Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia?ania serwisów WWW

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia?ania serwisów WWW

by Souders
     
 

Poznaj metody przyspieszania dzia?ania witryn internetowych

 • Jak zredukowa? ilo?? ??da? HTTP?
 • W jaki sposób skompresowa? przesy?ane dane?
 • Jak zoptymalizowa? interfejsy w technologii Ajax?

Tempo rozwoju internetu przeros?o naj?mielsze oczekiwania. Ka?dego dnia w sieci pojawiaj? si? nowe witryny WWW i aplikacje internetowe, przyci?gaj?ce

Overview

Poznaj metody przyspieszania dzia?ania witryn internetowych

 • Jak zredukowa? ilo?? ??da? HTTP?
 • W jaki sposób skompresowa? przesy?ane dane?
 • Jak zoptymalizowa? interfejsy w technologii Ajax?

Tempo rozwoju internetu przeros?o naj?mielsze oczekiwania. Ka?dego dnia w sieci pojawiaj? si? nowe witryny WWW i aplikacje internetowe, przyci?gaj?ce rzesze u?ytkowników. Niestety, nadal najwi?kszym problemem internautów jest niska przepustowo?? ??czy, która cz?sto skutecznie zniech?ca do korzystania z bardziej rozbudowanych serwisów internetowych. Przed projektantami witryn WWW oraz twórcami interfejsów u?ytkownika dla aplikacji sieciowych stoi powa?ne wyzwanie - trzeba zoptymalizowa? i przyspieszy? funkcjonowanie tego, co u?ytkownik widzi w przegl?darce. W ci?gu ostatnich kilku lat pojawi?o si? sporo ciekawych rozwi?za?, znacznie u?atwiaj?cych ten proces, lecz stworzenie naprawd? wydajnego przegl?darkowego interfejsu u?ytkownika wymaga opanowania wielu zagadnie?.

Ksi??ka "Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia?ania serwisów WWW" to kompleksowy przegl?d i omówienie czynników sk?adaj?cych si? na optymalny interfejs u?ytkownika aplikacji internetowej. Czytaj?c j?, dowiesz si?, jak przyspieszy? dzia?anie witryn WWW poprzez ograniczanie ilo?ci przesy?anych danych, buforowanie ich i kompresowanie, optymalne rozmieszczenie elementów graficznych i zdefiniowanie stylów CSS. Nauczysz si? tak?e ogranicza? rozmiary skryptów, korzysta? z technologii Ajax i przyspiesza? dzia?anie elementów utworzonych za pomoc? programu Adobe Flash.

 • Ograniczanie ilo?ci ??da? HTTP
 • Korzystanie z nag?ówka Expires
 • Stosowanie kompresji GZIP
 • Odpowiednie umieszczanie definicji stylów oraz kodów skryptów w dokumentach HTML
 • Optymalne korzystanie z CSS
 • Stosowanie zewn?trznych plików ze skryptami
 • Redukcja ilo?ci zapyta? DNS
 • Buforowanie zapyta? Ajax
Twórz wydajne i szybko dzia?aj?ce witryny internetowe.

Product Details

ISBN-13:
9781457171338
Publisher:
Helion
Publication date:
06/04/2008
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
160
File size:
9 MB

Meet the Author

Steve Souders works at Google on web performance and open source initiatives. His books High Performance Web Sites and Even Faster Web Sites explain his best practices for performance along with the research and real-world results behind them. Steve is the creator of YSlow, the performance analysis extension to Firebug with more than 1 million downloads. He serves as co-chair of Velocity, the web performance and operations conference sponsored by O'Reilly. Steve taught CS193H: High Performance Web Sites at Stanford, and he frequently speaks at such conferences as OSCON, Rich Web Experience, Web 2.0 Expo, and The Ajax Experience.

Steve previously worked at Yahoo! as the Chief Performance Yahoo!, where he blogged about web performance on Yahoo! Developer Network. He was named a Yahoo! Superstar. Steve worked on many of the platforms and products within the company, including running the development team for My Yahoo!. Prior to Yahoo! Steve worked at several small to mid-sized startups including two companies he co-founded, Helix Systems and CoolSync. He also worked at General Magic, WhoWhere?, and Lycos.

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >