Фрагмента Земље - 004 - Берлину (Serbian Edition)

Фрагмента Земље - 004 - Берлину (Serbian Edition)

by Robert Skyler
     
 

Епска авантура у неспоразума, ова серија психолошких, &…  See more details below

Overview

Епска авантура у неспоразума, ова серија психолошких, кратких прича, финију истражује значење бесмислених значења превиди се разумевање.
 
Берлину: Жртвовања Корена
 
Тренуци, ретко битно изван личног решавање сукоба која је дефинисала тај простор, између онда и сада, без већег прекида, било дефинисати тренутак ће већ заборављен пре него што је икада приметили. То је напоменути таквог тренутка да смо прекинута, и у том прекида прилику да видимо – престао сам, мора да сам престао да из неког разлога, зашто да престанем – Тај тренутак се може приметити, потврђена и разумео.
 
И, Simple English Edition: Time, not matter after the person answer of the anger that explain that space, between then and now, without great pause, any note time will have already been forgot before it was ever note. It is in the note of such a time that we are pause, and in that pause do we see chance – I stop; I must have stop for a reason, why did I stop – That a time might be note, prove and know.
 
И, English Edition: Moments, rarely matter beyond the personal resolution of the conflict which defined that space, between then and now, without greater interruption, any definable moment will have already been forgotten before it was ever noted. It is in the noting of such a moment that we are disrupted, and in that disruption do we see opportunity – I stopped; I must have stopped for a reason, why did I stop – That a moment might be noted, validated and understood.

Read More

Product Details

ISBN-13:
2940015400380
Publisher:
Outtayurmind
Publication date:
09/10/2012
Series:
Фрагмента Земље , #4
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
File size:
298 KB

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >