephenville Texas.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews